Slider

Nový školní rok: co chystají příbramské školy

Školství | Září 2023

Děti budou vyrážet do přírody nebo za zvířaty. Foto: Alternativní MŠ

K velké radosti všech žáků a studentů je tu nový školní rok. Požádali jsme všechny příbramské školy – od mateřských po vysoké – o sdílení novinek, které chystají pro školní rok 2023/2024. Přinášíme je formou krátkých vyjádření zástupců jednotlivých škol.

 

Alena Kubátová, Alternativní mateřská škola

Vizí mateřské školy je, aby byla školou přátelskou, do které chodí rádi děti, rodiče i zaměstnanci. V novém školním roce opět nabízíme kvalitní péči o děti na základě našeho školního vzdělávacího programu, využíváme prvky waldorfské a montessori pedagogiky. Naším záměrem je, aby děti získaly přiměřenou fyzickou, psychickou a sociální samostatnost a základy pro další rozvoj a učení, pro život a vzdělávání. K realizaci používáme metody prožitkového a kooperativního učení hrou, činnostního učení a individuálního vzdělávání. Čekají nás lidové tradice a slavnosti – Dožínkové, Martinské, oslavy adventu, Masopustní veselice, Velikonoční slavnost a Letní slavnost. Tímto se prolínají návštěvy divadel, pravidelné výlety do přírody, ale i do hlavního města, plavání, bruslení, cyklovýlety, tréninky s hokejovým trenérem, relaxační pobyty v solné jeskyni, akce pro rodiče a s rodiči, zájmové činnosti, lyžařská škola v přírodě v zimě a jarní škola v přírodě na Vystrkově.

 

Helena Adamcová, MŠ Bratří Čapků

Mateřská škola Bratří Čapků nabídne v novém školním roce dětem a rodičům opět spoustu zajímavých akcí. Uskuteční se zimní a letní škola v přírodě pro předškolní děti na Šumavě. Tradičně chystáme společné akce s rodiči během celého roku např.: drakiádu, pálení čarodějnic, Vánoční koledování, oslavu Dne matek a další. Příbramské školy a školky se mohou v předvánočním čase těšit na výstavu našeho vyřezávaného Betléma. Ve spolupráci s městem Příbram připravujeme výlety za poznáním – Mirakulum, Kovářov, Zámek Mníšek, Vodní svět apod. Ve spolupráci s Odborem životního prostředí se vydáme do přírody, seznamujeme děti s ochranou flóry a fauny – návštěvy lesoparku, Hrachova apod. Rozpohybujeme děti v programu Se Sokolem do života a nově spolupracujeme s HC Příbram.

Rádi bychom dali také větší prostor pro neformální setkávání školky s veřejností založením Rodičovské kavárny.

 

Iva Šedivá, MŠ Kličkova vila

Nejen v novém školním roce 2023/2024 naše škola připravuje pro děti širokou nabídku akcí, do kterých se zapojí jak děti, tak i jejich rodiče. Nabízíme tradiční aktivity, které mají u dětí i rodičů velkou oblibu a můžete se na ně podívat na našich webových stránkách klickovavila.cz. Mezi nejoblíbenější akce patří např. Putování za světýlkem sv. Martina, tvoření a projektové dny s rodiči, návštěvy klientů Charity Příbram, škola v přírodě, divadelní představení v MŠ. Každý rok také jezdíme s dětmi na celodenní výlety s různým tematickým zaměřením. Příchod nového školního roku přinese dětem vždy něco nového a zajímavého. Setkají se s kamarády, které již znají, a tvoří si nová přátelství s dětmi, jež nově nastoupí do MŠ.

