Slider

Občané a pocit bezpečí

Krátce | Březen 2023

Na podzim bude město opět anketou zjišťovat, jak bezpečně se občané cítí.

Server bezpecnecechy.cz realizoval internetový průzkum mezi občany žijícími v Příbrami, který se týkal pocitu bezpečí.

Na otázku „Cítíte se v Příbrami bezpečně?“ odpovědělo 48 % respondentů „spíše ano“, 30 % „spíše ne“, 13 % „ne“ a 9 % „ano“. Celkem bylo shromážděno 158 odpovědí.

Za neproblematičtější místa byla označena okolí ubytoven Pod Čertovým pahorkem, Ryneček či lokalita „křižák“. Podle stejného zdroje respondenti považovali za největší bezpečnostní problémy osoby požívající alkohol, drogově závislé či vandalismus. Výsledky se v mnohém shodují s průzkumem pocitu bezpečí, který v říjnu 2021 realizovalo město Příbram s přibližně 500 respondenty. Při otázce „Považujete Příbram za bezpečné město“ tehdy 43 % respondentů uvedlo „spíše bezpečné“, 9 % „určitě bezpečné“, možnost „spíše nebezpečné“ volilo 40 % respondentů a zbytek dotazovaných zaškrtl „určitě nebezpečné“. Mezi nejnebezpečnějšími lokalitami byly zmíněny Pod Čertovým pahorkem, Ryneček a ulice Boženy Němcové (bývalá Mototechna).

Město Příbram realizuje průzkum pocitu bezpečí každé dva roky, další se chystá na podzim letošního roku.

Líbil se vám tento článek?

ANO Ne