Slider

Popelnice mírně podražily, poplatek za psa se nemění

Krátce | Únor 2021

Do konce března je třeba zaplatit místní poplatky za psy a za odvoz popelnic.

Do konce března letošního roku je třeba zaplatit místní poplatek za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a také místní poplatek ze psů.

Na konci roku rozhodli příbramští zastupitelé o zvýšení poplatku za popelnici na 600 korun (tématu se věnujeme podrobněji na jiném místě tohoto vydání). Poplatek za psa zůstává stejný jako v minulém roce. Pro různé části města a různé typy držitelů psa jej stanovuje obecně závazná vyhláška z prosince roku 2019. Najdete ji na webu města pribram.eu nebo pod zkratkou 1url.cz/wz9I0.

 

Poplatky je možné uhradit takto:

  1. bezhotovostní platbou na účet města Příbram:
  2. a) místní poplatek za komunální odpad – číslo účtu 1783-521689309/0800;
  3. b) místní poplatek ze psů – číslo účtu 60038-521689309/0800;

variabilní symbol, který pro občany zůstává stejný jako v minulých letech, je možné získat u pracovníků úřadu na telefonních číslech 318 402 341, 318 402 241 a 318 402 263 nebo na e-mailu popelnice@pribram.eu;

  1. prostřednictvím Portálu občana (registrace na portalobcana.pribram.eu);
  2. v hotovosti v pokladně Městského úřadu Příbram;
  3. složenkou na účet města Příbram (s příslušným variabilním symbolem).

Vzhledem k protipandemickým opatřením je preferována bezhotovostní platba. V době platnosti vládních opatření je pokladna otevřena pouze v omezených úředních hodinách, tedy v pondělí (8.00–13.00) a ve středu (12.00–17.00).

S úhradou poplatku není třeba vyčkávat do doby doručení složenky s předepsanou platbou. Město složenky tiskne a doručuje v druhé polovině března, a to pouze občanům, kteří již dříve poplatky neuhradili. Včasnou úhradou lze přispět ke snížení nákladů na tisk a distribuci složenek.

Líbil se vám tento článek?

ANO Ne