Slider

Do dynamického nákupního systému město zařadilo také údržbu a opravy budov

Život v Příbrami | Duben 2021

Z nedávné opravy střechy březohorské základní školy.

Jako jedno z prvních měst v republice Příbram vloni zavedla takzvaný Dynamický nákupní systém v oblasti výstavby, opravy a údržby pozemních komunikací. Nyní se tento mechanismus rozšiřuje také do sféry údržby a oprav budov v majetku města.

 

Dynamický nákupní systém (DNS) umožňuje moderní a plně elektronické zadávání veřejných zakázek. Jedná se o otevřenou formu řízení, ke kterému se mohou průběžně přidávat další dodavatelé. „Systém se nám osvědčil, a proto jej nyní zavádíme také v oblasti údržby a oprav městských budov. Cílem systému je zjednodušení zadávání veřejných zakázek. Díky jednoduchému procesu a vzorovým dokumentům jsou zakázky přístupné také malým a středním podnikům, což je naplňováním dlouhodobé strategie města v rámci implementace institutů odpovědného zadávání,“ zdůvodnil zavedení DNS starosta města Jan Konvalinka.

 

Na minitendry jen 10 dnů

V rámci DNS lze zadávat běžné, obecně dostupné stavební práce, tedy typicky běžné opravy nebo údržbu, ať již na komunikacích či jiném majetku města. DNS přináší časovou úsporu, kdy na podání nabídky do dílčí zakázky (minitendry) stačí deset kalendářních dnů. U těchto minitendrů není zadavatel před podpisem smlouvy limitován lhůtou pro podání námitek. Oběma stranám systém přináší rovněž nižší administrativní zátěž. Například většinu kvalifikačních dokladů, jejichž předložení je povinností ve většině tendrů, lze doložit pouze jednou – při žádosti o zařazení do systému. Výhodou pro firmy také je, že pokud se do DNS zaregistrují, obdrží vždy informace o novém výběrovém řízení. 

Se zavedením DNS souvisí předběžné tržní konzultace, zatím poslední se uskutečnila online 17. února. Pro ty, kteří se nemohli zúčastnit, je prezentace dostupná na webu města pribram.eu. Do DNS na opravy a údržbu komunikací se dodavatelé mohou hlásit průběžně (dosud přihlášeno 13 dodavatelů), do DNS na opravy a údržbu budov mají firmy čas na podání žádosti o účast do konce března letošního roku. Následuje lhůta deseti pracovních dnů na posouzení kvalifikací, kdy není možné podávat nové žádosti o účast, po jejím uplynutí je DNS zaveden a opět je možné se hlásit průběžně.

 

Přihlášení pomocí NEN

Do DNS se potencionální dodavatelé mohou přihlásit prostřednictvím Národního elektronického nástroje NEN (nen.nipez.cz), jehož využívání je zcela zdarma. Jedná se o komplexní elektronický nástroj pro administraci a zadávání veřejných zakázek a koncesí pro všechny kategorie veřejných zakázek a všechny kategorie zadavatelů. NEN podporuje všechny rozsahy elektronizace od evidence zadávacích řízení po plně elektronické postupy. NEN také umožňuje provázání na vlastní informační systémy zadavatelů nebo dodavatelů nebo systém eGovernmentu v České republice. 

Registrace v NEN vyžaduje základní údaje dodavatele, uvedení předmětu činnosti podnikání, výpis z obchodního rejstříku (případně zřizovací listinu nebo statut organizace) a v případě, že registraci podepisuje osoba odlišná od statutárního zástupce, pak je nutné vyplnit pověření. Doložit je třeba i zmiňované kvalifikační doklady. „Systém je jednoduchý, transparentní a nevyžaduje vysoké náklady ani ze strany firem, ani ze strany města,“ dodává místostarosta a ekonom města Martin Buršík. Méně zkušení dodavatelé mohou využít technickou podporu, která jim pomůže s podáním žádosti o účast. 

Stanislav D. Břeň

Líbil se vám tento článek?

ANO Ne