Slider

Za měsíc bylo odevzdáno čtvrt tuny olejů a tuků

Krátce | Květen 2021

Také už odevzdáváte použité kuchyňské tuky?

Na začátku března se v ulicích objevily nové nádoby na sběr jedlých tuků a olejů.

Během necelého měsíce bylo do těchto nádob odloženo 230 kg odpadu. „Podle zpráv z Technických služeb je jasné, že si občané cestu k ukládání tohoto druhu odpadu našli. Hnědé uzamykatelné popelnice se tedy postupně budou objevovat i na dalších stanovištích tříděného odpadu. Každý litr oleje z domácností, který neskončí ve výlevce a následně v ČOV, je velkým přínosem,“ řekl starosta Jan Konvalinka.

Oleje a jedlé tuky mají být do sběrných nádob umisťovány v uzavřených nádobách, ideálně PET lahvích.

Líbil se vám tento článek?

ANO Ne