Slider

Odměny zastupitelů

Krátce | Duben 2024

Odměny stanovilo zastupitelstvo města v souladu se zákonem č. 128/2000 Sb., o obcích.

Od 15. ledna letošního roku byly upraveny odměny neuvolněným členům zastupitelstva za výkon funkce.

Neuvolněný člen rady měsíčně pobírá 12 253 korun, předseda výboru či komise 6127 korun, člen výboru nebo komise 5113 korun a člen zastupitelstva bez dalších funkcí 3042 korun. V případě souběhu výkonu více funkcí neuvolněných členů se stanovuje odměna jako souhrn odměn za dvě různé funkce s nejvyšší odměnou stanovenou zastupitelstvem města.

Odměny stanovilo zastupitelstvo města v souladu se zákonem č. 128/2000 Sb., o obcích.

Líbil se vám tento článek?

ANO Ne