Slider

Určené školy opět v provozu

Krátce | Duben 2021

Distanční výuka v základních školách.

V Příbrami funguje určená základní a mateřská škola pro děti zaměstnanců integrovaného záchranného systému a dalších složek státu, které jsou klíčové pro boj s pandemií.

 

Od prvního března jsou v rámci nouzového stavu zcela uzavřeny základní i mateřské školy. Výjimku tvoří tzv. určené školy, do kterých mohou docházet děti pracovníků integrovaného záchranného systému, bezpečnostních sborů a ozbrojených sil, zdravotníků či pracovníků v sociální oblasti. 

Určení škol je v kompetenci Krajského úřadu Středočeského kraje s tím, že město vybralo vhodná zařízení. „Pokud jde o určenou základní školu, opět jsme se dohodli s vedením Základní školy pod Svatou Horou. Pro školkové děti byla vybrána Mateřská škola Bratří Čapků. Tato zařízení budou moci navštěvovat děti ve věku od 2 do 10 let,“ uvedla místostarostka Zorka Brožíková a zároveň dodala, že žádosti o umístění dětí řeší přímo krajský úřad. 

Rodiče, kteří mají možnost umístit svoje děti do těchto určených škol (výčet profesí je uveden v Rozhodnutí hejtmanky Středočeského kraje), zadávají požadavek přes svého zaměstnavatele, který zašle žádost o umístění dětí na krajský úřad. Následné umístění dětí administruje Odbor školství Krajského úřadu Středočeského kraje ve spolupráci s určenými školami. 

Eva Švehlová, Městský úřad Příbram

Líbil se vám tento článek?

ANO Ne