Slider

Školy přivítají přes čtyři stovky prvňáčků

Školství | Září 2022

V první den školní den září všem prvňáčkům oči nadšením. Foto: archiv

Začíná školní rok 2022/2023, kdy první třídy základních škol zřizovaných městem navštíví stovky nových žáků. I v novém roce trvá snaha začlenit ukrajinské žáky a pokračují také některé projekty z předchozích let.

Do mateřských škol se během zápisů, které se stejně jako zápisy do základních škol konaly nejprve pro české děti a poté pro děti z Ukrajiny, přihlásilo celkem 363 českých dětí. Všechny tříleté a starší děti byly přijaty, včetně asi dvaceti dětí z Ukrajiny. Do prvních tříd se zapsalo celkem 436 dětí, z toho 424 českých a 12 ukrajinských žáků. Všichni prvňáčci obdrží od města jako již tradičně dárek v podobě kufříku na pomůcky a sady pastelek.

 

Pohádky pro ukrajinské děti

Pro podporu kamarádských vztahů mezi českými a ukrajinskými dětmi se Příbram stejně jako další města zapojila do podpory vydání knížky Petra Březiny Pohádky pro děti z Ukrajiny, která je ilustrována obrázky českých žáků. Do vítězného finále se dostaly ilustrace žákyně ZŠ pod Svatou Horou Matyldy Šprynglové, která se díky tomu stala i jednou z kmotřiček knížky. Prvního září tedy předají české děti svým ukrajinským spolužákům pohádkové knížky, které jsou psány dvojjazyčně, a jistě tak mohou pomoci i při učení češtiny. 

Oproti původnímu předpokladu bude Příbram pravděpodobně nadále provozovat pro ukrajinské děti tzv. adaptační skupiny, na jejichž činnost Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy vypsalo během prázdninových měsíců novou výzvu. Ta původní, v jejímž rámci bylo město úspěšným žadatelem, počítala s provozem adaptačních skupin do 31. srpna. Nově vypsaná je na období září až prosinec letošního roku. 

Adaptační skupiny, jejichž úkolem je podpora přizpůsobení ukrajinských dětí českému prostředí, pomoc s rozvojem jazykových dovedností, příprava dětí na nástup do českých škol a v neposlední řadě podpora duševní pohody ukrajinských dětí, jsou určeny pro děti ve věku 3–18 let, které nenavštěvují mateřskou, základní nebo střední školu. 

 

Pokračují Trenéři ve škole i Školní pébéčko

Nový školní rok oživuje také starší projekty, k těm patří např. Trenéři ve škole a Školní pébéčko. Projekt Trenéři ve škole spočívá v zapojení sportovních trenérů do hodin tělesné výchovy na prvním stupni základních škol, při kterých trenéři pracují formou tandemové výuky spolu s učiteli tělesné výchovy. U nás ve městě byl projekt spuštěn v únoru 2020 a participuje na něm všech sedm základních škol. V rámci školního roku 2022/2023 se program uskuteční v podzimním termínu od 19. září do 19. prosince 2022. Budou do něj začleněny všechny základní školy kromě ZŠ Školní, která se zúčastní v druhém termínu od ledna 2023, a to z důvodu nutnosti zajištění povinné plavecké výuky. 

Další projekt, Školní pébéčko, představuje participativní rozpočet, do kterého se podruhé zapojily všechny základní školy zřizované městem. Zásadní části Školního pébéčka, tj. předložení návrhů a jejich prezentace, hlasování a výběr vítězného projektu, proběhly již v loňském školním roce. Nyní se již jedná o finální realizaci a zakoupení či pořízení konkrétního vybavení (Školnímu pébéčku se více věnuje jiný článek v tomto vydání Kahanu).   

Lea Enenkelová
Městský úřad Příbram

Líbil se vám tento článek?

ANO Ne