Slider

Těžké jarní práce začínají

Rozvoj města | Duben 2021

V Lazci již začaly práce na nové kanalizaci. Foto: Zuzana Kučerová

Nový domov seniorů, Čekalíkovský rybník s relaxační zónou, odkanalizování osady Lazec, parkoviště pro autovraky… To jsou jen některé projekty, které letos vstupují do své realizační fáze.

 

Se začátkem jara začínají nově nebo se po zimním období znovu rozebíhají stavební projekty, které zadává město. Příbram bude i letos jedním z největších investorů, který financuje projekty v oblasti sociální péče, dopravních staveb nebo vodních děl a vodohospodářského majetku. Na tyto investice je v tomto roce připraveno 260 milionů korun.

 

Důstojný domov pro seniory

Jedním z největších projektů, které bude letos Příbram realizovat, je výstavba nového domova pro seniory v areálu bývalé 8. ZŠ. Kapacita tohoto zařízení by měla být 22 lůžek v jednolůžkových nebo dvoulůžkových pokojích. Součástí budou zázemí pro personál, ošetřovna, sesterna, provozní místnosti, sklady a společenské prostory. Objekt bude řešen tak, aby umožňoval pohyb imobilním osobám. 

V únoru příbramští radní schválili výsledky výběrového řízení, ve kterém uspěla společnost Invessales s částkou 31,5 milionu korun včetně DPH. Na začátku března byla schválena a 12. března podepsána smlouva. V úterý 16. března pak již začaly stavební práce. Podle harmonogramu mají trvat přibližně rok a ke kolaudaci by tak mohlo dojít v dubnu 2022. Od června příštího roku by zařízení mohlo sloužit veřejnosti.

 

Odkanalizování Lazce nejnákladnějším letošním projektem

Další z klíčových projektů pro letošní rok představuje vybudování kanalizace v Lazci. Práce se rozeběhly na začátku března a počítá se s tím, že hotovo bude v říjnu letošního roku. Výběrové řízení na zhotovitele vyhrála společnost FK Bau s částkou 68,8 milionu korun včetně DPH. Výstavbu většinově hradí město Příbram jako investor, ale čerpá také dotaci 13,5 milionu korun od Ministerstva zemědělství. 

Přípojky k jednotlivým objektům si platí majitelé podle skutečných nákladů, nebo si je mohou vybudovat ve vlastní režii. Součástí projektu je výstavba veřejného osvětlení v rámci Lazce. Od stadionu na Litavce na okraj osady má vést také chodník.

 

Nejdříve rybník, potom celková revitalizace

Letos se rozebíhá také vybudování relaxační zóny kolem Čekalíkovského rybníka, celkově jde o revitalizaci území o rozloze 2,5 hektaru. V březnu začíná rekonstrukce samotného rybníka, kterou za 4,1 milionu korun včetně DPH provede společnost Invessales. Ve veřejném tendru skončila sice na druhém místě, ale po vyloučení vítězného dodavatele z důvodu neposkytnutí součinnosti postoupila na první místo. Na odbahnění a úpravy rybníka je čerpána dotace z Operačního programu Životní prostředí ve výši 1,4 milionu korun (hotovo by mělo být do konce letošního roku). 

Od letošního září by pak měly začít práce na revitalizaci širšího okolí rybníka. Město má už k dispozici projektovou dokumentaci na parkové úpravy, nyní probíhají vyjádření dotčených orgánů státní správy. Poté lze očekávat podání žádosti o stavební povolení. Protože revitalizované území zasahuje až k Milínské ulici, kde se ještě letos chystá rekonstrukce kanalizace vodovodu (před budoucí úpravou celého uličního prostoru), je třeba koordinovat průběh obou projektů. Vypsání výběrového řízení a vyhlášení dodavatele na revitalizaci prostoru Čekalíkovského rybníku by se mělo uskutečnit v letních měsících.

 

Parkoviště pro autovraky a hasičská zbrojnice i s muzeem

V polovině března bylo předáno staveniště v blízkosti sběrného dvora v průmyslové zóně Balonka. Firma Strabag tu má za 12,3 milionu korun včetně DPH vybudovat zpevněnou plochu, která poslouží jako deponie vraků a odtažených vozidel. Současně bude rozšířena plocha pro skladování kompostu. Obzvláště od prvního účelu si vedení města slibuje zisk několika desítek volných parkovacích míst v Příbrami, která doposud blokují autovraky. Plocha by měla být předána do užívání v srpnu letošního roku. 

Realizace některých projektů už v těchto dnech dobíhá. Příkladem je rekonstrukce hasičské zbrojnice na Březových Horách, kterou za 2,3 milionu korun včetně DPH zajišťovala společnost Rychlé stavby. Ještě do května letošního roku však budou březohorští hasiči čekat na dokončení dalšího projektu. Totiž hasičského muzea, na jehož vznik poskytla dar ve výši 250 000 korun nadace innogy Gas Storage.

