Slider

I po padesáti letech Pohádka dětem ukazuje svět, jaký je

Školství | Duben 2021

Celkový pohled na budovu školky

 

Mateřská škola Pohádka v Hradební ulici slaví 50. výročí. Den otevření 8. března 1971 by bylo možné brát jako symbolický dárek maminkám tehdejších dětí k Mezinárodnímu dni žen. Bylo by příjemné setkat se s lidmi, kteří zde v průběhu let pracovali, ale bohužel v dnešní pandemické době nelze uspořádat osobní setkání bývalých zaměstnanců na půdě školy. A tak alespoň krátké připomenutí…

 

První ředitelkou školy byla Olga Suchá, na které ležel těžký úkol zahájení provozu školy, její vybavení a sestavení pracovního kolektivu. Mateřská škola nebyla úplně stavebně dokončena, práce pokračovaly za jejího provozu. Vzhled školy byl jiný než dnes, byla zde otevřená chodba a vstupní prostor i koridor spojující budovu školy se školní kuchyní, které se v následujících letech vyzdívaly a zasklívaly. V roce 1979 byly dokončeny tyto práce, a tak dostala škola svoji dnešní podobu. V roce 2013 byla zateplena a dokončena barevná fasáda. 

V průběhu dalších let prošlo zařízení spoustou rekonstrukcí a stavebních úprav především uvnitř budovy za přispění zřizovatele města Příbram, který poskytuje finanční prostředky na tyto akce. Naše mateřská škola se proměnila v modernější, pěkné a barevné prostředí pro děti. 

Olgu Suchou, která v roce 1985 odešla do důchodu, vystřídala Jarmila Merglová a v roce 1990 nastoupila na její místo Hana Chodorová. V roce 1996 proběhl konkurz na místo ředitelky naší školy a jmenovaná do této funkce byla Jitka Kronová. Ta vedla školu celých 15 let. Za tuto dobu prošla škola velkými změnami. Největší z nich byl vznik právní subjektivity od 1. ledna 2003. Tato změna přinesla nové nároky na řízení školy, na zvyšování právního vědomí, organizaci práce a zodpovědnost všech zaměstnanců. 

Další milník představovala změna názvu školy, když bylo odstoupeno od číslování škol ve městě a každá si mohla zvolit svůj nový název. Bývalá 10. mateřská škola se tedy přejmenovala na Mateřskou školu Pohádka. Hledali jsme název, který by vystihoval podstatu práce v mateřské škole. Filozofií naší mateřské školy je ukázat dětem svět takový, jaký je – není černý ani bílý, ale krásně barevný, je dobrý i zlý, smutný i veselý, tak jako v pohádce. 

Hodnocení, zda se nám toto daří naplňovat, necháme na dětech a jejich rodičích, kteří naší mateřskou školou poznali. Za uplynulých 50 let jich byly tisíce. V sedmdesátých letech se třídy naplňovaly na 35 dětí, v tomto počtu nebyla pedagogická práce vůbec jednoduchá. Přesto paní učitelky svoji profesi zvládaly dobře, stejně jako se o to snažíme dnes. Svědčí o tom fakt, že se rodiče a děti rády k nám vracejí. Přicházejí „naše děti“ s další generací. 

Martina Pilná, MŠ Pohádka

Líbil se vám tento článek?

ANO Ne