Slider

Primář Kadeřábek vedl internu na tehdejší dobu vizionářsky

Život v Příbrami | Prosinec 2020

Primář František Kadeřábek

V sobotu 26. prosince uplyne 110 let od narození významné osobnosti příbramského zdravotnictví, primáře Františka Kadeřábka, který byl prvním přednostou interního oddělení.

 

Primář František Kadeřábek se narodil 26. prosince 1910 v Semovicích v okrese Benešov u Prahy. Promoval na Karlově univerzitě 27. listopadu 1936 a v roce 1945 získal titul odborného lékaře. Prvního dubna 1946 nastoupil do příbramské nemocnice na pozici primáře interního oddělení. Protože se osvědčil, získal po roce definitivu. Na interním oddělení v této pozici setrval až do důchodu, tedy do poloviny roku 1985, kdy na jeho místo nastoupil primář Zdeněk Brandtl. František Kadeřábek zemřel 4. prosince 1989 v Příbrami. 

V době svého působení řídil interní oddělení na tehdejší dobu vskutku vizionářsky – vedl své sekundáře ke specializaci v dalších oborech, jako jsou kardiologie, nefrologie, revmatologie, endokrinologie, gastroenterologie či diabetologie. Pod jeho vedením vyrostla celá řada skvělých lékařů, kteří se zapsali jak do historie příbramského zdravotnictví, tak do historie pražských klinik. Co bylo však v této době naprosto převratné, to je vybudování první koronární jednotky v nemocnici okresního formátu v roce 1977, tehdy ve spolupráci s II. interní klinikou VFN. Nová jednotka byla přebudována z prostor standardní lůžkové jednotky a vybavena na tehdejší dobu moderní monitorovací technikou. 

Primář Kadeřábek byl mezi pacienty a kolektivem velmi oblíben. Až do poslední chvíle se zajímal o dění na interním oddělení i o dění v medicíně vůbec. To vše, i díky podpoře žijící dcery pana primáře, vedlo k založení tradice Kadeřábkových dnů, coby vzdání pocty tomuto významnému lékaři a člověku. Proběhlo celkem devět ročníků. Program těchto přednáškových dnů byl věnován nejrůznějším tématům, vystupovali zde odborníci z předních klinických pracovišť i lékaři a sestry příbramské nemocnice. Tradice Kadeřábkových dnů bohužel skončila v roce 2018. 

V dnešní době je velice důležité připomínat osobnosti příbramského zdravotnictví, které ve své době byly ikonami medicíny. Je třeba stále zmiňovat jejich odkaz i pro další generace lékařů a sester a udržovat tradice, na kterých medicína vždy stojí. Primář Kadeřábek touto ikonou bezesporu byl a pro mne je. 

Martin Polák, primář interny Klaudiánovy nemocnice v Mladé Boleslavi, bývalý vedoucí lékař JIP interních oborů ON Příbram

Líbil se vám tento článek?

ANO Ne