 

Věra Pácová, MŠ pod Svatou Horou

V rámci odvodnění sklepů naší MŠ se uskutečnila rekonstrukce dvorku na zahradě školy. Byly zde položeny pryžové dopadové plochy, a vznikly tak nové herní koutky pro děti – trampolína, skluzavka, skákací panák, silnice. Také byly opraveny dopadové plochy u houpaček a průlezek. Tím dostala školní zahrada hezký nový vzhled. Jinak je naše škola od 1. května 2023 do 30. dubna 2025 realizátorem projektu s názvem Jan Amos Komenský, který je spolufinancován Evropskou unií a získáme tak dotaci ve výši 418 665 korun. Budeme dále pokračovat v projektu Se Sokolem do života a Aktivní školka a dalších činnostech, které probíhaly v minulém školním roce.

 

Lydie Fiřtová, MŠ Rybička

Plánujeme plno akcí a výletů a nové kroužky pro starší děti, plavání od září (pokud bude už dokončena slibovaná oprava bazénu).

 

Jitka Šnypsová, Dětské skupiny a rehabilitační stacionář

Těšíme se, že děti přivítáme 1. září v nově upravených a zrekonstruovaných prostorách, které pro ně budou ještě hezčí, útulnější a příjemnější než dosud. Od června do srpna proběhla v našem zařízení II. etapa rekonstrukce elektroinstalace a světelných obvodů, výměna podlahových krytin i modernizace interiéru, za což děkujeme především zřizovateli městu Příbram, ale i všem zúčastněným a velmi se těšíme, že děti se budou u nás cítit pěkně, radostně a ještě více spokojeně. Jinak budeme i nadále pokračovat v projektech, které byly u dětí velmi oblíbené, např. Se Sokolem do života, Zdravá 5, Zdravé zoubky a další. Nově bychom se velice rádi zapojili s dětmi i do projektu Celé Česko čte dětem. Naším cílem je podporovat všestranný rozvoj dětí a zohledňovat individuální potřeby každého z nich.

 

Vladka Godfroy, All Stars School

Pro školní rok 2023/2024 chystá All Stars School nový projekt pro všechny příbramské děti i žáky z jiných škol. Kroužek Stavíme si vlastní školu je projekt určen pro druhostupňové děti. Jednou týdně si v prostorách All Stars School budou navrhovat a realizovat školu podle svých představ. Jak si představují místo, kde tráví většinu všedního dne? Jak bude vypadat učebna, knihovna či herna? Fantazii se meze nekladou. Navíc si projdou všemi etapami koncepce, ale i stavby domu. Pod vedením profesionálů ze všech stavebních oborů se děti naučí základní postup stavby domu a nahlédnou pod pokličku základních pravidel architektury, stavebního plánování až po realizaci stavby, kterou budou děti modelovat podobně jako studenti architektury. Na konkrétním příkladu budou mít příležitost seznámit se s koncepcí domu i se základními principy elektřiny, rozvodů vody, osvětlení. Poznají různé stavební materiály a techniky včetně nových ekologických a energetických přístupů. Děti získají vhled do jiných profesí a dostanou příležitost zamyslet se nad strukturou a provozem jejich vlastních domovů. Pro další informace a přihlášení dětí se rodiče mohou přímo obrátit na All Stars School e-mailem info@allstarsschool.cz. Mimo to na září připravujeme Den otevřených dveří All Stars School. Zápisy do základní školy probíhají do 30. září 2023.

 

Markéta Špaková, ZŠ 28. října

Naše škola v letošním roce slaví 65. výročí svého založení. Podzimní sportovní den pro všechny žáky školy bude jednou z akcí, kterými si otevření školy připomeneme. Rozšiřujeme nabídku výuky druhého cizího jazyka o italštinu. V Divadle A. Dvořáka v Příbrami proběhne tradiční zimní a jarní koncert žáků tříd s rozšířenou výukou hudební výchovy, kteří se v průběhu roku také zúčastní cyklu hudebních projektů a vzdělávání v pražském Rudolfinu. Žáci 9. tříd s rozšířenou výukou výtvarné výchovy absolvují týdenní výtvarný kurz v plenéru a na závěr školního roku uspořádají výstavu svých výtvarných prací. Lyžařské výcvikové kurzy opět nabídneme žákům 5. ročníků a 7. ročníků.

