Slider

Po desetiletích bude mít Příbram novou železniční zastávku

Doprava | Červen 2020

Podle Správy železnic vyjde vybudování nové zastávky na skoro 30 milionů korun.

V následujících měsících by se měla zlepšit dopravní obslužnost mnoha obyvatel žijících zejména na Březohorském sídlišti nebo na Fialce. Do konce roku bude uvedena do plného provozu nová zastávka v blízkosti Nového rybníku a Junior klubu.

 Předmětem nové železniční stavby v Příbrami je vybudování železniční zastávky v jižní části města. Cílem je pak zvýšit dostupnost a atraktivitu železniční dopravy. V současnosti musí lidé z Březohorského sídliště nebo městských částí jako Zdaboř, Fialka či Drkolnov využívat autobusovou nebo osobní dopravu pro přesun na železniční stanici v centru města. Od prosince tohoto roku tak budou mít v docházkové vzdálenosti zastávku, kde nasednou na vlak ve směru na Zdice nebo Březnici. 

V lokalitě, která sousedí se sídlem příbramských hasičů a záchranářů, v těchto dnech probíhají stavební práce na novém nástupišti. Součástí stavby bude také nástupištní přístřešek pro cestující, lavičky, odpadkové koše a informační tabule. „Bude zřízeno osvětlení přístupové komunikace a nástupiště a také rozhlas a informační systém,“ sdělila tisková mluvčí Správy železnic Radka Pistoriusová. Stavbu provádí a financuje právě tato státní organizace.

Celkové investiční náklady jsou stanoveny na téměř 30 milionů korun. Na náklady města Příbram by měl vzniknout nový chodník, který povede z ulice Školní. Tato cesta bude rovněž osvětlena. 

„Železniční doprava na zastávce bude dostupná pro občany se sníženou schopností pohybu i pro zrakově postižené díky vybudování bezbariérového přístupu na nástupiště. V ploše nástupiště budou umístěny vodící linie, varovné a signální pásy,“ uvedla Radka Pistoriusová. V rámci výstavby nové zastávky se provádí také rekonstrukce železničního svršku a sanace železničního spodku v délce přibližně 150 metrů. „Tím dojde k prodloužení životnosti a zjednodušení údržby kolejí,“ dodala mluvčí. 

Do 25. května probíhají stavební práce na nástupišti, osvětlení, přístupové komunikaci nebo zabezpečovacím a sdělovacím zařízení. Vlivem toho probíhají desetihodinové denní výluky. V následujícím období se stavba obejde už bez výluk, ukončení prací se předpokládá do konce září letošního roku. 

První snahy o zřízení železniční zastávky se podle spolku Rakovnicko – Protivínská dráha (RPD) objevily už před několika desetiletími. Bylo to v druhé polovině 80. let minulého století po dokončení sídlišť Fialka a Křižák. „V průběhu devadesátých let pak byla dokonce zvažována poloha nové zastávky v blízkosti plaveckého bazénu a zimního stadionu. Z obou variant však v důsledku různých společenských změn a politického nezájmu na dlouhá léta sešlo,“ řekl předseda spolku RPD Ondřej Švandelík a dodal: „Obnovení původního záměru se našemu spolku podařilo nastartovat až s novým vedením města v roce 2014.“ 

Stanislav D. Břeň 

Vytěžená zemina byla odvážena speciálními stavebními vlaky.

Líbil se vám tento článek?

ANO Ne