Slider

Startuje hlasování o nejlepších návrzích participativního rozpočtu

Rozvoj města | Červen 2020

Participativní rozpočet se dobře hodí například pro financování obnovy dosluhujících dětských hřišť.

Od pondělí 1. června mohou občané dát své hlasy některému z deseti projektů, které bojují v rámci participativního rozpočtu Společně pro Příbram.

K hlasování stačí mobil a přístup k internetu nebo zajít do městského infocentra.

V letošním roce radnice vyčlenila dva miliony korun pro nápady občanů, kteří by chtěli ve městě něco zlepšit, zkrášlit či vybudovat. Celkem se do třetího ročníku projektu participativního rozpočtu přihlásilo 17 návrhů. Šest námětů bylo z důvodu nesplnění kritérií vyřazeno. Od 1. do 20. června letošního roku se tedy 11 postupujících návrhů utká o podporu veřejnosti. Podrobné informace o projektech, které úspěšně prošly posouzením proveditelnosti, najdete na webu spolecne.pribram.eu.

 

S plusovými i minusovými body

Do hlasování se může zapojit každý. Záměrem však je, aby to byli zejména lidé, kteří v Příbrami žijí, pracují, studují nebo tráví pravidelně svůj volný čas, a jednalo se tak o skutečnou podporu místní komunity. Výběr projektů probíhá anonymně a bezplatně prostřednictvím elektronické hlasovací platformy D21, s použitím kladných a záporných hlasů podle hlasovacího systému Demokracie 21. 

Rozdělit své hlasy lze mezi libovolné návrhy, přičemž jednomu můžete přidělit maximálně jeden plusový a jeden minusový hlas. Celkem má každý k dispozici tři plusové a jeden minusový bod. Váha všech hlasů je shodná a ten minusový lze udělit až po rozdělení alespoň dvou plusových. Účastník volby však nemusí využit všechny své hlasy. Systém počítá s minusovými hlasy, aby bylo možné vyjádřit silný nesouhlas s některým z projektů. 

Výběr se uskuteční ve speciální webové aplikaci na adrese spolecne.pribram.eu. V prvním fázi je třeba zadat číslo mobilního telefonu, na němž obratem „pípne“ esemeska zdarma s unikátním kódem platným 15 minut. Jestliže jej účastník hlasování nezadá včas, musí si stejným způsobem vygenerovat nový. Po přihlášení do aplikace uděluje rovnou plusové a případně i minusové body. Z jednoho telefonního čísla je přípustné pouze jedno hlasování. Výběr projektů je tajný a anonymní a výsledky se průběžně nezveřejňují. V případě, že nemáte přístup k internetu, lze hlasovat v informačním centru v Zámečku-Ernestinu.

 

Dva miliony pro vaše nápady

Po ukončení hlasování se sečtou a odečtou všechny hlasy pro jednotlivé návrhy. Na základě získaných hlasů bude sestaven výsledkový žebříček pro všechny návrhy zařazené do hlasování. Náměty, u nichž je součet kladných a záporných hlasů záporný, budou vyřazeny. Realizován bude automaticky nejúspěšnější návrh (získal v součtu kladných a záporných hlasů nejvyšší počet hlasů). Z ostatních nápadů, o nichž bylo hlasováno, budou realizovány návrhy na základě počtu obdržených hlasů, a to v pořadí od nejúspěšnějšího návrhu až do vyčerpání vyčleněných finančních prostředků (2 000 000 korun). Pokud finanční prostředky nedostačují, budou o realizaci následujícího projektu v pořadí a dalším postup rozhodovat příbramští radní. Pokud získají dva či více návrhů stejný počet bodů, provede se ten, který zaznamená menší počet minusových hlasů. 

Zuzana Kučerová, Městský úřad Příbram 

Projekty bojující o vaši přízeň

 

Spojka Novák
Zhotovení turistické spojky pro pěší a cyklisty z parkovací silnice u Nového rybníka ke vstupní bráně do areálu z ulice Milínská.
Rozpočet: 600 000 Kč

 

Vital park
Výstavba rekreačního a odpočinkového místa pro všechny generace v osadě Brod.
Rozpočet: 1 000 000 Kč

 

Revitalizace dětského hřiště na Nové Hospodě
Obnova dosluhujícího dětského hřiště v okrajové části Příbrami.
Rozpočet: 850 000 Kč

 

Růžová zahrada na Hořejší Oboře
Výsadba růžové zahrady v okolí rybníka v centru města.
Rozpočet: 300 000 Kč

 

Zastřešení příbramského skateparku
Částečné přestřešení příbramského skateparku, aby se mohl využívat i za nepříznivého počasí.
Rozpočet: 1 000 000 Kč

 

Odpočinková místa na cyklostezce mezi Drkolnovem a Bohutínem
Instalace laviček a odpadkových košů podél stezky z Drkolnova do Bohutína.
Rozpočet: 120 000 Kč

 

Lanová atrakce pro dětské hřiště v Žežicích
Pořízení a instalace lanové atrakce na dětském hřišti v osadě Žežice.
Rozpočet: 290 000 Kč

 

Dětské hřiště Příbram-Lazec
Revitalizace dětského hřiště v osadě Lazec.
Rozpočet: 500 000 Kč

 

Park pod Svatou Horou
Nový park na nevyužívaném pozemku vedle Sportovního areálu pod Svatou Horou.
Rozpočet: 869 228 Kč

 

Obnovení oddychové zóny Nová Hospoda
Renovace parčíku s vodní nádrží na Nové Hospodě.
Rozpočet: 1 000 000 Kč

 

Loňské návrhy a jejich realizace

Drkoláč – přírodní cyklostezka, místo pro hry, setkávání a odpočinek

Byl stanoven rozsah a využitelnost pozemku, což znamená umístění dráhy, překážek a prvků pro klidovou a odpočinkovou zónu včetně přístřešku s krbem. V současné době se zpracovává projektová dokumentace a zároveň probíhají jednání o překážkách a tvaru cyklotrasy tak, aby odpovídaly předpisům a normám. Dráha by měla být hotova v říjnu 2020.

 

Svatohorská alej – rekultivace, lavičky, prořez, lampy veřejného osvětlení

Je uzavřena smlouva na výměnu 26 lamp veřejného osvětlení. Jakmile dorazí objednané stožáry a svítidla, budou stávající lampy veřejného osvětlení vyměněny za nové.

 

Luční kvítí Nad Haldou

V rámci přípravných zemích prací byla odstraněna navážka, vyřezány náletové dřeviny a z městské kompostárny navezeno 50 „kubíků“ zeminy. V dubnu dělníci vybetonovali patky pro umístění mobiliáře. V první polovině května byl vyset luční porost a provedeny dokončovací práce.

Líbil se vám tento článek?

ANO Ne