 

Šárka Jendruščáková, ZŠ Jiráskovy sady

V novém školním roce se těšíme především na využívání nově zrekonstruovaných učeben a auly. Společně s Chairé chystáme slavnostní otevření auly, v úterý 12. září od 18.00 soubor vystoupí s koncertem Písně v proměnách času. Co se týče pedagogického procesu, tak začínáme učit podle nového školního vzdělávacího programu v souladu s inovovaným Rámcovým vzdělávacím plánem. Změnili jsme lehce učební plán, upravili jsme vzdělávací strategie a cíle. Pracujeme na nové vizi, ale to vše je stále v procesu.

 

Roman Behún, ZŠ pod Svatou Horou

O prázdninách ve škole už tradičně probíhaly generální úklid a potřebné opravy. Ta nejzásadnější a finančně nejnáročnější byla výměna myčky nádobí ve školní jídelně. Pro výuku žáků školy jsme také připravili učebny, které nám byly přiděleny podle harmonogramu uvolňování pavilonu Gymnázia pod Svatou Horou po sloučení s Gymnáziem Legionářů. Dále se uskutečnily opravy přístupových schodů u hlavního vchodu do školy a oprava osvětlení ve školních tělocvičnách. Částečnou rekonstrukcí prošly také šatny u tělocvičen. Do nového školního roku vstoupí škola s inovovaným Školním vzdělávacím programem, tou hlavní změnou je výuka anglického jazyka od 1. třídy. Do nového školního roku se nám podařilo zajistit adaptační kurz pro žáky 6. ročníku. Máme objednány termíny pro zimní zotavovací pobyty našich žáků. Čtvrťáci a páťáci vyjedou za sněhem na Šumavu. Lyžařský výcvik pro žáky 7. ročníku je zajištěn v Itálii v Paganella. Tam také vyjedou na zimní zotavovací pobyt ostatní žáci druhého stupně školy. Již nyní jednáme o termínu a destinaci pro všesportovní kurz žáků sportovních tříd. Pro pedagogický sbor jsme připravili na přípravný týden dva společné semináře zaměřené na moderní formy výuky.

 

Klára Karlíková, ZŠ Školní

Formou různorodých školních i mimoškolních aktivit chceme umožnit rozvoj mnoha zájmů i nadání našich žáků – nabízíme pestré kroužky, spolupracujeme s odborníky z různých oblastí, zapojujeme žáky do soutěží vědomostních, talentových i sportovních. Máme plně vybaveny učebny informatiky, seznamujeme žáky se základy robotiky a programování. Chystáme výjezdy žáků do Německa, Velké Británie a celou řadu dalších exkurzí a pobytových akcí se zaměřením na sporty, stmelování kolektivu, zdravovědu či ekologická témata. Velký důraz klademe na preventivní program flexibilně reagující na aktuální situaci a vývoj ve společnosti. Pro deváťáky opět chystáme několika předchozími lety prověřený systém přípravy na přijímací zkoušky. Novinky čekají i děti navštěvující školní družinu. V rámci spolupráce s Hornickým muzeem Příbram připravujeme komentované procházky, plánujeme výlety za hranice města či setkání s včelaři a dalšími zajímavými lidmi.

 

Petr Kollert, ZUŠ Antonína Dvořáka Příbram

V novém školním roce plánujeme vystoupení školních souborů a kapel na kulturních akcích pořádaných městem Příbram – v září na Příbramské svatohorské šalmaji, v prosinci na Čertovském Nováku a na adventních koncertech. Z akcí pořádaných školou bych rád pozval veřejnost na vánoční koncerty, v únoru Ples ZUŠ v Pivovaru Podlesí, v březnu spolupořádáme společný koncert ZUŠ brdského regionu Vysockou pomněnku ve spolupráci s Památníkem Antonína Dvořáka ve Vysoké u Příbrami, v dubnu tradiční Jarní koncert v Divadle A. Dvořáka Příbram a v červnu tzv. Závěrečný koncert v restauraci Sebastopol. Od září začne příprava muzikálu Šíleně smutná princezna, na jehož nastudování se podílejí žáci všech oborů školy. Realizace vystoupení pro příbramské MŠ a ZŠ v Divadle A. Dvořáka Příbram bude v květnu. Žáci vystupují na školních koncertech a dalších akcích v regionu v průběhu celého školního roku.

