Slider

Pošlete nám zprávu

Kontakt

Zpravodaj Kahan je periodikem (zapsán do evidence periodického tisku pod e. č. MK ČR E 10647) Městského úřadu Příbram, které je zdarma distribuováno do poštovních schránek v Příbrami 11x ročně.

Vydavatel Zpravodaje poskytuje prostor v každém vydání také pro příspěvky externích spolupracovníků a občanů především za účelem rozšiřování informovanosti z oblasti kulturní, společenské, bezpečnostní, zdravotní a sportovní.

Zásady č. 1/2019 pro vydávání zpravodaje

Kontaktní informace:

Městský úřad
Odbor kancelář města
Tyršova 108
261 19 Příbram I

e-mail: kahan@pribram.eu
redakce: Jitka Buraltová, tel. 318 402 281

Redakční rada:

předseda: Mgr. Jan Konvalinka
zástupce předsedy: Bc. Zuzana Kučerová
členové: Ing. Martin Buršík, MBA, Mgr. Zorka Brožíková, Mgr. Jaroslav Hodrment, Eva Švehlová, DiS., Mgr. Václav Bešťák

Šéfredaktor:

Stanislav Břeň

Termíny přípravy Kahanu pro rok 2020-2021:

Měsíc Uzávěrka Odeslání podkladů do DTP Sazba Korektury Tisk a odvoz z tiskárny Distribuce
Leden 01.12. 10.12. 11.12.-13.12. 16.12.-18.12. (do 12.00) 18.12.-20.12. a 23.12. 30.12.-06.01.
Únor 02.01. 07.01. 08.01.-10.01. 13.01.-15.01. (do 12.00) 15.01.-17.01. + 20.01. 21.01.-27.01.
Březen 01.02. 04.02. 05.02.-07.02. 10.02.-12.02. (do 12.00) 12.02.-14.02. + 17.02. 18.02-24.02.
Duben 01.03. 04.03. 05.03.-09.03. 10.03.-12.03. (do 12.00) 12.03.-16.03. + 18.03. 20.03.-26.03.
Květen 01.04. 06.04. 08.04.-09.04. 14.04.-16.04. (do 12.00) 16.04.-20.04 + 21.04. 22.04.-27.04.
Červen  01.05. 05.05. 06.05.-08.05. 11.05.-13.05. (do 12.00) 13.05.-15.05. + 18.05. 19.05.-22.05.
Červenec/Srpen 01.06. 09.06. 10.06.-12.06. 15.06.-17.06. (do 12.00) 17.06.-19.06. + 22.06. 23.06.-29.06.
Září 01.08. 04.08. 05.08.-07.08. 10.08.-12.08. (do 12.00) 12.08.-14.08. + 17.08. 18.08.-21.08.
Říjen 01.09. 08.09. 09.09.-11.09. 14.09.-16.09. (do 12.00) 16.09.-18.09. + 21.09. 22.09.-29.09.
Listopad 01.10. 06.10. 07.10.-09.10. 12.10.-14.10. (do 12.00) 14.10.-16.10. + 19.10. 20.10.-26.10.
Prosinec 01.11. 3.11. 4.11.-6.11. 09.11.-11.11. (do 12.00) 11.11.-13.11. + 16.11. 18.11.-24.11.