Slider

Očima zastupitelů: Jak dále s aquaparkem

Názory | Únor 2023

Stávající zařízení je za zenitem...

Město má jednu nabídka na rekonstrukci aquaparku, podle radnice nyní probíhá její posouzení, hotovo by mělo být do konce února. Výběrové řízení je dvoukolové, nejprve dojde ke zmíněnému posouzení, teprve poté bude otevřena obálka s nabídkovou cenou. Jméno firmy, která nabídku podala, bude moci být podle vedení města zveřejněno až po ukončení řízení. Jak by se mělo dále postupovat při rekonstrukci aquaparku?

Tuto otázku položila redakce Kahanu všem sedmi „zastupitelským klubům“, které zasedají v příbramském zastupitelstvu. Přinášíme názory těch volebních stran, které odpověděly. Příspěvky jsou řazeny v abecedním pořadí.

 

ANO

Každý zastupitel, kterému není lhostejný rozvoj města, by měl být v obraze v otázce rekonstrukce aquaparku. U některých tak, navzdory dostupnosti informací, bohužel není, proto se setkáváme i se zcela zcestnými vyjádřeními. Na začátku je nutná stručná rekapitulace „celého případu“. O rekonstrukci bazénu se začalo uvažovat už v roce 2015. Studie byla hotova na podzim roku 2016.  K návrhům se vyjadřovala i veřejnost a lidé si ve většině přáli rekonstrukci v největším rozsahu. Bylo tedy tak určeno a rozhodnuto. V únoru roku 2018 zastupitelstvo města schválilo zadání zpracování projektové dokumentace pro provedení stavby. Pro tento návrh hlasovali všichni přítomní zastupitelé. 

V květnu 2019 byl za široké shody schválen záměr zakázky, ta se rozjela. Přichází rok 2020 a s ním dosud nepoznaná a nejistá situace ohledně covidu. Zastupitelstvo tehdy schválilo „zatažení za nouzovou brzdu” a zastavilo práce na realizaci veřejné zakázky na rekonstrukci aquaparku. Rada dostala za úkol předložit varianty přestavby v menším rozsahu a za nižší cenu. Na tomto se shodlo všech 24 tehdy přítomných zastupitelů. Tímto byl aktivován tzv. Plán B, který znamenal vyčlenění těch částí projektu, jež lze považovat za zbytné. Jinak řečeno, rozhodlo se o tom, že se nebude stavět monstrózní „aqualand“, ale že dojde na variantu, která bude ekonomicky a provozně méně náročná. 

Následovalo výběrové řízení na zhotovitele změny projektu. V lednu 2021 byla uzavřena smlouva a projekt se několik měsíců přepracovával. V lednu 2022 proběhlo schválení nové stropové ceny za rekonstrukci aquaparku, zde bylo usnesení schváleno většinou 15 hlasů (nikdo nebyl proti, pouze sedm zastupitelů alibisticky „nemělo názor”). Začátkem března 2022 bylo zahájeno zadávací řízení na rekonstrukci aquaparku v intencích „Plánu B“. Město obdrželo několik stovek dotazů od potenciálních uchazečů. Díky jejich zodpovězení se podařilo vyladit veškeré nejasnosti v projektu. Na začátku letošního ledna jsme úspěšně dokončili opakované kolo řízení a vyhodnocujeme přijatou nabídku. 

Píše se rok 2023, je tomu tedy sedm let, co se připravuje rekonstrukce aquaparku. Ten mezitím, navzdory maximální snaze provozovatele Sportovních zařízení města Příbram, dožívá. Jakýkoliv další zbytečný či politicky způsobený průtah v zahájení rekonstrukce je rizikem. Bazén se prostě musí rekonstruovat – čím dříve, tím lépe. Hledat po sedmi letech nějakou úplně novou a rádoby spásnou myšlenku, je jen pošetilým hazardem. Nutností a samozřejmostí zároveň je to, že máme připravený záložní plán pro situaci, kdybychom byli nuceni stávající zakázku opět zastavit.