 

Lucie Širmerová, ZUŠ Příbrami I

Kolektiv učitelů Základní umělecké školy, Příbram I, nám. T. G. Masaryka 155, se ve školním roce 2023/2024 bude naplno věnovat pedagogické činnosti ve všech vyučovaných oborech a uspořádá všechny tradiční akce (v loňském školním roce jich bylo 120). V plánu jsou i novinky: otevření nových předmětů (multimediální tvorba, operní sbor, improvizace pro dechové nástroje aj.), rozšíření a založení nových školních orchestrů a kapel, vícedenní výjezd pedagogů a systematická spolupráce s pedagogy z jiných uměleckých škol a konzervatoří. Nově se v září uskuteční výstava prací žáků výtvarného oboru ve foyer Divadla A. Dvořáka Příbram. O prázdninách škola uspořádala první příměstský tábor se zaměřením na sborový zpěv a chtěla by v této aktivitě pokračovat i příští léto. Unikátní akcí bude Festival žáků základních uměleckých škol Středočeského kraje, který na jaře 2024 proběhne v Příbrami a jehož bude ZUŠ Příbram I pořadatelem. Škola dále naváže na loňský rok, kdy se žáci dechových a smyčcových tříd zúčastnili s velkým úspěchem celonárodní soutěže žáků ZUŠ, a připraví a zapojí do soutěže tentokrát žáky klavírních a kytarových tříd a kapely.

 

Petr Hrubý, Gymnázium Příbram

Výuka na Gymnáziu Příbram bude již druhý školní rok probíhat v rámci jednoho právního subjektu ve dvou budovách. V učebnách školy v ulici Legionářů pokračuje čtyřletý obor se všeobecným zaměřením a osmiletý studijní obor. V Balbínově ulici je situován čtyřletý obor zaměřený na živé jazyky a dobíhající šestiletý studijní obor. Novinkou bude výuka některých hodin tělesné výchovy žáků z pracoviště v Balbínově ulici ve sportovním areálu v ulici Legionářů. Zvýší se podíl společně pořádaných kurzů a zájezdů. Nově bude od tohoto školního roku k dispozici venkovní učebna na dvoře školy v ulici Legionářů.

 

Iva Čápová, OA a VOŠ Příbram

S čím vstupuje obchodní akademie do nového školního roku? S novým vedením. V průběhu minulého školního roku se celé stávající vedení rozhodlo ukončit své funkce ve škole a předat zkušenosti dál. Na základě konkurzu bylo jmenováno nové vedení školy, a to tedy zahájí svou práci s novým školním rokem. Žádná revoluce se však nekoná. Nové vedení s největším respektem bude pokračovat v započaté cestě s úctou k více než stoleté tradici ekonomického školství v Příbrami. Rádi si také necháme poradit od „starého“ vedení. Nicméně pokrok nelze zastavit, tudíž budeme akceptovat i nové trendy ve výuce a vzdělávání.

 

Jan Lehocký, SOŠ a SOU Dubno

V první řadě bychom chtěli žáky seznámit s technologií virtuální reality. Umožnit jim vyzkoušet si brýle pro virtuální realitu, naučit je s nimi pracovat. Vzhledem k jejich pořizovací ceně se domníváme, že pro řadu žáků jsou finančně nedostupné. 3D interaktivní prostředí v rámci výuky lze využít třeba v biologie při probírání podmořských živočichů. Žáci mohou nahlédnout do podmořského světa a zažít intenzivní zážitek z vodní říše a mohou sledovat 3D videa z různých oborů. K dalším zajímavým aplikacím patří různé simulátory. Virtuální brýle bychom chtěli využít v různých předmětech a v kariérovém a výchovném poradenství. V technických oborech bychom chtěli prohloubit znalosti a dovednosti při simulacích rozebírání a skládání motorů, převodovek a dalších součástí. V elektro oborech se můžeme ponořit do elektrických obvodů a přijít na to, jak to všechno funguje.

