Slider

Poplatky za popelnice a psy jsou splatné do konce března

Finance | Únor 2024

Jednatřicátý březen je poslední den pro splatnost místních poplatků za psy a popelnice.

Do konce prvního čtvrtletí je třeba uhradit poplatky za svoz odpadu či za psy. Pro letošek už město Příbram netiskne složenky na popelnice a nevydává známky pro psy.

 

Jednatřicátý březen je poslední den pro splatnost místních poplatků za psy a popelnice. Poplatek za psy se různí podle jejich počtu či lokality (rodinný dům, bytový dům, osady atd.) a stanoví jej obecně závazná vyhláška O místním poplatku ze psů. Senioři nad 65 let jsou od poplatku za prvního psa osvobozeni. Výše poplatku za obecní systém odpadového hospodářství (tzv. za popelnice) činí 720 korun, tedy stejně jako v roce 2023. Změna se týká občanů nad 70 let věku, kteří budou v roce 2024 platit polovinu částky, tedy 360 korun. 

Občané mohou hradit poplatky od 1. ledna 2024, přičemž preferována je bezhotovostní platba. Platbu lze provést třemi způsoby: 1. Portál občana: portalobcana.pribram.eu (Moje závazky); 2. bezhotovostní platba: a) místní poplatek za komunální odpad – číslo účtu 1783-521689309/0800 (variabilní symboly jsou stejné jako v minulých letech, případně je sdělí na tel. 318 402 341 nebo 318 402 241), b) místní poplatek ze psů – číslo účtu 60038-521689309/0800 (variabilní symboly jsou stejné jako v minulých letech, případně je sdělí na tel. 318 402 341 nebo 318 402 241); 3. hotovostně v pokladně: Městský úřad Příbram, Gen. R. Tesaříka 19 (naproti Sokolovně). 

Vzhledem k tomu, že od letoška se již nevydávají složenky a známky na psy a popelnice, občané si mohou vyžádat takzvanou elektronickou složenku, která připomene splatnost poplatků. Stačí si o ni napsat na e-mail popelnice@pribram.eu. Do e-mailu je třeba uvést jména, příjmení, data narození a adresy trvalého pobytu všech poplatníků, za které má být poplatek uhrazen. Každý rok pak včas přijde upozornění o platbě. 

S dotazy k místnímu poplatku za obecní systém odpadového hospodářství se občané mohou obracet na Odbor ekonomický prostřednictvím e-mailu popelnice@pribram.eu.  

Stanislav D. Břeň

Líbil se vám tento článek?

ANO Ne