 

Česká pirátská strana

Vedení města Příbram slibuje rekonstrukci bazénu již od roku 2016, proto musíme souhlasit s panem starostou Konvalinkou, že „aquapark je trapný a ohraný evergreen posledních sedmi let” (citace z článku Jana Konvalinky na webu pribram.cz ze 7. prosince 2022). Je to ale trapný evergreen radnice pod vedením ANO. Čas ukázal, že úspěšné zvládnutí projektu této velikosti je zcela mimo schopnosti příbramské radnice. Místo, aby se její představitelé snažili minimalizovat již vzniklé škody (proinvestované miliony, časová ztráta, nejistota uživatelů), svalují vinu na jiné. Je to nedůstojné, trapné a smutné. 

Zásadně nám vadí, že ve zmiňovaném článku se pan starosta snaží vinu svalit na Šanci pro Příbram a pana zastupitele Baráška, který jako jeden z mála přišel s konstruktivním a ekonomickým návrhem a s čistým úmyslem městu pomoct. Proto nás překvapila slova pana Konvalinky, který napsal „nebuďme vystrašení a nehledejme úniky a důvody, proč rekonstrukci nedotáhnout”. Doposud byla vystrašená pouze radnice, která stavbu nikdy nezahájila.  

V minulých volebních obdobích byly vyhozeny statisíce z rozpočtu na megalomanský projekt, o kterém bylo zřejmé, že ho město naší velikosti nepotřebuje. Kdyby si v Příbrami zas nechtěl někdo stavět pomník, mohly už dávno naše děti plavat v důstojném prostředí nově zrekonstruovaného bazénu. Je řada měst, která rekonstrukci bazénu úspěšně uskutečnila, mají moderní a energeticky úsporné bazény, které primárně slouží místním lidem a těm z blízkého okolí. To chceme také pro Příbram. 

V současné době se do výběrového řízení přihlásila jen jedna firma. Je jasné, že tento projekt investory neláká. V době, kdy je celková rekonstrukce technicky i finančně značně nepředvídatelná, je to pro ně moc velké riziko. Radnice na svých stránkách uvádí, že rekonstrukce bazénu bude hotova do jara 2024. Kdo sleduje městský projekt rekonstrukce Čekalíkovského rybníka, musí mít značné obavy. Rekonstrukce aquaparku je pro Příbram tak zásadní a finančně náročný projekt, že by si na něm neměl nikdo honit ego ani politické body.

 

Občanská demokratická strana

- Zastavit výběr dodavatele aquaparku a následnou realizaci projektu považujeme za nezodpovědné a nehospodárné. Začít opět přípravu výstavby nového bazénu na „zelené louce“ v nové lokalitě považujeme také za nezodpovědné a nehospodárné.

- Cílem je zrealizovat rekonstrukci bazénu, pokud cena vzešlá z výběrového řízení od dodavatele bude odpovídat limitům, jež schválilo zastupitelstvo města.

- Jelikož se jedná o rekonstrukci, bude nutné postavit silný dozorový tým na uhlídání víceprací, které jsou vždy při rekonstrukci velmi pravděpodobné.

- Stavět druhý bazén v Příbrami na základní škole podle návrhu zastupitele Baráška považujeme za nehospodárné a neufinancovatelné. Znamenalo by to dva provozovatelské subjekty, dvojí technologie, dva personály a dvojí náklady.

- Během několikaleté rekonstrukce nebudou mít obyvatelé Příbrami, a zvláště příbramské školy a školky kde plavat, a budou tedy muset dojíždět do jiných měst. Již několik let prosazujeme zastřešit venkovní padesátimetrový bazén v areálu aquaparku tak, aby se podle klimatických podmínek mohla prodloužit sezona na alespoň deset měsíců v roce. Provizorně, nízkonákladově, s rozebíratelnou konstrukcí, která se dá následně využít na jiných sportovištích. Takové řešení by znamenalo, že jde stále o jeden provozovatelský subjekt, jednu technologii, jeden personál a jedny náklady.

- Nikdy jsme nepodporovali tzv. velký projekt za cirka půl miliardy korun. Naopak jsme pomohli prosadit realističtější projekt přiměřené velikosti pro město Příbram, který by se měl začít stavět v následujících měsících.

