Slider

JVO – pomalu, ale jistě

Doprava | Květen 2021

Záběr z únorového vyměřování.

Příprava druhé části obchvatu města Příbram pokračuje. Je vydáno územní rozhodnutí, vyřešeno odvolání a v současnosti probíhá geologický průzkum. Ve vedení města se hlásíme k předchozímu slibu prosadit budování protihlukových stěn, a to případně i formou financování z městského rozpočtu.

 Na únorovém zasedání zastupitelstva jsem informoval o tom, že Odbor územního plánování a stavebního řádu Krajského úřadu Středočeského kraje potvrdil územní rozhodnutí o umístění stavby I/18 Příbram – Jihovýchodní obchvat 2. část. Toto rozhodnutí nabylo právní moci 13. ledna 2021 a Městský úřad Příbram, stavební úřad a územní plánování, orazítkoval situaci projektové dokumentace a předal ji dotčeným obcím a žadateli. Na základě výše uvedeného lze tedy říci, že územní řízení i přes odvolání zdárně skončilo, což lze považovat za významný milník v otázce budování obchvatu. 

Co neskončilo, jsou naše jednání s projektanty a s Ředitelstvím silnic a dálnic ohledně plánovaných protihlukových opatření v místech, kde se trasa obchvatu těsně přibližuje k městské zástavbě. Asi největší obavy máme o oblast Zdaboře. Tam model hlukových emisí vyšel sice jako podlimitní, nicméně odchylka od normy byla poměrně malá. A navíc – samotná norma přípustné hlukové zátěže nezaručuje kdovíjaký zvukový komfort. 

Po uvedení obchvatu do zkušebního provozu budou probíhat měření zvukových emisí. Budou-li překračovány normy, budou mít investor a zhotovitel povinnost vybudovat protihluková zařízení. Již v minulosti jsem uvedl, že jsme připraveni protihlukové bariéry budovat na pozemcích města a spolufinancovat je z městského rozpočtu. Nebylo by správné, aby obchvat jedné části města pomohl, a druhé zásadně uškodil. 

Jan Konvalinka, starosta města Příbram

 

Únorové a březnové kolíkování obchvatu se zastavilo až u Zdabořské studánky. Foto: Stanislav D. Břeň

Líbil se vám tento článek?

ANO Ne