Slider

Jaké jsou výhody a nevýhody tarifní integrace MHD do systému PID

Názory | Květen 2023

Názor příbramských zastupitelů na větší integraci příbramské MHD do PID. Foto: Eva Švehlová

Příbramští zastupitelé rozhodli o větší integraci příbramské městské hromadné dopravy (MHD) do struktur Pražské integrované dopravy (PID) a Integrované dopravy Středočeského kraje (IDSK). Podrobnosti publikoval Kahan 4/2023 v článku „MHD se více propojí s krajem“. V rubrice Názory tohoto vydání jsme jednotlivým klubům v příbramském zastupitelstvu položili následující otázku: Co říkáte na chystanou větší integraci MHD do struktur PID a IDSK? Jaké to přinese pro občany a město výhody a jaké jsou nevýhody? Uvádíme odpovědi zastupitelských klubů, které na otázku zareagovaly, a to v abecedním pořadí.

 

ANO 2011

Pro lepší orientaci v pojmech si dovolujeme čtenářům vysvětlit základní názvosloví: integrovaný dopravní systém je systém veřejné dopravy na přesně vymezeném území s jednotnými přepravními a tarifními podmínkami pro všechny dopravce, kteří zajišťují jak autobusovou, tak i vlakovou přepravu. Cestující získávají řadu výhod. 

Tou největší výhodou je umožnění nákupu výhodného předplatného jízdného, které je ve zvolených pásmech PID platné na všech linkách PID všech dopravních prostředků. To není bez integrace často možné, neboť jednotliví dopravci si navzájem jízdenky neuznávají. A právě tím lze významně ušetřit zejména při pravidelnějším cestování. 

Vždyť právě veřejná doprava je po pěší a cyklistické dopravě nejpříznivějším druhem dopravy po všech stránkách (emise, hluk, energetická náročnost, ekonomická kritéria). I v Příbrami díky budování záchytných parkovišť P+R (Park & Ride) s významem „zaparkuj a dál jeď veřejnou dopravou“ je snaha o zajištění návaznosti veřejné dopravy na tu automobilovou. Záchytná parkoviště jsou situována v blízkosti zastávek MHD s bezproblémovou docházkovou vzdáleností. Příkladem je nově zbudované parkoviště na Flusárně a zajištění obsluhy autobusové zastávky „Nový rybník“ linkou 393 směr Praha a zpět od 13. března 2023. I nadále se budeme v tomto volebním období snažit o posun v realizaci řady dopravních a stavebních opatření. 

Cestující si musí osvojit nový systém přečíslování linek podle PID (čísla linek budou tříciferná a začínat na číslo 5, např. současná linka 2 bude značena jako 502); současných počet 18 linek bude zredukován na sedm, ale prakticky při zachování počtu spojů. Uvědomujeme si, že na začátku to může způsobit zmatek hlavně u starších spoluobčanů. V lepším pochopení jízdních řádů a systému nového číselného značení jim mohou pomoci pracovnice na autobusovém nádraží, kde je možné si nechat vytisknout za malý poplatek konkrétní jízdní řády. 

Cestující se nebudou umět ihned zorientovat ve svém požadavku, tj. jakou jízdenku si vlastně mají koupit, aby byla pro ně finančně co nejvýhodnější. Se stejným problémem se cestující, ale i samotní řidiči potýkali v prvních týdnech dopravní integrace příměstských linek, která proběhla už 29. června 2019. Dnes si nikdo na komplikované začátky první etapy integrace příbramského regionu ani nevzpomene.

 

Česká pirátská strana

Piráti Příbram podporují střední variantu částečné integrace MHD Příbram do společného krajského dopravce (PID/IDSK). Vyšší stupeň integrace má pro nás v budoucnosti smysl, a to kvůli pohodlnému přestupování mezi linkami, udržitelnosti města a dalším ekonomickým důvodům. 

