Slider

Zapomínání ve stáří lze zpomalit

Život v Příbrami | Září 2023

Včasným určením diagnózy a nasazením léků lze v počátečním stadiu nemoc významně zpomalit. Foto: Shutterstock

Jistě se nám všem stává, že občas něco zapomeneme. Jména, schůzky, úkoly. Vzpomeneme si později. To se nám děje ve větší či menší míře po celý život. Zapomínání, ale může být projevem rozvíjejícího se neurodegenerativního onemocnění – např. Alzheimerovy nemoci. Zpozornět bychom měli, když sami na sobě cítíme, že se něco děje. Nebo když rozpoznáme změny na svém blízkém. Partnerovi, rodiči, sourozenci.

 

Prvním příznakem neurodegenerativního onemocnění bývají problémy s krátkodobou pamětí. To se projevuje např. opakovaným pokládáním stejné otázky během jednoho rozhovoru, výpadky slov a jejich nahrazování slovy jiného významu, zakládáním věcí na nesprávné místo, objevuje se horší orientace v čase a prostoru. Člověk má potíže s rozhodováním. Mění se chování, dotyčný je podrážděný, podezřívavý, má tendence se stáhnout do sebe, propadne pasivitě, může být depresivní. Rizikovými faktory jsou vyšší věk, dědičnost, prodělání cévní mozkové příhody či narkózy nebo úrazy hlavy.

 

Včasné určení diagnózy

Je možné tento proces trochu přibrzdit, zpomalit? Důležité je zjistit, co je příčinou potíží s pamětí. Včasným určením diagnózy a nasazením léků lze v počátečním stadiu nemoc významně zpomalit. Je třeba vyloučit jiné příčiny, které mají podobné projevy – např. reakce na užívané léky, deprese a chronický stres. 

Lékaře je dobré vyhledat ve chvíli, kdy máme pocit, že se dějí neobvyklé změny našeho vnímání sebe a okolí, které nám působí menší či větší problémy v běžných činnostech. Obrátit se můžete na svého praktika, který by měl dát doporučení ke specialistovi, nebo se můžete objednat přímo k některému ze specialistů – neurologovi, psychiatrovi, gerontopsychiatrovi nebo na specializovaná pracoviště (kognitivní centra, ambulance pro kognitivní onemocnění atd). Specialista vyšetří paměť pomocí testů. Zajímá se o projevy, užívané léky a rizikové faktory. Často jsou do vyšetření zahrnuty též laboratorní odběry krevního séra nebo zobrazovací vyšetření mozku (např. CT či magnetická rezonance). Na základě všech těchto údajů je stanovena diagnóza.

 

Pomoc i v Příbrami

Když vstoupí do života demence, přináší s sebou postupně velké životní změny pro nemocného i jeho nejbližší. Vnímáme, že je třeba podpořit celou rodinu nemocného. I proto vznikla naše organizace, která působí ve 12 středočeských městech. Jedním z míst je i Poradna Včera, která sídlí v pasáži Horymír na nám. T. G. Masaryka v Příbrami (3. patro výtahem; otevřeno v pondělí od 8.00 do 13.00, případně podle domluvy na tel. 775 292 884 nebo e-mailu poradna.pribram@dementia.cz). 

V rámci poradny nabízíme zdarma odborné sociální poradenství seniorům, lidem s demencí i pečujícím rodinám. Pomáháme s orientací v životní situaci, informujeme o možnostech řešení a nabízíme možnost konzultovat situaci s odborníky – psychologem, neurologem, právníkem nebo zdravotní sestrou. Zaměřujeme se též na včasnou diagnostiku potíží s pamětí. Zájemcům nabízíme možnost nechat si v poradně orientačně otestovat paměť. Zprostředkujeme kontakty na zdravotní a sociální služby atd. 

Pro pečující rodiny pořádáme jednou měsíčně setkání pečujících – tzv. svépomocné skupiny. Jedná se o setkání lidí, kteří jsou v podobné životní situaci. Sdílíme dobré zkušenosti, tipy, rady, to hezké, ale i těžké, co péče přináší. Skupina se schází pravidelně každou druhou středu v měsíci od 18.00 v klubovně spolku Fit senior Příbram v budově bývalé I. polikliniky (Na Příkopech 103). Zájemci o účast nebo další informace se mohou hlásit na tel. 777 176 713. 

Ludmila Šamšulová
Dementia I.O.V

 

Otestujte si paměť

V průběhu září a října nabídneme ve spolupráci s Fit seniorem Příbram krátký test paměti, který u vás či u vašich blízkých prověří, zda je vše v přiměřené normě. Pokud bychom zjistili, že výsledky naznačují možný problém, doporučíme návštěvu odborného lékaře. Mnohé problémy s pamětí mají odstranitelnou příčinu – čím dříve se přistoupí k odpovídající léčbě, tím lepší bývají vyhlídky. Včasná diagnostika je důležitá např. i u Alzheimerovy nemoci. Zájemci si mohou udělat test od 20. září 2023 vždy ve středu od 10.00 do 12.00 v klubovně Fit senioru Příbram (Na Příkopech 103). Testování zabere asi 30 minut, proto je doporučeno objednání předem na tel. 775 292 884 nebo e-mailu poradna.pribram@dementia.cz.

Líbil se vám tento článek?

ANO Ne