Slider

KW: Königs Wusterhausen i Kurzwelle

Partnerská města | Květen 2021

Historická budova vlakového nádraží patří k jedné z dominant města. Foto (3x): Königs Wusterhausen

Königs Wusterhausen je se svými více než 38 000 obyvateli největším městem okresu Dahme-Spreewald a leží v regionu Dahme-Seengebiet ve spolkové zemi Braniborsko. Město se nachází v bezprostřední blízkosti Berlína a je místem bohatým na vzdělání, kulturu i cestování. Na základě své infrastruktury přitahuje malé a střední podnikatele, těší se velké oblibě jako lokalita k bydlení a poutá pozornost jako výletní cíl na okraji hlavní metropole Německa. Město bývá někdy označováno jako KW, což je nejen zkratka názvu, ale také výrazu Kurzwelle (krátké vlny), což odkazuje k tradici rozhlasového vysílání.

 

Königs Wusterhausen je městem s rostoucím počtem obyvatel, kteří žijí v centru a sedmi městských částech. Atraktivní je idylická poloha uprostřed lesů, luk a jezer. Königs Wusterhausen svým občanům nabízí vynikající infrastrukturu a své sídlo zde mají téměř všechny důležité úřady a instituce. K tomu se dále řadí pestrá nabídka vzdělávacích institucí, zdravotnických zařízení a nákupních možností.

 

Půlstoletí přátelství

Město Příbram je pevně spjato s městem Königs Wusterhausen, když partnerství započalo v září roku 1974. Obě sídla jsou přibližně stejně velká a leží v blízkosti evropských metropolí. Kromě toho mají královské kořeny – v Königs Wusterhausenu sídlil několik měsíců v roce král Fridrich Vilém I. a řídil odtud svůj úřad, Příbram v té době povýšil Rudolf II. na královské horní město. Pro Příbram byla určující těžba a hornictví, pro Königs Wusterhausen rozhlasové vysílání na Funkerbergu. Obě města tedy byla ovlivněna ve své historii svým vztahem k nějaké hoře. 

V roce 2020 byl starosta města Swen Ennullat pozván do Příbrami při příležitosti každoroční Šalmaje na Svaté Hoře. I přes koronavirové omezení pozvání přijal a celou akci si moc užil. Svému úřadujícímu kolegovi přivezl do Příbrami dárek v podobě nově vydané Kroniky města Königs Wusterhausen.

 

Výročí 700 let bez oslav

V roce 2020 by Königs Wusterhausen oslavil 700. výročí první zmínky o městě. Bohužel to nebylo možné kvůli koronavirové pandemii a velká oslava, na kterou jsou zváni i Příbramští, je naplánována na 21. srpna 2021.

Panorama města dodnes definují lovecký zámeček krále Friedricha Viléma I. s přilehlými kavalírskými domy a rozhlasový vysílač na kopci Funkerberg s přenosovým Stožárem 17, který je vidět z velké dálky. Funkerberg nejdříve sloužil Friedrichu Vilému I. jako vinice, mlýnský vrch a pro lovecké účely. Na počátku 20. století zde byla postavena největší a nejvýkonnější rozhlasová stanice své doby. Současné umístění muzea radiotechniky v historických budovách tak představuje důležitou součást zdejšího průmyslového dědictví.

 

Rozhlasoví průkopníci

Už v roce 1911 na hoře s větrnými mlýny v Königs Wusterhausenu provedl tehdejší vojenský prapor telegrafistů a vzducholoďstva první rozhlasové pokusy. Úspěch testů vedl k rozhodnutí zřídit stabilní vojenskou radiostanici. Vlivem 1. světové války došlo ke zpoždění, ale 15. června 1915 byla rádiová stanice uvedena do provozu. Vysílač přenášel vojenské zprávy a byl také používán pro telegrafování do zahraničí. V dubnu 1917 byly provedeny první pokusy přenosu řeči a hudby. 

Po konci 1. světové války přebrala původní vojenskou funkci vysílače Německá říšská pošta. Bezprostředně poté se začalo pod vedením Hanse Bredowa s přestavbou technického vybavení vysílací stanice. Tak vznikly v Berlíně – Zehlendorfu trubkovité vysílače, zařízení na příjem signálu a byly ještě dostavěny dva další 100metrové stožáry. 

