Slider

Do stromů jde dalších 100 milionů korun

Životní prostředí | Duben 2021

Již 200 milionů korun vyčerpali obce, spolky, firmy i občané na výsadbu stromů uvnitř měst a vesnic.

Města, organizace i občané se mohou zapojit do výsadby nových stromů. Příslušný dotační titul byl navýšen o dalších 100 milionů korun. Některé projekty už byly realizovány nebo se chystají také v okolí Příbrami.

 

Již 200 milionů korun vyčerpali obce, spolky, firmy i občané na výsadbu stromů uvnitř měst a vesnic. Ministerstvo životního prostředí proto navýšilo dotační titul o dalších 100 milionů korun. „Lidé mají o sázení stromů opravdu obrovský zájem. Jen za první dva měsíce letošního roku nám dorazilo 456 žádostí o podporu v objemu téměř 100 milionů korun. To jsou skutečně rekordní čísla,“ uvedl ministr životního prostředí Richard Brabec. K začátku března bylo rozděleno 200 milionů korun, což odpovídá přibližně 50 000 nových stromů. 

Cílem dotačního programu je nabídnout zájemcům finanční mechanismus na podporu výsadeb listnáčů v zastavěných částech měst a obcí. O dotaci může požádat prakticky kdokoliv – od samospráv, škol a spolků přes instituce, podniky až po samotné občany, jedinou podmínkou je prokazatelný vztah k místu výsadby. 

„Díky širokému spektru žadatelů, jednoduché administrativě, rychlému zpracování žádostí a vstřícnému nastavení podpory, kdy příspěvek až 250 000 korun pokryje i 100 procent výdajů za nákup sazenic, potřebného materiálu a následnou péči o stromky, vyčerpali zájemci dvousetmilionovou alokaci dotační výzvy za necelý rok a půl,“ doplnil Petr Valdman, ředitel Státního fondu životního prostředí ČR. 

Aktuálně lze z výzvy podpořit výsadbu stromů na veřejně přístupných místech měst a obcí umístěných v zástavbě, kde to technické podmínky dovolují a kde výsadba dává smysl. Z programu je financována také výsadba v uzavřených vnitroblocích či společných dvorech bytových domů. Vedle samotných sazenic program přispívá i například na nákup substrátu, kotvení, hnojiva, ochrany kmene či zavlažovacích vaků, ale i na zajištění odborného posudku.

MŽP podporuje také výsadbu ve volné krajině, a to z Programu péče o krajinu. V jeho aktuálně otevřené výzvě na výsadbu vyhradilo 20 milionů korun. 

Obě dotační výzvy jsou součástí celonárodní iniciativy MŽP a Nadace Partnerství Sázíme budoucnost, jejímž cílem je vysázet v České republice do pěti let mimo les 10 milionů nových stromů. Podrobnosti jsou na webu sazimebudoucnost.cz. Zde se můžete také seznámit s některými projekty v blízkosti Příbrami. Najdete zmínku o Aleji Antonína Dvořáka v Třebsku, výsadbě ovocného stromořadí v Chrástu nebo sázení stromů u polní cesty v Horčápsku. 

sdb

Líbil se vám tento článek?

ANO Ne