Slider

Mezi kaštany a jeřabinou

Úvodník | Září 2023

Starosta Jan Konvalinka

Mezi mými kolegy kantory se fáze školního roku řídily podle růstu stromů. Říkalo se, že jakmile vykvetou kaštany, začnou mít děti v hlavě prázdniny, a s výukou je konec. No a jakmile dozrávají jeřabiny, značí to, že je tu nový školní rok. Člověk se ani pořádně nerozkouká, ani si dosyta neužije koupačky, grilovačky a letní povalování a je po prázdninách.

V červenci a srpnu byl ve školách čilý ruch. Krom tradičních příprav na nový školní rok v nich probíhaly i stavební práce. Opravovaly se střechy, podlahy, topení, ploty nebo záchody. Celkově byly naplánovány práce za nějakých 23 milionů korun, největší z nich je oprava střechy na budově Waldorfské školy. Dostalo se i na objekt Dětských skupin, kde bylo nutné vyměnit elektroinstalaci. Do školních budov se investuje každoročně značný objem peněz a je to rozhodně dobře.

Nový školní rok přinese všem nové výzvy a úkoly. Pevně doufám a věřím, že už nás nepotká žádná patálie, jako byl třeba covid a s ním spojená distanční výuka. Bylo to mimořádně náročné období, s jehož následky se školy potýkají dodnes. Myslím, že by úplně stačilo, kdyby byl nadcházející školní rok tím nejběžnějším z běžných, aby nepřinesl zase nějakou nevyžádanou nepředloženost.

Přeji všem školou povinným – dětem, žákům, studentům, pedagogickým i nepedagogickým pracovníkům, rodičům a prarodičům – úspěšný vstup do nového školního roku. Ať je pro vás škola místem, kam chodíte rádi. Ať učení není mučení a známky, ať nejsou pro nikoho strašákem. A na jaře nezapomeňte sledovat kaštany, jakmile totiž vykvetou, prázdniny nebývají daleko.

Jan Konvalinka
starosta města Příbram

Líbil se vám tento článek?

ANO Ne