Slider

Nádoby na sběr tuků a olejů nově také v ulicích města

Životní prostředí | Duben 2021

Do těchto popelnic můžete ukládat jedlý olej nebo tuky z domácností.

Přepálené tuky a oleje z kuchyní nepatří do výlevky, kde ovšem často končí a velmi komplikují provoz čističky odpadních vod. Nádoby na sběr tuků jsou nově i v některých příbramských ulicích.

 

Doposud mohli občané města ukládat jedlé olej nebo tuky (například z fritéz) do sběrných nádob v areálu Technických služeb a sběrného dvora. Nyní je přístup k odpadovým nádobám jednodušší, jsou totiž přímo v ulicích města. 

„Pozorní občané si jistě všimli, že se v některých lokalitách města objevily nové uzamčené popelnice. Jejich určení je jasné, patří do nich použité jedlé tuky a oleje z našich domácností. Tímto krokem chceme občanům zjednodušit likvidaci použitého kuchyňského oleje, který by v žádném případě neměl končit v kanalizaci a poté v čistírně odpadních vod,“ říká k potřebě bezpečného ukládání této komodity starosta Jan Konvalinka. 

Hnědé uzamykatelné nádoby jsou nově umístěny na stanovištích tříděného odpadu v následujících lokalitách: Brodská (u Fialky); Osvobození (za lékárnou); Slunná (zastávka MHD); Nádvoří Msgre. Korejse (u garáží); Školní; Kamenná. 

I nadále samozřejmě můžete tento druh odpadu ukládat také v areálu Technických služeb Příbram či ve sběrném dvoře. Do zmíněných odpadových nádob patří pouze jedlé tuky a oleje, nikoliv technické oleje, maziva a kapaliny. Olej je možné ukládat v řádně uzavřených nádobách, ideálně v PET lahvích. 

V Příbrami lze třídit také další odpad. Už v roce 2002 se město zapojilo do sběru separovaného odpadu v systému Eko-kom. Od počátku se v Příbrami třídí papír, barevné a bílé sklo, plast a od roku 2005 se, jako v jednom z prvních měst Česka, začalo se sběrem nápojového kartonu. Od roku 2014 se třídí bioodpad. V roce 2018 bylo rozmístěno po Příbrami 141 hnědých kontejnerů na biologický odpad. V současné době je v Příbrami 106 stanovišť tříděného odpadu. V Příbrami se sbírá textil, elektroodpad a postupně se instalují zvony na kov a hliník (na začátku roku 2020 jich bylo už 33). 

Od roku 2019 svážejí Technické služby města Příbrami také domovní nádoby na plasty a papír. Pro odvoz odpadu při vyklízení domů, sklepů a při různých stavebních úpravách si můžete objednat přistavení velkoobjemového kontejneru. 

Eva Švehlová, Městský úřad Příbram

Líbil se vám tento článek?

ANO Ne