 

Václav Kočovský, SZŠ a VOŠZ Příbram

SZŠ a VOŠ zdravotnická v Příbrami si ve dnech 5.–7. října 2023 připomene 70 let od zahájení svého působení v budově postavené v roce 1882. Tento dům v Jiráskových sadech s číslem popisným 113 navštěvovali do konce školního roku 1948/1949 gymnazisté (V období okupace německými nacisty, za tzv. heydrichiády, byla výuka přerušena.), v letech 1949–1953 zde byla sociální škola a od školního roku 1953/1954 otevřela svoji první kapitolu škola zdravotnická. V novém školním roce, kdy je kapacita školy střední zcela naplněna, chceme pokračovat především v kvalitním vzdělávání zdravotnických pracovníků, udržet výbornou a nezbytnou spolupráci se zdravotnickými zařízeními, kde naši žáci a studenti absolvují odbornou praxi – zde je nutno na prvním místě jmenovat příbramskou nemocnici. Naším cílem je nadále pokračovat v dobré spolupráci se zřizovatelem školy Středočeským krajem a musím také připomenout, že si škola – mám na mysli zaměstnance – i já osobně velice vážíme péče města Příbram o budovu, v níž máme možnost žáky a studenty vzdělávat.

 

Jiří Dušek, Vysoká škola evropských a regionálních studií

Pro akademický rok 2023/2024 nabízíme v Příbrami nově akreditovaný bakalářský studijní program Bezpečnostně právní činnost v prezenční a kombinované formě studia. Studijní program je zaměřen na výchovu a vzdělávání pracovníků integrovaného záchranného systému, veřejné správy, jejích institucí a organizačních složek. Absolventi najdou uplatnění jak v samotné veřejné správě, jejích složkách a institucích, např. u Policie ČR, obecní policie, Hasičského záchranného sboru ČR, Celní správy ČR, Vězeňské služby ČR či Probační a mediační služby ČR, tak ve sféře neziskových organizací, sociálních a společenských uskupení i v oblasti hospodářské. Přijímací řízení v bakalářském studijním programu Bezpečnostně právní činnost v prezenční i kombinované formě (včetně zkráceného studia po VOŠ) je spuštěno od 1. prosince 2022 do 27. října 2023, takže šanci přihlásit se mají i uchazeči na „poslední chvíli“. Formát přijímacího řízení v podobě motivačního pohovoru bez přijímacích zkoušek je uplatněn i v letošním roce. Pro akademický rok 2024/2025 připravujeme nový studijní program Veřejná správa, který je aktuálně v procesu akreditace.

 

Zpracoval:

Stanislav D. Břeň

 

 

Sousedé a Trenéři

Město Příbram coby zřizovatel většiny příbramských základních a mateřských škol počítá pro nadcházející školní rok s pokračováním dvou zavedených aktivit. „V základních školách navazujeme na předchozí ročníky úspěšného projektu Trenéři ve škole a město také podpoří školy, aby se po několikaleté odmlce opět zapojily do projektu Příběhy našich sousedů,“ informovala Lea Enenkelová, vedoucí Odboru školství, kultury a sportu Městského úřadu Příbram. Více o projektu Příběhy našich sousedů najdete na webu pribehynasichsousedu.cz (jeden z příběhů je také součástí tohoto vydání), iniciativa Trenéři ve škole má webové stránky treneriveskole.cz.

