Slider

Místo bezpečné, ale ne klidné

Život v Příbrami | Červen 2020

Společné čtení baví všechny zúčastněné.

Představujeme Knihovnu Jana Drdy v roce 120. výročí jejího založení. Tentokrát pokračujeme pobočkou Škola, která sídlí v největší základní škole v Příbrami.

Ze všech čtyř míst, kde Knihovna Jana Drdy působí, je pobočka Škola bezpochyby tím nejrušnějším, sídlí totiž v největší základní škole v Příbrami. Najdete ji v pavilonu pro družiny v Základní škole Školní. Kdo vstoupí, najde dětské oddělení, které je pro mnohé knihovny jen snem. Prostor, světlo a plná knihovna dětí (za normálních okolností). 

Knihovnice si také zde svou práci užívají. Dopoledne tráví při besedách se školními třídami a odpoledne se do knihovny hrnou čtenáři nejen ze školních družin, ale z celé Příbrami. Téměř každé odpoledne je zde připraven program, při kterém mohou děti smysluplně trávit volný čas. 

Kromě výtvarných a hracích dílen jsou zde zavedeným zvykem odpolední živá čtení, nazvaná Lidský hlas. Do knihovny přichází číst dobrovolník, který se postará nejen o čtení pro děti, ale také o interaktivní společnou zábavu. Dobrovolníci tak dávají kousek svého času druhým a zároveň je to pro ně způsob příjemné seberealizace. Někteří chodí do knihovny číst už léta a dělají to rádi. 

Další specialitou, kterou zde můžete zažít, je „Společné podvečerní čtení rodičů, prarodičů a dětí“. Každý možný první čtvrtek v měsíci se v knihovně scházejí děti a jejich dospělí průvodci. Kdo umí číst, čte, kdo neumí, poslouchá. Děti, které teprve číst začínají, si v přátelském prostředí snadno zvyknou a čtení nahlas je pro ně normální a přirozené. Nestydí se, těší se. Knihovna se v tyto dny otevírá zcela netypicky v 16.00 a rodiče si tak mohou v klidu dát kávu, popovídat si, půjčit knížky a strávit se svými dětmi chvíle, kdy se vzájemně vidí jinak... 

Za běžných okolností by v těchto dnech vrcholil velký projekt Knížka pro prvňáčka, při kterém pobočku Škola pětkrát navštíví 10 tříd prvňáčků ze čtyř základních škol. Když na konci školního roku slavnostně dostanou svou speciální Knížku pro prvňáčka, znají knihovnu jako místo, kde je legrace a knihovnice jsou kamarádky, na které se nebojí kdykoli a s čímkoli obrátit. Chodit do knihovny je přece příjemné a normální. 

Katka Nolčová, Knihovna Jana Drdy

Líbil se vám tento článek?

ANO Ne