Střední varianta nám umožní udržet pod kontrolou část autobusových linek a zastávek. Nicméně ani v případě integrace by město nemělo být úplně vyloučeno z plánování a mělo by se dialogicky podílet na rozhodování o časech a trasách, kterými budou jednotlivé linky jezdit. V budoucnu si dokážeme představit plnou integraci. 

Integrace MHD do společného krajského dopravce (PID/IDSK) pomůže zlepšit kvalitu služeb, propojí dopravní systémy a umožní využití chytrých systémů. Věříme, že současná částečná integrace a po seznámení se s tímto systémem následná plná integrace jsou v souladu s naším dlouhodobým programem.

 

Spojenci – TOP 09, Starostové a nezávislí, Politické hnutí Hlas, SOS Příbram a nezávislí kandidáti

Jsme rádi, že v poměrně krátkém čase došlo k dohodě mezi městem Příbram a Středočeským krajem na společném projektu tarifní integrace. Začlenění MHD je logickým krokem s ohledem na fakt, že integrace regionálních linek PID v oblasti Příbramska byla dokončena v červnu minulého roku. 

Podle našeho názoru přinese integrace mnoho výhod. Cestující ušetří v případě přestupu, kdy jim postačí jedna jízdenka, nebo u časového kupónu, který nově umožní jak cestování do Prahy, tak jízdy v rámci MHD Příbram. Tarif MHD za výhodnější ceny (v porovnání s nejnižším pásmovým tarifem) zůstane nadále zachován. Integrace nově přinese zlevněné jízdenky i studentům do 26 let, v prodeji bude širší sortiment časových kuponů. Naši senioři (70+) budou nadále jezdit zdarma. V rámci zpřehlednění systému a orientace pro cestující se sníží počet autobusových linek z dnešních 18 na sedm (501, 502, 503, 505, 506, 507, 508). Občané Příbrami se však nemusejí obávat, kvalita dopravy a počty spojů nebudou sníženy. 

Velkou výhodou této integrace je tedy možnost využití jízdenky PID či MHD Příbram ve všech linkách na území města, není tedy již potřeba hlídat, který autobus na zastávku přijede. Tím dochází k navyšování nabídky počtu spojů po Příbrami. Cestující si navíc může zvolit jízdní doklad podle toho, který mu více vyhovuje. 

Přechod systému nebude zcela bez potíží a pro některé cestující může být v počátcích matoucí, proto bude třeba před termínem spuštění zahájit rozsáhlou informační kampaň, ale i tak zvolený způsob integrace MHD považujeme za správný krok.

 

Svoboda a přímá demokracie (SPD)

Změny v PID se v negativním slova smyslu dotknou u krátkodobých jízdenek délky platnosti, kdy na ni lze cestovat pouze tři hodiny oproti původnímu maximu, které činilo až 390 min (6,5 hodiny). U dlouhodobé jízdenky v pásmech 1–7 dochází ke zdražení jízdného. Krátkodobou jízdenku využívají lidé, kteří cestují k lékaři anebo mají různé důvody, proč Prahu navštíví jen na pár hodin, někdy i tzv. na otočku. Od 1. dubna je tak jen stěží možné, nebo spíše prakticky nemožné, využít jízdenku na tři hodiny i nazpět, což u původních tarifů možné bylo. Cestující si musí hlídat časovou a pásmovou platnost. Jsme rádi, že zůstala zachována možnost každodenního dojíždění do zaměstnání či školy. Výhodnější pro mnohé bude pořídit si rovnou celodenní jízdenku, jejíž cena se snižuje.

Nemyslíme si, že zdražení donutí cestující jezdit do Prahy autem, to určitě nehrozí. Cestující spíše potrápí vyznat se v nové podobě ceníku, PID na sociálních sítích poukazuje na to, aby se cestující obrátili na zákaznickou podporu, kde jim problémy s ceníky a tarify vysvětlí. Co se týče jízdy PID po Příbrami, zde je zdražení dosti razantní, a to ze 14 na 20 korun. Podle sdělení několika místních obyvatel si od dubna raději počkají na MHD, která je levnější. Ovšem třeba v pozdějších večerních hodinách, kdy už MHD nejezdí, musíme využívat PID, pokud chceme jet autobusem. 

