Slider

Fantova louka čeká na aktualizaci územní studie

Život v Příbrami | Duben 2021

Územní plán města doznal určitých změn, které je nutné zohlednit při budoucí výstavbě.

Fantova louka představuje rozvojové území pro výstavbu bytových a rodinných domů na jih od Žižkovy ulice směrem na městskou část Nová Hospoda. Podle stávající, ale už přežité územní studie je zde možnost vybudovat bydlení pro 2000 lidí.

 

Hlavní pozemky na Fantově louce vlastní pětice soukromých developerů na ploše přes 200 000 m2, z čehož město Příbram drží přibližně 55 000 m2. Územní studie z roku 2007, která dosud platí, již nevyhovuje současným požadavkům. Některé menší okrajové pozemky byly zastavěny, urbanistický směr se za posledních 15 let také posunul a územní plán města doznal určitých změn, které je nutné zohlednit při budoucí výstavbě. 

Po diskusích s developery, kteří se snažili samostatně rozvíjet své aktivity v této lokalitě, jsme se rozhodli oslovit všechny vlastníky s tím, že by město rádo tuto oblast rozvoje posunulo dál. V minulém roce se uskutečnilo několik jednání a v lednu 2021 byla městu předložena první studie od soukromých developerů, jak by budoucnost Fantovy louky mohla vypadat. 

Původní návrh developerů byl projednán na radě města s tvůrcem územního plánu architektem Ivanem Plickou a městským architektem Jaroslavem Malým. Byla nalezena shoda mezi představiteli Příbrami i soukromými developery. Následně město rozhodlo o dopracování studie, která bude zohledňovat aktuální požadavky všech stran a bude odpovídat územnímu plánu a platným normám. 

V rámci celého území bude několik budov občanské vybavenosti včetně obchodů a služeb. Ve střední části vzniknou bytové domy o třech až čtyřech patrech s dostatkem parkovacích míst a zeleně. V jižní části celého území směrem k pěšince Na Stezce by měly být stavební parcely pro výstavbu 20–40 rodinných domů. Město také uvažuje o vybudování školského zařízení a dalších služeb města. Stejně tak chceme zajistit alespoň částečné zachování přírodního a volnočasového rázu jižní části území. 

Městu jde především o to, aby se občanům vytvořila nabídka pro nové bydlení a aby celé území mělo dostatek zeleně, parků a veřejného prostoru. Cílem je rozeběhnout výstavbu v řádu jednotek let. 

Martin Buršík, místostarosta města Příbram

Líbil se vám tento článek?

ANO Ne