Slider

Nebát se a investovat

Úvodník | Únor 2023

Starosta Jan Konvalinka

V letošním roce přesáhnou příjmy města jednu miliardu korun. Výdaje budou ještě o několik stovek milionů vyšší, a přesto se tím město nezadluží. Peníze jsou v městské kase nastřádány, leží na termínovaných účtech a čekají na příležitost, až budou moci posloužit k rozvoji města.

V minulém volebním období se podařilo dokončit velké investiční akce v součtu za stovky milionů korun. Kdybych měl namátkou vybrat pět z nich, byl by to nový domov seniorů, kanalizace v osadě Lazec, pěší zóna Cíl, revitalizace vnitrobloku Gen. Kholla nebo nové hlediště v divadle. To je pochopitelně jen zlomek z toho, co se udělalo.

Z loňského do letošního roku pokračují plánované investice za dvě stě milionů korun. I zde jen namátkou zmíním jen pár z nich. Jde například o kompletní rekonstrukci Prokopské ulice nebo vybudování parku u Čekalíkovského rybníku včetně dvou parkovišť nebo vybudování parkovacího domu na autobusovém nádraží. Ani letos nezapomeneme na velké investice do infrastruktury, do vodovodů a kanalizací, do chodníků a silnic, do škol a školek.

Blíží se doba, kdy budeme realizovat doposud největší záměry v historii města. Čeká nás rekonstrukce aquaparku a intenzifikace čistírny odpadních vod. V součtu jsou to díla za více než půl miliardy korun. Jak ukazují nezávislá hodnocení, máme zdravou, a hlavně silnou městskou ekonomiku. I když nás minimálně letos čekají výrazně vyšší výdaje spojené s růstem cen energií, dokážeme se s tím vyrovnat a uzpůsobit rozpočet tak, aby zbývalo dostatek prostředků na nutné investice a opravy. Čekají nás finančně náročnější časy, to bezpochyby, nicméně i pro ně platí, že je nezbytné se nebát a investovat. 

Jan Konvalinka
starosta města Příbram

Líbil se vám tento článek?

ANO Ne