Slider

Testování může vyřadit některé spoje veřejné dopravy

Doprava | Duben 2021

Testováním proti novému typu koronaviru procházejí také řidiči veřejné dopravy.

Testováním proti novému typu koronaviru procházejí také řidiči veřejné dopravy. Vzhledem k nepředvídatelnosti výsledků testů nelze vyloučit mimořádné situace v provozu.

 

Na začátku března rozhodla česká vláda o povinném testování zaměstnanců, které se týká onemocnění covid-19. Začalo také testování provozního personálu dopravců, kteří zajišťují přepravu cestujících v rámci systému Integrované dopravy Středočeského kraje. 

„Vzhledem k tomu, že testování probíhají vždy před nástupem aktivních zaměstnanců do služby, což největší komplikace může přinášet v časném ranním období a těsně navazujícím, nelze předem odhadnout, u jakého procenta z nich může být nákaza odhalena a jaký celkový dopad může mít zjištěné procento nakažených v daný okamžik dopad na chod celé provozovny včetně zajišťovaných spojů,“ uvedla v tiskové zprávě příspěvková organizace Integrovaná doprava Středočeského kraje (IDSK). Proto prý může docházet k personálním výpadkům v řadách řidičů, které se projeví v nezajištění potřebného počtu spojů na jednotlivých linkách. 

Příspěvková organizace doporučuje cestujícím pravidelně sledovat online informace, případně i aktuální polohu spoje, ve vyhledávačích dopravních spojení (idos.cz) nebo na stránkách dopravců zajišťujících dopravní obsluhu v daném území. Dispečink Pražské integrované dopravy (PID) je v kontaktu s dopravci a aktualizuje případné mimořádné situace na jednotlivých linkách PID na webových stránkách pid.cz, které jsou k dispozici i v aplikaci PID lítačka, a to v rubrice Omezení a výluky a Mimořádnosti. 

IDSK informovala, že pokud by se situace v některých oblastech Středočeského kraje dostala v pracovních dnech do kritické situace, bude nutné reagovat mimořádnými opatřeními v podobě nasazení například sobotních jízdních řádů. Toto opatření podle IDSK sice nezajistí adekvátní dopravní obslužnost v dotčených oblastech, ale přinese alespoň předvídatelnost z pohledu dodržování platného jízdního řádu. 

Stanislav D. Břeň

Líbil se vám tento článek?

ANO Ne