Slider

Pošlete nám zprávu

Kontakt

Zpravodaj Kahan je periodikem (zapsán do evidence periodického tisku pod e. č. MK ČR E 10647) města Příbram, které je zdarma distribuováno do poštovních schránek v Příbrami 11x ročně.

Vydavatel Zpravodaje poskytuje prostor v každém vydání také pro příspěvky externích spolupracovníků a občanů především za účelem rozšiřování informovanosti z oblasti kulturní, společenské, bezpečnostní, zdravotní a sportovní.

Zásady č. 1/2019 pro vydávání zpravodaje

Kontaktní informace:

Městský úřad
Odbor komunikace a cestovního ruchu
Tyršova 108
261 19 Příbram I

e-mail: kahan@pribram.eu
redakce: Jitka Buraltová, tel. 318 402 281

Redakční rada:

předseda: Mgr. Jan Konvalinka
zástupce předsedy: Bc. Zuzana Kučerová
členové: Bc. Vladimír Karpíšek, Miroslav Peterka, Mgr. Jaroslav Hodrment, Eva Švehlová, DiS.

Šéfredaktor:

Stanislav Břeň

Termíny přípravy Kahanu pro rok 2023:

Měsíc Uzávěrka Odeslání podkladů do DTP Sazba Korektury Tisk + odvoz z tiskárny Distribuce
Leden 01.12. 14.12. 14.12.-16.12. 16.12.-21.12. 21.12.-23.12. + 27.12. 28.12.-03.01.
Únor 01.01. 18.01. 18.01.-20.01. 20.01.-25.01. 25.01.-27.01. + 30.01. 31.01.-06.02.
Březen 01.02. 15.02. 15.02.-17.02. 17.02.-22.02. 22.02.-24.02. + 27.02. 28.02.-06.03.
Duben 01.03. 15.03. 15.03.-17.03. 17.03.-22.03. 22.03.-24.03. + 27.03. 28.03.-03.04.
Květen 01.04. 19.04. 19.04.-21.04. 21.04.-26.04. 26.04.-28.04 + 02.05. 03.05.-09.05.
Červen  01.05. 17.05. 17.05.-19.05. 19.05.-24.05. 24.05.-26.05. + 29.05. 30.05.-05.06.
Červenec/Srpen 01.06. 14.06. 14.06.-16.06. 16.06.-21.06. 21.06.-23.06. + 26.06. 27.06.-03.07.
Září 01.08. 16.08. 16.08.-18.08. 18.08.-23.08. 23.08.-25.08. + 28.08.  29.08.-04.09.
Říjen 01.09. 13.09. 13.09.-15.09. 15.09.-20.09. 20.09.-22.09. + 25.09. 26.09.-03.10.
Listopad 01.10. 18.10. 18.10.-20.10. 20.10.-25.10. 25.10.-27.10. + 30.10. 31.10.-06.11.
Prosinec 01.11. 14.11. 14.11.-16.11. 16.11.-22.11. 22.11.-24.11. + 27.11.  28.11.-04.12.