 

Veletrh středních škol

V pondělí 18. září od 9.00 se v Estrádním sále Divadla A. Dvořáka uskuteční Veletrh středních škol. Podle organizátorů přislíbilo účast na 20 středních škol z blízkého i širšího okolí a srdečně zváni jsou žáci 8. a 9. tříd, učitelé i rodiče. Pořadatelem veletrhu je projekt Místní akční plán na Příbramsku, který realizuje Místní akční skupina Podbrdsko ve spolupráci s městem Příbram a Místní akční skupinou Brdy. 

 

Vzdělávání pro seniory

Knihovna Jana Drdy otevírá v říjnu další semestr Virtuální univerzity třetího věku (VU3V). I tentokrát si mohou studenti vybrat ze dvou kurzů, a to v těchto termínech: 5. října, 19. října, 2. listopadu. 16. listopadu, 30. listopadu, 14. prosince. Dopolední kurz vždy od 10.00 je nazván Habsburkové bez trůnu. „Cyklus přednášek zachycuje osudy vybraných příslušníků habsburského rodu, kteří se dostali do střetu se zavedenými rodovými předpisy a často i dobovou morálkou. Všechny osobnosti, o kterých budeme hovořit, se dostaly z nejrůznějších, obvykle ryze osobních důvodů do konfliktu s císařem Františkem Josefem I., jehož důsledkem bylo vyloučení z habsburského rodu a nucený odchod z monarchie,“ stojí v anotaci Knihovny Jana Drdy. Odpolední kurzu od 13.00 je nazván Včelařský rok a seznámí se základními činnostmi nezbytnými pro založení včelstva během celého včelařského roku. První přednášky se uskuteční ve čtvrtek 5. října v Knihovně Jana Drdy na náměstí T. G. Masaryka. Přihlášky přijímá Lenka Vápeníková (vapenikova@kjd.pb.cz, 318 626 486). Další informace jsou na webech kjd.pb.cz a e-senior.czu.cz. VU3V funguje od roku 2016 a Knihovna Jana Drdy na ní spolupracuje s Provozně ekonomickou fakultou České zemědělské univerzity v Praze. 

Zimní semestr Akademie třetího věku (A3V) otevírá také Vzdělávací institut Středočeského kraje. Téma jednosemestrálního studia bez závěrečných zkoušek zní Co vypravují pražské domy. Program čtyř seminářů (18. října, 22. listopadu, 15. prosince, 24. ledna) pod vedením lektora Ivana Bauera zahrnuje přednášky Pod kamenným znamením čili Tygři, raci a labutě (Domovní znamení Starého Města pražského a Malé Strany); Kde zněla hudba čili Po stopách skladeb i skladatelů (Šlechtické paláce Gallasů i Straků z Nedabylic, Bertramka a Mozartovy opery v Praze, Smetanova hudební škola, ale i kabarety a šantány staré Prahy); Komu se zachtělo dobrého truňku čili Šenky, hostince a kavárny (Středověké krčmy a šenky, staré pražské pivovary, U Fleků i U Tomáše, U Zlatého hada a U Černé Matky Boží); Za Prahu čili Pražské usedlosti (Za hranicemi Prahy najdeme mnohé skvosty. Usedlosti, zámečky a letohrádky šlechticů nebo vily podnikatelů. Portheimka, Klamovka, Konvářka a jiné.). Přednášky se uskuteční adrese nám. T. G. Masaryka 121 (Příbram). Přihlášky ke studiu se přijímají do 30. září nebo do naplnění kapacity (Vladislav Dubnický, dubnicky@visk.cz, 731 470 381). 

Od září otevírá nové kurzy pro seniory také příbramský Senior Point. V pondělí se konají práce s počítačem, v úterý a ve čtvrtek lze studovat angličtinu a ve čtvrtek jsou tréninky paměti. Dále lze navštěvovat rekondiční cvičení pro ženy (pondělí, čtvrtek) a cvičení pro muže (úterý). Přihlásit se můžete osobně, na telefonu 778 779 898 nebo e-mailu pribram@seniorpointy.cz.

Líbil se vám tento článek?

ANO Ne