Slider

Pošlete nám zprávu

Kontakt

Zpravodaj Kahan je periodikem (zapsán do evidence periodického tisku pod e. č. MK ČR E 10647) Městského úřadu Příbram, které je zdarma distribuováno do poštovních schránek v Příbrami 11x ročně.

Vydavatel Zpravodaje poskytuje prostor v každém vydání také pro příspěvky externích spolupracovníků a občanů především za účelem rozšiřování informovanosti z oblasti kulturní, společenské, bezpečnostní, zdravotní a sportovní.

Zásady č. 1/2019 pro vydávání zpravodaje

Kontaktní informace:

Městský úřad
Odbor kancelář města
Tyršova 108
261 19 Příbram I

e-mail: kahan@pribram.eu
redakce: Jitka Buraltová, tel. 318 402 281

Redakční rada:

předseda: Mgr. Jan Konvalinka
zástupce předsedy: Bc. Zuzana Kučerová
členové: Ing. Martin Buršík, MBA, Mgr. Zorka Brožíková, Mgr. Jaroslav Hodrment, Eva Švehlová, DiS., Mgr. Václav Bešťák

Šéfredaktor:

Stanislav Břeň

Termíny přípravy Kahanu pro rok 2021:

Měsíc Uzávěrka Odeslání podkladů do DTP Sazba Korektury Tisk a odvoz z tiskárny Distribuce
Leden 01.12. 08.12. 09.12.-11.12. 14.12.-16.12. (do 12.00) 16.12.-18.12. + 21.12. 22.12.-31.12.
Únor 02.01. 05.01. 06.01.-08.01. 11.01.-13.01. (do 12.00) 13.01.-15.01. + 18.01. 22.01.-28.01.
Březen 01.02. 09.02. 10.02.-12.02. 15.02.-17.02. (do 12.00) 17.02.-19.02. + 22.02. 23.02.-01.03.
Duben 01.03. 09.03. 10.03.-12.03. 15.03.-17.03. (do 12.00) 17.03.-19.03. + 22.03. 23.03.-29.03.
Květen 01.04. 06.04. 07.04.-09.04. 12.04.-14.04. (do 12.00) 14.04.-16.04 + 19.04. 20.04.-26.04.
Červen  01.05. 04.05. 05.05.-07.05. 10.05.-12.05. (do 12.00) 12.05.-14.05. + 17.05. 24.05.-28.05.
Červenec/Srpen 01.06. 08.06. 09.06.-11.06 14.06.-16.06. (do 12.00) 16.06.-18.06. + 21.06. 22.06.-28.06.
Září 01.08. 03.08. 04.08.-06.08. 09.08.-11.08. (do 12.00) 11.08.-13.08. + 16.08.       23.08.-27.08.
Říjen 01.09. 07.09. 08.09.-10.09. 13.09.-15.09. (do 12.00) 15.09.-17.09. + 20.09. 21.09.-29.09.
Listopad 01.10. 05.10. 06.10.-08.10. 11.10.-13.10. (do 12.00) 13.10.-5.10. + 18.10. 22.10.-29.10.
Prosinec 01.11. 2.11. 03.11.-05.11. 08.11.-10.11. (do 12.00) 10.11.-12.11. + 15.11.       22.11.-26.11.