Slider

K problémům s parkováním patří i nízký respekt vůči pravidlům

Doprava | Červen 2020

MHD by měla ideálně být páteří příbramské dopravy.

Město má k dispozici analytickou část takzvaného Generelu dopravy a parkování, který se zabývá automobilovou dopravou, veřejnou hromadnou dopravou, parkováním, cyklistikou a pěší dopravou. V minulém vydání Kahanu jsme přiblížili části o individuální osobní, cyklistické a pěší dopravě. Toto pokračování věnujeme veřejné hromadné dopravě a parkování.

 

V části zaměřené na hromadnou dopravu zpracovatelé generelu ze společnosti Royal HaskoningDHV zacílili na tři oblasti – městskou hromadnou dopravu, Středočeskou integrovanou dopravu a Pražskou integrovanou dopravu. Mezi identifikované problémy patří zejména chybějící nástupiště nebo nevyhovující stav zastávek. To se týká například náměstí J. A. Alise nebo zastávek v ulici Balbínova. V některých případech chybějí označníky nebo jsou linky nevhodně trasovány. 

Mezi silné stránky veřejné dopravy v Příbrami jsou v generelu uváděny nový dopravní terminál u vlakového nádraží a časté spojení s většími sídly v regionu. Za slabé stránky autoři považují nevyhovující stav vybraných autobusových zastávek, omezenou možnost využití příměstských autobusů pro cesty po městě, absenci veřejné dopravy u sídlištních celků nebo pouze jedinou železniční stanici na území města. „Nová železniční stanice se v těchto týdnech už buduje mezi Základní školou Školní a Hasičským záchranným sborem Středočeského kraje,“ upozornil příbramský místostarosta Martin Buršík a doplnil: „Otevírají se i další příležitosti v podobě již zahájené modernizace autobusových zastávek nebo napojení sídlištních celků na veřejnou dopravu.“

 

Plus pro mobilní parkovací aplikaci

Další podstatnou složku dokumentu představuje generel parkování. Jeho základními cíli jsou zlepšit kvalitu parkování, zvýšit kapacity parkovacích stání, snížit zbytnou dopravu pomocí naváděcích a informačních systémů, zvýšit dopravní bezpečnost a přispět k ekonomickému a společenskému rozvoji města. „Při analýze parkování se vycházelo z průzkumu parkování ve vybraných částech města, z dat z parkovacích automatů a z analýzy a zásad rozvoje parkovacího systému města,“ vysvětluje Martin Buršík. 

Z šetření vyplynulo, že v pracovní dny mezi nejvytíženější veřejná parkoviště patří plochy u nemocnice a u hřbitova. Polovina aut zde stojí hodinu a přibližně třetina aut dvě hodiny. Fakt, že tato parkoviště a další odstavné plochy v centru spadají do kategorie regulovaného parkování, pokládají zpracovatelé generelu za plus. Mezi silné stránky parkovacího systému v Příbrami dále zařazují existenci systému návštěvnického parkování v dosahu centra a moderní způsob platby parkovného (mobilní parkovací aplikace). Mezi slabé stránky generel uvádí nedostatečnou kapacitu odstavných ploch na sídlištích, nevyhovující kapacitu záchytných parkovišť pro dojíždějící z okolních obcí a živelné parkování za nemocnicí v ulicích Hradební, Severní a Nad Jatkami. „Mezi slabé stránky patří i nízký respekt k legálnímu parkování, což znamená, že mnoho řidičů se bohužel neřídí značením anebo za parkování neplatí,“ říká Martin Buršík.

 

Hrozbou je narůstající počet automobilů

Za zásadní hrozby v oblasti parkování označují autoři generelu další růst automobilizace, zvyšující se počet zbytných cest při hledání volného parkovacího místa, nedodržování zásad a pravidel při parkování nebo ekonomicky nevyváženou parkovací politiku. „Analytická část generelu dopravy a parkování pro město Příbram představuje základní popsání současného stavu s upozorněním na přednosti a hrozby současného řešení,“ dodává příbramský místostarosta. Na analytickou část bude navazovat návrhová část, jež přinese náměty, jak aktuální problémy odstranit a jak ideálně předejít potížím s dopravou a parkováním v budoucnosti. 

Stanislav D. Břeň 

 

Nejvyužívanější zastávky podle nástupů

název zastávky

počet nástupů

 

MHD

celkem

Jiráskovy sady

1204

2088

autobusové nádraží

515

1617

sídliště, II. poliklinika

626

1291

Zdaboř, Nemocnice

340

451

Drkolnov, Podbrdská

156

395

sídliště, Kladenská

361

375

Zdaboř, Žežická

359

365

sídliště, Politických vězňů – věžák

344

356

Školní, kruhový objezd

34

334

sídliště, nám. 17. listopadu

167

277

 

 

Veřejná doprava v Příbrami

Cestující MHD – nástupy
- běžný pracovní den: 7000 cestujících
- běžná sobota: 1900 cestujících
- běžná neděle: 1300 cestujících 

Cestující v SID – nástupy na území města
- běžný pracovní den: 1800 cestujících
- běžná sobota: 200 cestujících
- běžná neděle: 200 cestujících

Cestující v PID – nástupy na území města
- běžný pracovní den: 3000 cestujících
- běžná sobota: 1300 cestujících
- běžná neděle: 1300 cestujících

Pozn.: data od dopravce za říjen 2019, zaokrouhleno na stovky

Líbil se vám tento článek?

ANO Ne