 

Spojenci – TOP 09, Starostové a nezávislí, Politické hnutí Hlas, SOS Příbram a nezávislí kandidáti

V úvodu je nutné zdůraznit několik faktů:

- Zodpovědnost za stav rekonstrukce má výlučně rada města. Vyplývá to z pravomocí rady a zastupitelstva podle zákona o obcích.

- Zastupitelé mají o rekonstrukci okleštěné informace, a tudíž se nemohou k vývoji vyjadřovat s potřebnou znalostí věci. Uvedeme malý příklad: Zastupitelé dostávají v úvodu každého zastupitelstva rozsáhlou informaci o investičních plánech města. Tato zpráva je ale pouhým výběrem pozitivně vyznívajících informací, o negativních zprávách se zastupitelé od starosty nedozví. Nedozví se např. o několikanásobném odkládání výběru zhotovitele a o důvodu těchto odkladů (kromě obecných frází).

- Již několikrát mělo být zakončeno výběrové řízení na dodavatele rekonstrukce, poslední odklad byl na začátek ledna. Starosta se vyjadřuje tak, že již stojíme jen poslední krůček před zahájením rekonstrukce. Ale nevíme, jak bylo výběrové řízení zadáno, jak jsou jeho výsledky pro město závazné, proč jsou s jeho zakončením neustálé průtahy, jaká hrozí městu nebezpečí z plánované smlouvy o rekonstrukci v podobě vynucených vícenákladů nad vysoutěženou cenu. Neznáme další nutné výdaje spojené s rekonstrukcí bazénu, neznáme předpokládanou provozní ekonomiku. 

K výčtu bychom mohli dodat další body, ale pro dostatečný obraz to asi stačí. Spojenci však vědí najisto jiná fakta:

- Současný stav bazénu je zoufalý a již dříve se s ním mělo něco dělat.

- Připomeneme, že již 11. 7. 2018 nabylo právní moci stavební povolení k rekonstrukci bazénu. Dne 23. 7. 2018 uložila tehdejší rada odborům investic a veřejných zakázek, aby připravily podklady pro zadávací řízení na dodavatele stavebních prací (tedy to výběrové řízení, které nebylo dokončeno do konce roku 2022). Za dva roky to tehdy rada města dotáhla od myšlenky k projektu a stavebnímu povolení.

- Výběrové řízení podle předchozího bodu neproběhlo, nová rada města s tím nic nedělala. Následně raketově rostly ceny stavebních prací, přidal se covid či dvojciferná inflace.

- Až v roce 2022 vypsalo město výběrové řízení na dodavatele. Nic o něm ale nevíme, kromě toho, že se jeho uzavření několikanásobně odkládá s jediným odůvodněním: účastníci mají stovky doplňkových dotazů.

- Projekt nepočítá s imperativy současnosti, danými raketovým nárůstem cen energií.

- Vlivem jistých víceprací je konečná cena rekonstrukce naprosto ve hvězdách.

- Město musí provést řadu dalších investic a oprav, nežije jenom bazénem.

A k tomu následuje naše otázka: je možné se za tohoto stavu našich vědomostí zodpovědně vyjadřovat? Rozhodně nelze. Je totiž jisté, že bazén zoufale rekonstrukci potřebuje, to sebeméně nezpochybňujeme. Nicméně za situace, kdy začal být vývoj situace s rekonstrukcí nejistý, mělo vedení města začít chystat něco, co by se dalo nazvat nouzovým plánem B.

Podle starosty bylo plánem B zmenšení původního rozsahu rekonstrukce. To ale není nouzový plán B. Ke zmenšenému rozsahu se přistoupilo proto, že se promeškal vhodný čas pro realizaci původního záměru. I tak je schválený limit pro zmenšený rozsah rekonstrukce o dost vyšší, než byl limit pro původní „velkou“ rekonstrukci. Skutečný plán B by byl pro případ, že se nepodaří dobře vysoutěžit, že se stane bůhvíco negativního. Měl by zabránit tomu, aby město skončilo ve slepé uličce. 