V roce 1920 byl přenášen vánoční koncert, který si našel velkou řadu posluchačů zejména v zahraničí. V té době totiž Německo poslouchání rozhlasu zakazovalo. Ačkoliv to byl v politice i ve společnosti počin velmi kontroverzní, zahájil tak německý rozhlas své dodnes úspěšné působení právě tímto vánočním koncertem. 

Ještě v roce 1926 byly v Königs Wusterhausenu produkovány a vysílány nedělní koncerty. I když byly postaveny další tři plně vybavené vysílací stanice (roku 1925 243metrová vysílací věž a 12 dalších 100–200metrových stožárů), rozhlasové vysílání Funkerbergu už zaostávalo za technických vývojem. 

V muzeu vysílací a radiové techniky je dodnes k vidění legendární Vysílač 21. Vysílač středních vln byl zbudován v letech 1932–33 v Berlíně-Tegelu. Roku 1948 musel být přemístěn do Königs Wusterhausenu a o rok později byl uveden po provozu. Sloužil až do roku 1989. Po převratu byl vysílací provoz na Funkerbergu stále více omezován, až v létě 1995 zcela utichl. Dnes se město Königs Wusterhausen pyšní přívlastkem Rozhlasové město, jež poukazuje na tuto důležitou roli v dějinách německého rozhlasového vysílání.

 

Technologická přítomnost

Funkerberg ale není svědkem pouze historických událostí, vzniká tu přítomnost i budoucnost. Město zde zřídilo technologický park, v němž sídlí firmy z odvětví technologie, výzkumu, elektromobility a bydlení. První etapa výstavby tohoto parku byla provedena v letech 2018–2019. 

Königs Wusterhausen leží na důležitém dopravním uzlu letištní oblasti Berlín – Braniborsko. Klíčovým ekonomickým motorem je také největší vnitrozemský přístav v Braniborsku. Vyznačuje se svou trimodalitou – ať už po železnici, vodě nebo po silnici, všechny cesty vedou do Königs Wusterhausenu. Objem překládek zboží každoročně stoupá, městská přístavní společnost Lutra zaměstnává další pracovníky a v oblasti se usazují nové společnosti.

 

Kam se vydat dříve?

V Königs Wusterhausenu rozhodně není nuda, vědí to nejen obyvatelé, ale i návštěvníci města. Pestrá nabídka kulturních aktivit a nádherná příroda nabízejí širokou škálu volnočasových aktivit. Rozmanitost krajiny s mnoha jezery a hustými lesy je obzvláště vyhledávaná turisty, cyklisty a milovníky vodních sportů. Je to právě vzájemné spojení městské atmosféry a rozmanité krajiny, které definuje zvláštní kouzlo a šarm Königs Wusterhausenu. 

Mnohotvárnou historii města lze zažít ve třech muzeích. Zámek Königs Wusterhausen patřil k nejoblíbenějším místům pruského krále Friedricha Viléma I. Roku 2020 byl opět zpřístupněn veřejnosti. V muzeu se návštěvníkům naskytne autentický pohled do světa a umělecké tvorby v Braniborsku – Prusku první poloviny 18. století. Stálá expozice v muzeu Dahmeland zase vypráví o historii tohoto venkovského regionu a města Königs Wusterhausen. Nabídka je doplněna aktuálními výstavami na různá témata. Muzeum vysílací a rozhlasové techniky v historickém areálu Funkerberg ukazuje početné exponáty ze své staleté rozhlasové historie. Na výstavě můžete poznat všechny základní součásti rozhlasového provozu od výroby programů přes vysílání a antény až po zásobení elektrickým proudem.

 

Pěšky i na kole v blízkosti vody

Řeka Notte byla první delší splavnou umělou vodní cestou v Německu a je přítokem řeky Dahme, která dala jméno okresu Dahme-Spreewald. Začátek výstavby vodní cesty Notte s plavebními komorami se datuje do poloviny 16. století a v letech 1856 až 1864 byla značně rozšířena. V 19. století se tok využíval k tažení člunů naložených stavebními materiály do Berlína a z Berlína a nyní je téměř přirozeným vodním útvarem, který je ideální mj. pro kanoistiku. 

Okolí plavební komory skýtá spoustu možností k prozkoumání. V bezprostřední blízkosti se nachází ulice Bahnhofstrasse, která nabízí různé zastávky s občerstvením a nákupní možnosti. Hned vedle vodní propusti vejdete na vodní hřiště na mlýnském ostrově, které často navštěvují rodiny s dětmi. A navíc všechna městská muzea jsou odtud v docházkové vzdálenosti. 

