Slider

Při neplacení poskytne stát náhradní výživné

Sociální péče | Květen 2021

Od 1. července letošního roku lze požádat úřad práce o náhradní výživné, které bude nově sociální dávkou. Foto: Shutterstock

 

Od začátku letošních školních prázdnin se mění pravidla, která se týkají výživného na nezletilé dítě. Nově bude možné žádat o náhradní výživné, které je sociální dávkou.

Nehradí vám povinný rodič výživné na nezletilé dítě? Jste zletilý student a povinný rodič vám neplatí výživné nezaopatřeného dítěte? Od 1. července letošního roku lze požádat úřad práce o náhradní výživné, které bude nově sociální dávkou. Podmínkou vyplacení je, aby k vymožení pohledávek na výživné probíhalo exekuční řízení nebo řízení o soudním výkonu rozhodnutí. Prakticky to znamená, že je vedena exekuce na dlužné či řádné výživné, nebo jsou povinnému rodiči prováděné srážky ze mzdy na základě soudního rozhodnutí. 

Podrobnosti k podmínkám čerpání uvádí Zákon o náhradním výživném pro nezaopatřené dítě (č. 588/2020 Sb.). S žádostí o radu či pomoc lze kontaktovat Sociální poradnu Centra sociálních a zdravotních služeb města Příbram na nám. T. G. Masaryka 1 (tel.: 318 498 281, e-mail: poradna@centrumpribram.cz). 

sdb

Líbil se vám tento článek?

ANO Ne