Slider

Milostivé léto 2023: Využijte příležitost vyřešit dluhy na daních či sociálním pojištění

Finance | Září 2023

Milostivé léto probíhá od 1. července 2023, končí 30. listopadu 2023. Foto: Pixabay

Základní princip Daňového a Pojistného milostivého léta 2023 je, že pokud člověk uhradí jistinu dluhu (původní dlužnou částku), stát mu odpustí penále, sankce, úroky, případně exekuční náklady. Jedinečná příležitost začíná 1. července 2023 a končí 30. listopadu 2023. Je možné ji uplatnit na všechny dlužné pohledávky (dluhy zatím pouze evidované nebo již v exekuci, nikoliv však v soudní exekuci). Vztahuje se na nedoplatky vzniklé do 30. září 2022. Podrobnosti jsou na webu milostiveleto.cz.

 

Daňové a Pojistné milostivé léto 2023 se vztahuje na dluhy na sociálním pojištění, daňové nedoplatky, poplatky vymáhané Celním úřadem, dluhy vůči soudům a Vězeňské službě ČR a místní poplatky (umožní-li obec/kraj/hl. m. Praha jejich odpuštění usnesením zastupitelstva). Pokud chcete využít této příležitosti, zjistěte si, kolik a kde přesně dlužíte. Více informací, jak postupovat, se dozvíte na našem webu milostiveleto.cz nebo na help lince 770 600 800. Jak dále postupovat?

 

Mám dluh na dani

Podejte úřadu žádost o odpuštění nedoplatku na příslušenství daně v rámci Daňového milostivého léta (vzory žádostí na webu milostiveleto.cz/dane) a zaplaťte nedoplatek na dani (jistinu). U částky nad 5000 korun lze žádat o rozložení do dvanácti měsíčních splátek. Pozor, zpožděním splátky nebo uhrazením jiné výše splátky možnost využití Daňového milostivého léta zaniká. Stejně tak pokud nepožádáte o využití Milostivého léta, ale pouze provedete platbu, úřad nemusí postup uznat a k odpuštění příslušenství nedojde. 

Nedoplatky v jednotlivé výši do 200 korun, v součtu maximálně 1000 korun, zaniknou automaticky, i bez podání žádosti a platby, a to i u právnických osob. Dlužím obci? Zjistěte si, zda se vaše obec k Milostivému létu 2023 přihlásila. Informaci najdete na jejím webu v přehledu přijatých usnesení zastupitelstvem (přihlášené obce budeme postupně přidávat do přehledu na portálu milostiveleto.cz). 

 

Mám dluh na sociálním pojištění

Podejte žádost o odpuštění nedoplatku na příslušenství pojistného přes elektronickou aplikaci České správy sociálního zabezpečení a zaplaťte nedoplatek na pojistném (jistinu). U částky od 5000 do 50 000 korun lze podobně jako u daňového dluhu žádat o rozložení do dvanácti měsíčních splátek (u dluhu nad 50 000 je rozložení možné do šedesáti měsíčních splátek). Pozor, zpožděním splátky nebo uhrazením jiné výše splátky zanikne možnost využití Pojistného milostivého léta. Obdobně, pokud nepožádáte o využití Milostivého léta, ale pouze provedete platbu, správa sociálního zabezpečení nemusí postup uznat a příslušenství neodpustí. 

Pokud příslušná sociální správa neeviduje k 30. září 2022 žádné dlužné pojistné, pouze penále a exekuční náklady, budou odpuštěny automaticky. Příslušenství dluhu bude odpuštěno automaticky také v případě, že dlužné pojistné bylo zaplaceno před 1. červencem 2023.

 

Dlužím obci

Zjistěte si, zda se vaše obec k Milostivému létu 2023 přihlásila. Informaci najdete na jejím webu v přehledu přijatých usnesení zastupitelstvem (přihlášené obce budeme také postupně přidávat do přehledu na portálu milostiveleto.cz). 

 

Dlužím soudu či věznici

Doporučeným dopisem pošlete příslušnému soudu (v místě, kde se zdržujete i kde jste se zdržovali v minulosti) či Vězeňské službě ČR (kde jste vykonávali trest) žádost o sdělení výše dluhu a následně žádost o uplatnění Milostivého léta. Více informací a vzory žádostí najdete na webu milostiveleto.cz/justicni-pohledavky

Dotazy je možné směřovat kdykoliv na e-mail jakprezitdluhy@clovekvtisni.cz, help linku 770 600 800 (po–pá: 9.00–17.00) nebo telefonicky na naše příbramské poradce Michaela Chmiela (778 520 785) nebo Josefa Vacka (775 863 177). 

Kateřina Volfová
Člověk v tísni

Líbil se vám tento článek?

ANO Ne