Slider

Výjimky do konce března

Kultura | Duben 2021

Kdy se vrátíme na koncerty, není zatím jisté. Už nyní lze ale žádat o výjimku z vyhlášky o nočním klidu. Foto: Stanislav D. Břeň

Návrhy pro udělení výjimky z vyhlášky o nočním klidu lze podávat do konce března letošního roku. Na město je doručují pořadatelé sportovních nebo kulturních akcí.

 

Současná pandemická situace tomu zatím nenapovídá, ale je třeba se připravit na to, že v létě by mohly probíhat mnohé sportovní a kulturní akce. S pořádáním akcí, které se protáhnou do nočních hodin, souvisí také udělení výjimky z městské vyhlášky o nočním klidu. Pokud jste organizátory zmiňovaných akcí s předpokládaným časem konce po desáté večerní, měli byste v těchto dnech požádat o výjimku. 

Výjimky z takzvané Obecně závazné vyhlášky o nočním klidu schvaluje na základě žádostí pořadatelů zastupitelstvo města. „Stejně jako město, tak i soukromé subjekty připravují pro letošní rok kulturní akce, a to i s tím vědomím, že jejich pořádání může být s ohledem na vládní nařízení ohroženo. Za tento přístup všem organizátorům děkuji a rád bych připomněl potřebu požádat o udělení výjimky z Obecně závazné vyhlášky o nočním klidu, pokud bude akce tuto dobu přesahovat,“ upozornil na potřebu požádat o výjimku starosta Jan Konvalinka. 

Aktuální znění vyhlášky v příloze stanovilo výjimečné případy, kdy je doba nočního klidu kratší nebo žádná. Náměty pořadatelů akcí, které by mohly narušit noční klid, budou přijímány do 31. března letošního roku. Podněty musí obsahovat název akce, pořadatele (včetně kontaktních údajů) a dobu konání. Všechny podané náměty budou vyhodnoceny a případně zařazeny do návrhu vyhlášky, kterou schvaluje zastupitelstvo města. 

Náměty můžete zasílat na adresu MěÚ Příbram, Tyršova 108, Příbram I, případně na e-mail: radka.skubalova@pribram.eu.

red

Líbil se vám tento článek?

ANO Ne