Slider

Ověření podpisu

Krátce | Únor 2023

Žadatel hradí poplatek pouze za úkon ověření podpisu.

Občané, kteří se nemohou osobně dostavit na úřad (např. ze zdravotních důvodů), mohou požádat o ověření podpisu v místě bydliště, příp. v domově seniorů, nemocnici, LDN.

Termín si žadatel může domluvit na tel. 318 402 583, případně osobně na oddělení matriky, kancelář č. 213 (naproti Sokolovně, 1. patro). Žadatel hradí poplatek pouze za úkon ověření podpisu, tj. 30 Kč za jeden podpis.

Líbil se vám tento článek?

ANO Ne