Königs Wusterhausen je ideálním místem pro pěší turistiku, protože téměř ve všech směrech se rozprostírá „vodní svět“. Hranice města Berlín i vchod do národního parku Dahme-Heidesse jsou vzdálené pouze 10 kilometrů. Městem vede přes 120 kilometrů značených turistických tras lesnatou krajinou plnou jezer. Značené stezky Fontanewanderweg a Paul-Gerhardt-Weg představují dvě známé nadregionální turistické pěší trasy. 

Cyklostezka Hofjagdweg vede kolem historických míst pruských dvorských loveckých společností z 18. a 19. století. Cyklostezka dlouhá 63 kilometrů spojuje Königs Wusterhausen s přírodním parkem Dahme-Heideseen a končí v městečku Lübben ve Spreewaldu. Celonárodně známá cyklotrasa Dahmeradweg kopíruje tok řeky Dahme od pramene poblíž Kolpienu až po soutok se Sprévou. Trasa dlouhá 123 kilometrů je ideální pro několikadenní cyklistickou túru.

 

Město investuje do budoucnosti

Na rozdíl od všech predikcí populace Königs Wusterhausen zaznamenal v posledních letech výrazný nárůst populace. Očekává se, že do roku 2030 vzroste počet obyvatel na přibližně 41 600, což odpovídá 15% zvýšení ve srovnání s rokem 2015. 

Na pozadí tohoto trendu se město potýká s výzvou vybudovat více center denní péče (školek, jeslí) a škol. V posledních dvou letech byla otevřena dvě centra denní péče za přibližně 16 milionů eur a v současné době probíhají stavební práce ve školách (náklady činí asi 25 milionů eur). To značně zatěžuje rozpočet města a nelze očekávat, že se to v příštích několika letech změní.

 

Detaily o partnerském městě Königs Wusterhausen najdete na webu koenigs-wusterhausen.de.

 

 

Königs Wusterhausen v kostce

 • největší město v okrese Dahme-Spreewald
 • připojené obce (nyní městské části): Diepensee, Kablow, Niederlehme, Senzig, Wernsdorf, Zeesen, Zernsdorf
 • počet obyvatel: 38 447 (30. září 2020)
 • plocha: 96 km2
 • doprava – dálnice: BAB 13, BAB 10; městská dráha S-Bahn (S-Bahn Berlin); železniční doprava Deutsche Bahn (IC 56, RB 22, RB 19), Ostdeutschen Eisenbahn (ODEG, RB 2) a Niederbarnimer Eisenbahn (NEB, RB 36); autobusová doprava regionální dopravní společností Dahme-Spreewald (partner v dopravním spolku Berlin-Brandenburg); připojení na evropskou vodní síť – přístav Königs Wusterhausen; bezprostřední blízkost letiště v Berlíně
 • - školství: dvě gymnázia; tři vyšší střední školy; šest základních škol; speciální škola; centrum středních škol Dahme-Spreewald; Braniborská škola pro zrakově a sluchově postižené; Vzdělávací centrum finanční správy spolkové země Braniborsko; Vysoká škola třetího věku Dahme-Spreewald; Okresní hudební škola Dahme-Spreewald; školky a jesle
 • - v činnosti přes 200 spolků
 • - velký sportovní komplex se stadionem přátelství, hala Paul-Dinter, tenisové kurty, kuželkové dráhy
 • - místa pro pořádání společenských akcí: společenský dům Hanns Eisler, společenský dům v Zernsdorfu, dům setkávání na náměstí Fontaneplatz

 

Stojí za návštěvu

 • Zámek Königs Wusterhausen
 • Muzeum Dahmeland
 • Muzeum vysílací a rozhlasové techniky Funkerberg
 • Funkerberg Königs Wusterhausen
 • Braniborská škola pro zrakově a sluchově postižené
 • Plavební komora ve Wernsdorfu
 • Jezerní most v Senzigu

 

Nejdůležitější kulturní události a akce

 • Novoroční koncert „Swing up the hill“ na Funkerbergu
 • Velikonoční studniční slavnost
 • Dvorní noc
 • Městská letní slavnost
 • Festival světla a zvuku
 • Zámecké rozhovory se známými herci a hudebníky
 • Zámecká slavnost (každý druhý rok)
 • 21. srpna 2021: výročí 700 let Königs Wusterhausenu; 100 let rozhlasu v Königs Wusterhausenu

 

Město láká také na vodní turistiku.

Zámek Königs Wusterhausen

Líbil se vám tento článek?

ANO Ne