Slider

Pozor na automatické skončení platnosti občanky

Krátce | Březen 2022

Pokud se vás týká některá z níže uvedených situací, požádejte o nový občanský průkaz.

V souvislosti se změnou zákona o občanských průkazech (účinnost od 2. srpna 2021) upozorňuje oddělení občanských průkazů a cestovních dokladů Městského úřadu Příbram na automatické skončení platnosti občanského průkazu (dále OP).

K automatickému skončení platnosti dochází po 45 dnech od dne:

  • ohlášení změny místa trvalého pobytu;
  • změny jména, případně jmen a příjmení;
  • změny rodného čísla, je-li v OP uvedeno;
  • změny pohlaví.
  • Pokud je v OP uveden údaj o rodinném stavu nebo registrovaném partnerství, automaticky skončí platnost OP po 45 dnech od změny tohoto stavu (např. uzavřením manželství nebo vznikem registrovaného partnerství, rozvodem manželství nebo zrušením registrovaného partnerství, úmrtím manžela nebo partnera).


    Pokud se občanů týká některá z výše zmíněných situací, úřad doporučuje, aby si včas požádali o vydání nového občanského průkazu.

Líbil se vám tento článek?

ANO Ne