Slider

Kratom je rizikem zejména pro žáky a studenty

Bezpečná Příbram | Září 2023

Kratom má narkotické vlastnosti, které kombinují psychostimulační účinky a účinky podobné opiátům. Foto: Pixabay

Zneužívání psychoaktivních látek je celospolečenský problém. Světové společenství i jednotlivé státy legislativně regulují a represivně postihují nakládání s omamnými a psychotropními látkami, které mají potenciál nepříznivě působit na psychické a fyzické projevy uživatele. Nezanedbatelný je též negativní přesah do ekonomické, zdravotní a sociální oblasti společnosti. Relativně nově se na českém trhu objevily přípravky obsahující psychoaktivní látky. Jednou z nejznámějších a zejména mezi mládeží nejvyhledávanější látkou je kratom.

 Kratom je psychoaktivní látka pocházející z rostliny Mitragyna speciosa, která roste převážně v jihovýchodní Asii. V zemi původu je kratom konzumován žvýkáním nebo louhováním sušených listů. Do Evropy a dalších západních zemí je vyvážen v podobě zeleného až tmavě zeleného prášku. Ten se poté konzumuje s vodou, čajem či slazeným nápojem. Je ho možné též zakoupit i v tabletách a v podobě tekutého extraktu.

 

Narkotické účinky

Kratom má narkotické vlastnosti, které kombinují psychostimulační účinky a účinky podobné opiátům. Navozuje analgezii a mírnou euforii s rizikem respirační deprese nebo nepříznivých účinků na centrální nervový systém jako tradiční opiáty. V malé dávce má kratom stimulující účinky, které jsou podobné účinkům kokainu nebo pervitinu. Uživatel zpravidla pociťuje zvýšený nárůst energie a euforie. Z tohoto důvodu bývá kratom oblíbený zejména u studentů středních škol. Naopak vysoká dávka má sedativní účinky srovnatelné s užitím morfia nebo heroinu. 

Při užití malé dávky a navození stimulujícího účinky se může objevit zrychlené bušení srdce, svědění kůže, nevolnost, ztráta chuti k jídlu. Při dlouhodobém užívání se mohou objevit úbytky na váze, chronická únava. Po užití vysoké dávky se výrazně nedoporučuje pít alkohol. Další negativní účinky mohou dále být zácpa, pocity zmatenosti a nadměrné pocení. Dlouhodobé užívání se může výrazně podepsat na psychice uživatele. Jedinec se může potýkat s celkovým vyčerpáním, depresemi až psychózou. Velmi rizikové je užívání s jinou psychoaktivní látkou. Při této kombinaci (například s marihuanou) může dojít k přetížení organismu vedoucímu až k úmrtí. Pravidelné užívání kratomu může vést k závislosti a následným abstinenčním problémům. S přerušením užívání jsou spojeny fyzické a psychické potíže.

 

Jako kokain, pervitin či morfium

Souhrnem narkotických účinků a závislostního potenciálu lze kratom řadit mezi látky podobné kokainu, pervitinu, morfiu a heroinu, tedy tzv. tvrdým drogám. Z tohoto důvodu je ve většině států zařazen na seznam zakázaných látek a jeho distribuce, užívání a jiné nakládání je postihováno. Paradoxem současné právní úpravy je, že kratom je v ČR zcela legální a jeho prodej je dosud blíže neupraven. Přestože např. v Polsku nebo Slovensku je postaven na roveň dalších nelegálních drog, v Česku je volně prodejný. Kratom tak lze v práškovém stavu koupit ve veřejně přístupných automatech nebo zcela legálně objednat na internetu. Vysokým rizikem je věkové neomezení nákupu, a tak tuto látku mohou zcela legálně kupovat i osoby mladistvé a nezletilé. 

Kratom v současnosti představuje velké riziko zejména pro žáky základních škol a studenty středních škol, kteří vyhledávají jeho narkotické účinky. Vyjma výše popsaných rizik může představovat startovací látku k další drogové kariéře. Základem prevence před užíváním „legálních drog“ je znalost jejich účinků. Zejména rodiče by se neměli spoléhat pouze na právní regulaci, která není absolutním garantem selekce rizikových látek. V případě kratomu je právní úprava nedostatečná a předejít případným rizikům je nutné zvýšením povědomí o negativních účincích této dosud volně prodejné látky. 

Milan Kocík
Policie ČR

Líbil se vám tento článek?

ANO Ne