Slider

Otevřený dopis vyzývá k zachování obou gymnázií

Názory | Duben 2021

Gymnázium pod Svatou Horou

Středočeský kraj navrhuje v rámci takzvané optimalizace středočeského školství mj. sloučení příbramských gymnázií. Proti tomuto záměru se postavila část příbramské veřejnosti a nesouhlasí s ním ani vedení města. Redakce Kahanu otiskuje otevřený dopis pedagogů z Gymnázia pod Svatou Horou, který oslovuje středočeského radního Václava Švendu, jehož reakci rovněž publikujeme.

 

Vážený pane radní,

vzhledem k událostem posledních týdnů si dovolujeme oslovit vás, nového radního Středočeského kraje, který žije v Příbrami a je seznámen se záměrem sloučit Gymnázium pod Svatou Horou s Gymnáziem Příbram. Naši studenti, rodiče studentů a velká část příbramské veřejnosti vyjádřili svůj nesouhlas peticí (1850 podpisů) otevřenými dopisy a oslovováním krajských zastupitelů. Snažili se vysvětlit nesmyslnost rozhodnutí. Nechápeme, jak má být krokem ke zlepšení středního školství v Příbrami zrušení naplněného Gymnázia pod Svatou Horou a zrušení šedesáti gymnaziálních míst. 

Pan radní Vácha studenty, rodiče ani nás nepřesvědčil. Je nám stále vysvětlováno, že se jedná o dlouhodobý záměr. To však neznamená, že jde o záměr dobrý. Nevěříme, že zrušením Gymnázia pod Svatou Horou bude školství ve Středočeském kraji vzkvétat. 

Vážený pane radní, prosíme o získání podpory u vašich spolustraníků a koaličních partnerů na základě informovanosti o situaci v našem městě. Věříme vám!

pedagogové Gymnázia pod Svatou Horou

 

 

Na sloučení jsou v kraji jiné školy

Mám zcela odlišný názor než kolega radní Milan Vácha. Se situací jsem detailně obeznámen a podle mne existuje řada důvodů, proč naše školy neslučovat. Pokud chceme v krajských školách zlepšovat podmínky pro výuku, tak z důvodu nedostatku finančních prostředků školskou síť optimalizovat musíme. Prioritně bychom to však měli řešit v místech s extrémně nízkou naplněností škol. Taková zařízení, která mají třeba jen 100 žáků, ve Středočeském kraji existují. V těchto případech naplněnost škol neodpovídá finanční náročnosti jejich provozu. 

Podle statistik je sice šance na přijetí na gymnázium v Příbrami mnohem vyšší než jinde, ale na celý problém je však třeba se dívat z více úhlů pohledu. Domnívám se, že právě v okresním městě s velkou spádovostí by měla být obě gymnázia zachována. Mimo jiné proto, že z obou škol se mnoho žáků dostává na vysoké školy. To přináší velké benefity z hlediska vzdělanostní struktury i budoucího uplatnění absolventů na trhu práce. 

Materiál, který navrhl sloučení gymnázií, vznikl v minulém volebním období, kdy jej zastupitelstvo vzalo pouze na vědomí. Radní Vácha tedy dokument převzal a snaží se jeho doporučení realizovat. Na druhou stranu je třeba připustit, že v tuto chvíli panuje v radě i zastupitelstvu většinový názor, že by k optimalizaci, tedy spojení příbramských gymnázií, dojít mělo. Na radě kraje 11. března jsem proti tomuto návrhu vystoupil a argumentoval, hlasování však skončilo v poměru 8:3 pro sloučení. Při hlasování v zastupitelstvu kraje 29. března budu rovněž proti. Když se podíváme do statistik, existuje v kraji více škol, které vybízejí ke sloučení. V Příbrami taková škola není. 

Václav Švenda, radní Středočeského kraje

Líbil se vám tento článek?

ANO Ne