Slider

Pošlete nám zprávu

Kontakt

Zpravodaj Kahan je periodikem (zapsán do evidence periodického tisku pod e. č. MK ČR E 10647) města Příbram, které je zdarma distribuováno do poštovních schránek v Příbrami 11x ročně.

Vydavatel Zpravodaje poskytuje prostor v každém vydání také pro příspěvky externích spolupracovníků a občanů především za účelem rozšiřování informovanosti z oblasti kulturní, společenské, bezpečnostní, zdravotní a sportovní.

Zásady č. 1/2019 pro vydávání zpravodaje 
Dodatek č. 1 k Zásadám č. 1/2019 pro vydávání zpravodaje

Kontaktní informace:

Městský úřad
Odbor komunikace a cestovního ruchu
Tyršova 108
261 19 Příbram I

e-mail: kahan@pribram.eu
redakce: Jitka Buraltová, tel. 318 402 281

Redakční rada:

předseda: Mgr. Jan Konvalinka
zástupce předsedy: Bc. Zuzana Kučerová
členové: Bc. Vladimír Karpíšek, Miroslav Peterka, Mgr. Jaroslav Hodrment, Eva Švehlová, DiS.

Šéfredaktor:

Stanislav Břeň

Termíny přípravy Kahanu pro rok 2024:

Měsíc Uzávěrka Odeslání podkladů do DTP Sazba Korektury Tisk + odvoz z tiskárny Distribuce
Leden 01.12. 13.12. 13.12.-15.12. 15.12.-20.12. 20.12.-22.12. + 27.12. 28.12.-05.01.
Únor 01.01. 17.01. 17.01.-19.01. 20.01.-24.01. 24.01.-26.01. + 29.01. 30.01.-05.02.
Březen 01.02. 14.02. 14.02.-16.02. 17.02.-21.02. 21.02.-23.02. + 26.02. 27.02.-05.03.
Duben 01.03. 13.03. 13.03.-15.03. 16.03.-20.03. 20.03.-22.03. + 25.03. 26.03.-03.04.
Květen 01.04. 17.04. 17.04.-19.04. 20.04.-24.04. 24.04.-26.04 + 29.04. 30.04.-06.05.
Červen  01.05. 15.05. 15.05.-17.05. 18.05.-22.05. 22.05.-24.05. + 27.05. 28.05.-03.06.
Červenec/Srpen 01.06. 19.06. 19.06.-21.06. 22.06.-26.06. 26.06.-28.06. + 01.07. 02.07.-09.07.
Září 01.08. 21.08. 21.08.-23.08. 24.08.-28.08. 28.08.-30.08. + 02.09.  03.09.-09.09.
Říjen 01.09. 18.09. 18.09.-20.09. 21.09.-25.09. 25.09.-27.09. + 30.09. 01.10.-08.10.
Listopad 01.10. 16.10. 16.10.-18.10. 19.10.-23.10. 23.10.-25.10. + 29.10. 30.10.-06.11.
Prosinec 01.11. 13.11. 13.11.-15.11. 16.11.-20.11. 20.11.-22.11. + 25.11.  26.11.-03.12.