Slider

Náměstí Hynka Kličky se vrátilo k historické podobě

Život v Příbrami | Duben 2021

70. léta 20. století. Foto (2x): HMP

Díky městu a jeho příspěvkové organizaci Technickým službám města Příbrami (TSMP) se podařilo v nedávné době uvést do odpovídajícího stavu parkovou úpravu na nám. Hynka Kličky u objektu mineralogických sbírek Hornického muzea Příbram, národní kulturní památky.

Současný vzhled této části Březových Hor se přiblížil podobě, která zde existovala od 19. století do 2. poloviny 20. století. Poté nebyla tomuto místu věnována náležitá pozornost a vzniklo zde v podstatě zákoutí lesa uprostřed náměstí, čímž došlo k degradaci celé lokality, tak často navštěvované turisty z tuzemska i ze zahraničí. To však je již minulostí. Opět se tu vyjímá soubor nádherných historických staveb v areálu Ševčinského dolu a za nimi kouzelné panorama Brd, za což patří městu Příbram a TSMP velké poděkování. 

Josef Velfl, Hornické muzeum Příbram

70. léta 20. století.

Provazochodecká show v roce 1910

Líbil se vám tento článek?

ANO Ne