Slider

Prostě žít, a ne se nutit do života

Úvodník | Březen 2023

Starosta města Příbram Jan Konvalinka

Pokud je vám nadpis úvodníku něčím povědomý, je to jedině dobře. Zní totiž takto citát, za kterým stojí významný příbramský rodák, kterým není nikdo jiný než František Drtikol. Letos si připomínáme stočtyřicáté výročí jeho narození. Psal se třetí březen 1883, kdy se tento pozdější významný český fotograf a příležitostný grafik narodil do rodiny drobného místního obchodníka.

Drtikolův tvůrčí život byl inspirován mimo jiné ženami, ale také cizími, zejména východními naukami – buddhismem či taoismem. Proslavil se jako fotograf, ale šíře jeho uměleckého záběru byla daleko větší. Do svých fotografií graficky zasahoval, užíval i metody takzvaných. ušlechtilých tisků, ale také gumotisk nebo olejotisk. Ženy, které znázorňoval nejčastěji, mívaly podobu zasněných víl, přičemž spektrum výrazů ve fotografiích zachycených se pohybovalo od radosti ze života až po symboliku erotiky či dokonce smrti. Z doby Drtikolova působení v Příbrami pocházejí i krajinářské studie nebo soubor zachycující příbramské stříbrné doly. Je toho opravdu mnoho, čím se František Drtikol zapsal do dějin umění a je mnoho důvodů pro to považovat ho za jednoho z nejvýznamnějších příbramských rodáků.

Městská galerie nesoucí umělcovo jméno si u příležitosti oslav významného výročí narození připravila několik zajímavých akcí. Kromě jiného budete moci přímo navštívit Drtikolův ateliér, a to díky virtuální realitě.

Když už jsme Drtikolovým citátem začali, bude dobré s jedním i skončit. Nesmírně se mi líbí, neboť je značně nadčasový. Posuďte sami… Každý čin, ať dobrý, nebo zlý, každá myšlenka, slovo, vyzáří do prostoru, opíše kruh a vrací se zpátky do bodu, odkud vyšel. Toť karma.

Přeji vám všem čistou karmu a příjemný zážitek z případné návštěvy galerie.

Jan Konvalinka
starosta města Příbram

Líbil se vám tento článek?

ANO Ne