Slider

Na obnově sadů spolupracovaly město, spolek Svatohorské sady, farnost i Billa

Životní prostředí | Leden 2023

Z listopadové prezentace renovovaných sadů v Hrabákově ulici. Foto (2×): město Příbram

Revitalizace svatohorských sadů ukazuje, jak může spolupráce mezi různými organizacemi vést k úspěšného výsledku.

Obnovu sadů bylo možné realizovat díky společné investici několika partnerů zapojených do tohoto projektu. Spolek Svatohorské sady se postaral o vykácení keřů a náletových nebo nevhodně vysazených neovocných stromů a výsev trávníků. Příbram financovala vybudování altánu, pořízení mobiliáře a úklid prořezaného materiálu. Město a farnost budou společně sekat cesty v trávě a jednou ročně celou lokalitu, aby nedošlo k zarůstání nálety. Komunitní projekt by nebylo možné realizovat bez významného partnera, společnosti Billa. 

Krajinářský návrh obnovy sadu byl celkově koncipován tak, aby byl zdůrazněn především emoční zážitek ze sadů. Jejich význam jako vstupní brány do baziliky nelze podceňovat mimo jiné i proto, že významnou plochu areálu Svaté Hory tvoří právě sady.

 

Neovocné stromy a křoviny musely pryč

Staré třešňové sady, jež se nacházejí kolem sportoviště, byly z důvodu nedostatečné péče zcela zarostlé. V první fázi musela být odstraněna veškerá výsadba, která do sadu nepatří. Koncept byl jednoznačný – cokoli, co není ovocný strom, by mělo být zlikvidováno. Pouze díky tomuto postupu lze sadům vrátit jejich dřívější krásu. Mezi stávajícími ovocnými stromy stojí také stromy, které jsou v poslední fázi života. Byly ponechány za účelem zachování autenticity sadu. Jakmile nově vysazené stromy dorostou a tyto velmi staré solitéry dožijí, bude možná náhrada novými jedinci. Postupná obnova zaručí, že si sady během přeměny zachovají svou historickou hodnotu. 

Stejně se postupuje i ve spodní části sadu kolem ulice Na Leštině, i když celá tato oblast není přeměněna v ovocný sad. Část současného parku zůstává ve stávající podobě. Obnova sadů je navržena především kolem centrální historické pěší osy směřující ke Svaté Hoře. Podél této linie jsou vysazeny tři řady ovocných stromů.

 

Výsadba nových dřevin

Nová výsadba sadů je rozdělena do tří skupin. Hlavní kategorii tvoří výsadba ovocných stromů. Prázdná místa kolem sportoviště jsou osazena výhradně třešněmi, aby byl zachován původně zamýšlený koncept. Všechny ostatní pozemky jsou osázeny mixem ovocných stromů, stejně jako v minulosti. Vybrány byly jabloň, hrušeň, meruňka, moruše černá, slivoň, višeň, jedlý kaštan a ořešák. 

Druhá kategorie se týká výsadby ovocných keřů na východní straně parku. Plní dvě funkce, a to pohledové odclonění rodinných domů a také vazbu na koncept sadu, tedy „jedlého“ parku. Prostřednictvím této výsadby vzniká nová „jedlá“ pěší osa a celá spodní část bude působit jako celek. Obrubu keřů s jedlými plody tvoří líska velkoplodá, bez černý a slivoň mirabelka. 

Třetí kategorii představuje výsadba smíšeného živého plotu na severní hranici třešňového sadu. Slouží jako vizuální štít pro sportovní hřiště nacházející se za ním a díky smíšeným rostlinám zvýší biologickou rozmanitost sadu. 

Do sadu nad sportovním hřištěm přibyl vedle základního mobiliáře (lavičky, informační panely, odpadkové koše) a turistického altánu ještě jeden nový prvek. Vznikla nová spojnice přístupových cest k bazilice tvořená formou otevřené galerie. Podél linie, kde se nacházely pouze mrtvé stromy, jsou vybudovány malé přírodní plochy, na které lze umístit umělecká díla nebo je využít k posezení a odpočinku. 

Vložení nového prvku, tzv. kulturní osy, do ovocného sadu může být vnímáno jako počátek další návštěvnické trasy, která pokračuje dál do dalších navazujících částí sadů a tvoří jejich spojnici.

 

Péče o sady bude pokračovat

V první fázi je nutné pečovat o stávající staré stromy. Nové dřeviny potřebují intenzivní péči po dobu tří let, aby se zvýšila šance na jejich přežití. „Servis pro stromy“ zahrnuje především zálivku během suchých letních dnů a poté provedení výchovného řezu, jenž zajistí zdravý růst a posléze zdravé plody. 

Úspěšná obnova sadů ukazuje sílu partnerství samosprávy, neziskových a komerčních subjektů i jednotlivých občanů. Díky rozdělení nákladů mezi různé partnery je možné realizovat to, co se dříve zdálo jako nemožné. 

Zuzana Kučerová
Městský úřad Příbram

Líbil se vám tento článek?

ANO Ne