Plán B měl být chystán nejméně jeden rok. Toto byla a je zodpovědnost rady, která má aparát pracovníků města, mají k tomu pracovní dobu, jsou za to placeni. Co dělat teď? V okamžiku psaní tohoto vyjádření Spojenci nevědí nic o podmínkách výběrového řízení, o jeho stavu, o naději na jeho dobrý výsledek. Hrozí-li ale městu nebezpečí špatného výsledku, je nutné bez prodlení začít chystat minimálně takovou rekonstrukci technologií bazénu, u nichž akutně hrozí selhání.

 

Svoboda a přímá demokracie (SPD)

Ohledně rekonstrukce aquaparku bylo za posledních cirka osm let vysloveno a napsáno již mnoho. Jsou zde návrhy na jeho rekonstrukci, na demolici a výstavbu nového aquaparku za využití nejnovějších technologií apod. Každopádně se jedná o velké finanční prostředky, které bude muset město vynaložit. Otázka zní, zda je Příbram má k dispozici a zda se nebude muset zadlužit. Protože se jedná o tak zásadní otázku, bylo by vhodné, aby v této věci rozhodli lidé v referendu. Ať každý občan našeho krásného města zvolí, zda aquapark jen opravit, nebo postavit nový. Ale jsou zde další návrhy – např. postavit jen nový malý plavecký stadion pro výuku a poté rekonstruovat či postavit nový aquapark. Taktéž by měli rozhodnout o výši možného dluhu. 

Všichni občané města by měli být seznámeni se všemi variantami a celkovou cenou, aby se mohli dobrovolně rozhodnout. Měli by obdržet veškeré dostupné informace a nic by před nimi nemělo být zatajeno. Pokud se k referendu dostaví více než polovina právoplatných voličů a u jedné z variant se vyjádří nadpoloviční většina, měl by být tento výsledek pro nás, zastupitele, závazný a museli bychom ho na zasedání zastupitelstva akceptovat (protože se jedná o vůli občanů), přestože na daný projekt můžeme mít jiný názor. 

Šance pro Příbram

Jak by se mělo postupovat při rekonstrukci aquaparku? Zastavit ji. Jiná varianta není z pohledu řádného hospodáře a občana Příbrami možná.

Důvodů pro tento krok je celá řada. Od uvažované vysoké ceny, která zcela jistě není konečná a ve finále se podle odhadů může vyšplhat i nad 500 milionů korun. A to navzdory takové rekonstrukci, kdy má zůstat zachována současná podoba stavby, která je však koncepčně zastaralá a neumožní použít moderní architektonická, technická a technologická řešení. Současně neznáme provozní náklady bazénu po rekonstrukci. Neexistuje žádná provozně ekonomická analýza, žádný energetický audit. Může se klidně stát, že tu bude koncepčně zastaralý bazén za 500 milionů korun, který vlivem vysokých provozních nákladů nebude vůbec možné provozovat. Anebo se náklady výrazně promítnou do ceny vstupného, a pak se ptejme, komu bude bazén sloužit? 

Do výběrového řízení se přihlásil pouze jediný zájemce. Považujeme to za důvod k okamžitému zrušení soutěže. Je to jediný možný krok, nelze totiž vybírat a porovnávat z jedné nabídky, popřeli bychom samotnou logiku výběru. Nutně se též musíme zeptat, zda město akci finančně zvládne. Vyplatí se utratit za bazén tolik peněz? Určitě nevyplatí. A hlavně, je to zbytečné. Stačí začít správně a postupovat tak, jak je to u podobných staveb běžné. Podívejme se okolo, jak krásné a energeticky úsporné stavby bazénů vznikají. Za mnohem menších investičních nákladů, které jsou hlavně dopředu jasně dané. 

Bazén na sebe strhává neoprávněně veškerou investiční pozornost. Přitom jsou tu důležitější rozvojové projekty zkvalitňující život ve městě. Ty bychom měli mít správně dávno za sebou – ale není tomu tak. Proto jsme přišli s návrhem, jakou cestou se vydat k levnějšímu, modernějšímu, a hlavně provozně zvládnutelnému řešení. A zbydou peníze na další projekty.

Více najdete v prezentaci nebo na přímém odkazu 1url.cz/lrfWj. 

Rubriku připravil: Stanislav D. Břeň

Líbil se vám tento článek?

ANO Ne