 

Husa do června

Ke svému závěru se blíží přestavba Vodojemu Husa, konkrétně finišují práce na etapách III, IIIb a IV. Cílem je dokončení zbývajících částí a doplnění řídícího a zabezpečovacího systému. Veškeré práce, které provádí společnost Staler za 17,9 milionu korun včetně DPH, by měly skončit do června letošního roku. 

V kategorii vodohospodářských staveb se chýlí k závěru také zkapacitnění Stoky V na dohled od odpočinkového areálu Nový rybník. Podle aktuálního předpokladu by k dokončení prací mělo dojít nejpozději v dubnu letošního roku. Návazně se připravuje stavební úprava vstupu na Nový rybník.

Stanislav D. Břeň

 

 

Jak bude vypadat domov seniorů v Žežické

Služby domovů pro seniory od 60. let spějí k menším a humánnějším zařízením. Objekt je řešen jako dvoupodlažní, částečně podsklepený s plochou střechou. Půdorys je obdélníkový o rozměrech 38 x 11 metrů, výška objektu činí téměř osm metrů.

Fasádu bude tvořit bílá omítka. Aby stavba působila zvenku obytnějším dojmem, byla stávající okna v místech jednotlivých pokojů spojena nebo byla vytvořena okna francouzská. Okna i dveře jsou dřevěná dubová nebo prosklená. Typologie stávajícího objektu (i objektů okolních) je jednoduchá a oproštěná, působící mnohdy až institucionálně. Toto jsme chtěli zjemnit, ale zároveň forma i design jsou v návrhu potlačeny do pozadí, nejsou používána nápadná a neobvyklá řešení. Nechtěli jsme staré lidi zatěžovat nutností zvykat si na nové věci, neznámé prostředí, prostory i výrobky. Konzervatismus a tradičnost zde nejsou používány formálně, ale funkčně.

Zdroj: architektonická studie Atelier M.A.A.T.

 

 

Generál Kholl s 200 parkovacími místy

S jarem startuje také stavební část projektů, které jsou veřejností velmi sledovány a jež se týkají dopravy a parkování.  

Největším letošním projektem z pohledu parkování budou nová stání v ulici Generála Kholla, předpokládá se investice ve výši 17,9 milionů korun včetně DPH. Počítá se s vybudováním 136 zcela nových parkovacích míst, společně se stávajícími 63 legálními pozicemi zde tedy bude na dvě stovky míst. Součástí projektu jsou také veřejné osvětlení a sadové úpravy. Od ledna do března tu společnost ČEZ řešila přeložku vysokého napětí, teprve poté je možné upravit povrchy. Výběrové řízení na zhotovitele stavby probíhalo do 16. března a během letošního roku by se měly realizovat všechny stavební práce. 

V současnosti finišuje příprava na podání žádosti o stavební povolení na parkoviště na Flusárně. Půjde o přestavbu současné zpevněné plochy, které slouží k odstavení nákladních automobilů. Výběrové řízení na dodavatele se uskuteční v době od června do srpna a v září letošního roku by vítězná firma měla stavět. Představou vedení města je, že zde vznikne velká plocha pro dlouhodobé parkování. Měla by sloužit například pro lidi, kteří dojíždějí do Příbrami za prací nebo odtud dále cestují například do Prahy. I z toho důvodu budou v blízkosti parkoviště, resp. dolního vstupu na Nový rybník zastávky veřejné dopravy. 

Další dlouhodobější projekt parkování se týká vnitrobloků, kdy bylo vytipováno celkem šest lokalit. Řeč je o ulicích Antonína Dvořáka, Okružní, Březohorská, Pod Čertovým pahorkem, Mostecká x Sokolovská a Legionářů x Osvobození x E. Beneše. Prioritu zatím dostaly ulice Březohorská (bude řešeno recyklátem) a Pod Čertovým pahorkem. 

Od června letošního roku by se mělo začít pracovat v Obecnické ulici (v prvních 300 metrech od kruhové křižovatky na Dolejší Oboře), a to na výměně vodohospodářských sítí a opravě povrchů. Bylo již vydáno stavební povolení a v dubnu a květnu se uskuteční výběrové řízení na zhotovitele. Půjde o společný projekt kraje a města. 

Před nedávnem Kahan informoval o potřebě rekonstrukce hned několika mostů. Jeden z nich bude procházet rekonstrukcí už od září letošního roku, nyní probíhá stavební řízení. Jedná o přemostění Příbramského potoka na bývalé Milínské. Úsek je nyní nepřístupný pro silniční dopravu a slouží jako část in-line dráhy. Je navržen most s pojezdem do 25 tun, který bude vyhovovat i složkám integrovaného záchranného systému.

Líbil se vám tento článek?

ANO Ne