Slider

Pošlete nám zprávu

Kontakt

Zpravodaj Kahan je periodikem (zapsán do evidence periodického tisku pod e. č. MK ČR E 10647) města Příbram, které je zdarma distribuováno do poštovních schránek v Příbrami 11x ročně.

Vydavatel Zpravodaje poskytuje prostor v každém vydání také pro příspěvky externích spolupracovníků a občanů především za účelem rozšiřování informovanosti z oblasti kulturní, společenské, bezpečnostní, zdravotní a sportovní.

Zásady č. 1/2019 pro vydávání zpravodaje

Kontaktní informace:

Městský úřad
Odbor komunikace a cestovního ruchu
Tyršova 108
261 19 Příbram I

e-mail: kahan@pribram.eu
redakce: Jitka Buraltová, tel. 318 402 281

Redakční rada:

předseda: Mgr. Jan Konvalinka
zástupce předsedy: Bc. Zuzana Kučerová
členové: Bc. Vladimír Karpíšek, Miroslav Peterka, Mgr. Jaroslav Hodrment, Eva Švehlová, DiS.

Šéfredaktor:

Stanislav Břeň

Termíny přípravy Kahanu pro rok 2022:

Měsíc Uzávěrka Odeslání podkladů do DTP Sazba Korektury Tisk + odvoz z tiskárny Distribuce
Leden 01.12. 08.12. 09.12.-13.12. 14.12.-15.12. 15.12.-20.12. + 21.12. 22.12.-31.12.
Únor 01.01. 18.01. 19.01.-21.01. 21.01.-26.01. 26.01.-28.01. + 31.01. 01.02.-07.02.
Březen 01.02. 15.02. 16.02.-18.02. 18.02.-23.02. 23.02.-25.02. + 28.02. 01.03.-07.03.
Duben 01.03. 15.03. 16.03.-18.03. 18.03.-23.03. 23.03.-25.03. + 28.03. 29.03.-04.04.
Květen 01.04. 19.04. 20.04.-22.04. 22.04.-27.04. 27.04.-29.04 + 02.05. 03.05.-09.05.
Červen  01.05. 17.05. 18.05.-20.05. 20.05.-25.05. 25.05.-27.05. + 30.05. 31.05.-06.06.
Červenec/Srpen 01.06. 14.06. 15.06.-17.06 17.06.-22.06. 22.06.-24.06. + 27.06. 28.06.-04.07.
Září 01.08. 16.08. 17.08.-19.08. 19.08.-24.08. 24.08.-26.08. + 29.08.  30.08.-05.09.
Říjen 01.09. 13.09. 14.09.-16.09. 16.09.-21.09. 21.09.-23.09. + 26.09. 27.09.-04.10.
Listopad 01.10. 17.10. 18.10.-20.10. 20.10.-25.10. 25.10.-27.10. + 31.10. 01.11.-07.11.
Prosinec 01.11. 14.11. 15.11.-18.11. 18.11.-23.11. 23.11.-25.11. + 28.11.  29.11.-05.12.