Za jednu z hlavních předností PID považujeme nové zařazení přímého spoje v souvislosti s nově budovaným parkovacím domem u autobusového nádraží, kde je i autobusová zastávka PID. Lidé z okolních obcí si zde mohou zaparkovat své vozidlo a odtud jet přímo na Prahu, protože autobus z nádraží pojede z kruhového objezdu do ulice Evropská rovnou na Prahu a nebude již zajíždět do Jiráskových sadů. Tím dojde k časové úspoře o přibližně 20 minut. Samozřejmě další autobus by měl jet přes Jiráskovy sady. Tato přímá spojení by se měla střídat, protože spousta občanů nastupuje na přímý bus v Jiráskových sadech, u Spartaku a výše. Autobusy, které jezdí přes Dobříš, by samozřejmě měly všechny jet přes Jiráskovy sady. Další nově zřízená zastávka u areálu Nový rybník bude úlevou pro město, protože opět obyvatelé z okolí budou moci zaparkovat na nově budovaném parkovišti na Flusárně, a nebudou tak parkovat na sídlišti mezi domy, kde je už teď problém s parkovacími místy. Tato zastávka by měla být zahrnuta do tzv. rychlého přímého spoje do Prahy, tzn. že tento rychlý přímý spoj by měl zastavit zde, následně na nádraží a pokračovat rovnou směr Praha.

 

Šance pro Příbram

Největší výhodou integrace je jedna jízdenka jak ve spojích MHD, tak i při jízdě v příměstských spojích. Velkou výhodu integrace představuje využití příměstských spojů pro dopravu ve městě. Podle zvolené varianty 2, která kombinuje stávající rozsah městské dopravy a zároveň znamená odvod příspěvku IDSK ve výši 5,5 mil. korun, dochází k navýšení nákladů na zajištění dopravní obslužnosti pro město na téměř 60 mil. korun ročně, což je téměř 1800 korun na každého občana Příbrami ročně včetně kojenců i občanů, kteří městskou dopravou vůbec nejezdí. Naopak plná integrace mohla vzhledem k výraznému snížení počtu spojů městské dopravy ušetřit náklady města na provozování MHD. V případě přetížení spojů mohly být následně některé spoje posíleny. 

Již ve stávající dopravě je vidět, že mnoho autobusů jezdí prázdných nebo téměř prázdných, a využití souběžně jedoucích příměstských linek by tak bylo možné pro dopravu ve městě. Spoje MHD by vůbec nemusely být vypravovány. Číslování linek městské dopravy bude v rámci integrace stejně změněno a všechny linky budou mít trojmístné číslo začínající číslicí 5. Cestující budou moci jet kteroukoliv linkou, a proto je zbytečné, aby jely za sebou například tři autobusy ve stejném směru. Právě v těchto případech je možné městský spoj zrušit. 

Naopak obslužnost přilehlých osad je velmi slabá a například o víkendech nejede vůbec žádný spoj. Není tedy nic překvapivého, že z osad je MHD využívána především dětmi při jízdách do a ze školy. Dospělí většinou volí cestu autem a městskou dopravou – ať již integrovanou nebo neintegrovanou – necestují, naopak řeší problém s parkováním ve městě. 

Městská doprava je neefektivní a pomalá, protože spoje jsou vedeny tak, aby pokrývaly co největší území. To ale způsobuje, že člověk tráví v autobuse spoustu času a v některých případech je přemístění z místa A do místa B rychlejší pěšky než autobusem. Bohužel integrace MHD nezajistí žádné zrychlení spojů. To by mohl přinést např. nástup všemi dveřmi, ale tento nebude umožněn ani pro držitele předplatných jízdenek. 

Rubriku zpracoval:

Stanislav D. Břeň

Líbil se vám tento článek?

ANO Ne