Slider

Jubilejní desáté sčítání lidu: Sečtěte se sami, čas je do 9. dubna

Život v Příbrami | Duben 2021

Do 9. dubna se můžete sečíst online a ve vlastní režii. Foto: ČSÚ

Sto let od premiérového prvorepublikového sčítání lidu v roce 1921 nás čeká nejmodernější census v historii České republiky. Při příležitosti odstartování sčítání 27. března to hlásí Český statistický úřad (ČSÚ).

 

První fáze letošního sčítání lidu, domů a bytů je koncipována jako online sčítání a probíhá zcela bezkontaktně, a to nejen s přihlédnutím k technologickému pokroku ve společnosti, ale také k epidemické situaci. Od 27. března do 9. dubna 2021 se tak lidé budou sečíst přes webovou nebo mobilní aplikaci z pohodlí domova, bez nutnosti dalšího kontaktu se sčítacím komisařem. Jedinou podmínkou online sečtení je přístup k internetu, který má podle statistik právě ČSÚ k dispozici přes 80 % obyvatel.

 

Diktujte nejzkušenějšímu

Předseda Českého statistického úřadu Marek Rojíček sdělil: „Online sčítání, kromě toho, že je rychlé a jednoduché a lze ho provést odkudkoli, kde je připojení k internetu, má ještě řadu dalších výhod. Například tu, že za celou rodinu může vyplnit sčítací formuláře jeden člen, který má s používáním internetu největší zkušenosti. Stačí, když mu ti ostatní nadiktují své údaje, a on je do počítače, tabletu či mobilu vloží.“ Pokud se lidé „sečtou“ tímto způsobem, nemusí už nikam chodit, s kýmkoliv se potkávat či obstarávat a vyplňovat papírové formuláře. 

Kdo se z jakéhokoliv důvodu nebude moci „sečíst“ online, vyplní v druhé fázi sčítání běžný listinný formulář, a to v termínu od 17. dubna do 11. května letošního roku. V takovém případě každý získá podklady a odpovědní obálku od sčítacího komisaře. Vyplněné blankety je pak potřeba zaslat na P. O. Box České pošty (uvedeno na předtištěné obálce) a zdarma vhodit do jakékoliv poštovní schránky. 

Sčítání lidu, domů a bytů se opakuje vždy po deseti letech. Data jsou využívána k efektivnějšímu plánování mnoha aspektů veřejného života. Statistické údaje často tvoří podklady pro studie nebo koncepty, které v praktické rovině ovlivňují řadu oblastí života.

 

Potvrdit oprávněnost vzniku republiky

Sčítání lidu má u nás dlouhodobou tradici a historicky se kryje s délkou trvání samostatné České republiky, respektive Československa. První sčítání po vzniku republiky se uskutečnilo 15. února 1921 a v průběhu následujících let jich proběhlo devět. Vůbec první census prováděl nově založený Státní úřad statistický. Podle tehdejších výsledků z roku 1921 žilo na území dnešní České republiky 10 009 480 obyvatel. O devadesát let později, podle sčítání v roce 2011, to v Česku bylo 10 437 000 obyvatel. Při prvním československém sčítání byl proveden i soupis bytů, a to v sídlech, které měly alespoň 20 000 obyvatel. „Za nejdůležitější se považovalo zjištění národnosti obyvatelstva. Mělo totiž do jisté míry potvrdit oprávněnost vzniku samostatného Československa. Národnost se zjišťovala podle nové definice odvozené od takzvané kmenové příslušnosti, za jejíž projev se považoval mateřský jazyk,“ vysvětlil Marek Rojíček. Tím se podle něj měla odstranit dřívější definice národnosti určovaná podle takzvané obcovací řeči, která údajně nahrávala německému jazyku. 

Za významnou kategorii pro zjišťování bylo považováno povolání obyvatel. Data se porovnávala s údaji z roku 1914. Záměrem bylo popsat profesní a sociální přesuny mezi předválečnou a poválečnou érou. Obyvatelstvo se tehdy sčítalo pomocí sčítacích archů pro domácnost a data se podle Marka Rojíčka zpracovávala na Powersových děrnoštítkových strojích. 

Stanislav D. Břeň

Konec koupelen a splachovacích záchodů

Koupelna nebo splachovací záchod dnes tvoří běžné vybavení bytů. Stejně tak má většina domácností počítač nebo internetové připojení. Proto se v letošním sčítání lidu na tyto věci statistici už neptají. O významu sčítací akce vypovídají mj. čísla získaná v předchozích letech, díky nimž z formulářů vypadnou právě otázky týkající se vybavení domácností osobním počítačem. Zatímco v roce 2011 mělo kompjútr s internetem 6,7 % domácností, před deseti lety to bylo 60,8 % a nyní má počítač nebo tablet 79 % domácností a k internetu se dostane devět lidí z deseti.

 

Sčítání…

 • … dává šanci zjistit, kolik mladých bydlí s rodiči a kde je problematické sehnat bydlení.
 • … může být impulzem pro rozhodování o podpoře startovacích bytů a rozvoj bydlení.
 • … umožní zjistit počet cizinců a příslušníků národnostních menšin.
 • … poskytne znalost o tom, kolik dětí a kde nastoupí do školek.
 • … může být podnětem pro výstavbu hřišť, školek i parkovacích míst.
 • … dává informace o tom, zda upravit dopravní spoje pro lepší dojíždění do škol.
 • … může být námětem pro posílení sociální podpory rodin.
 • … přináší šanci poznat, jakých živností či řemesel je u nás nedostatek.
 • … zprostředkuje informaci o tom, jak skutečně bydlí senioři a kolik jich žije v domovech pro seniory.
 • … může být impulzem pro vytvoření pracovních míst v lokalitách, kde jsou kvalifikovaní odborníci.
 • … poskytne data o tom, jak se žije zaměstnancům v Česku.
 • … může vyvolat úpravu sociálního systému.
 • … umožní srovnat počty řemeslníků či živnostníků v čase.
 • … může vyvolat zvýšení investičních pobídek v regionech či změny v oblasti pracovních povolení.
 • … poskytne údaje o skutečném počtu vysokoškoláků v jednotlivých regionech.

Zdroj: ČSÚ

Líbil se vám tento článek?

ANO Ne