Slider

Žáci vyjeli na pracovní stáže do Maďarska

Krátce | Září 2023

Žáci kombinovaného lycea pracovali jako asistenti pedagoga v anglicko-maďarské školce. Foto: WŠ

Žáci Waldorfské školy Příbram vycestovali na pracovní stáže do Budapešti.

Dostali tak příležitost účastnit se vzdělávacího a pracovního programu Inovace učebních oborů III podpořeného z evropského programu Erasmus+. Veškeré náklady akce pro 19 žáků a dva doprovázející pedagogy byly zaplaceny z této dotace. Všichni zúčastnění měli kromě ubytování, stravování a dopravy uhrazené i kapesné ve výši 50 euro na osobu. Projekt pro 19 žáků a dva doprovázející pedagogy se uskutečnil 25. června až 8. července.

Zúčastnili se jej dva učni oboru umělecký kovář, pět učňů oboru umělecký truhlář, tři učni oboru reprodukční grafik a devět žáků oboru kombinované lyceum. Každý z nich docházel ve všedních dnech na pracovní stáže. Žáci kombinovaného lycea pracovali jako asistenti pedagoga v anglicko-maďarské školce, truhláři, kováři a grafici byli zařazeni ve výrobních firmách podle svého oboru. Všichni měli šanci si vyzkoušet a poznat práci v zemi s odlišným jazykem a zároveň s tím i vylepšit angličtinu, neboť to byl komunikační jazyk projektu. Ubytováni byli nedaleko od centra, odkud mohli poznávat maďarskou metropoli. Měli i dostatek volného času po práci nebo o víkendech. Poznávali kulturní život ve městě a hovořili s mnoha místními obyvateli.

Waldorfská škola Příbram

Líbil se vám tento článek?

ANO Ne