Slider

Chystáme přednášky pro adolescenty i laické kynology

Bezpečná Příbram | Duben 2021

Povídání s dětmi o rizikovém chování v rámci příměstského tábora organizovaného městem Příbram. Foto: archiv

 

Cílem Programu prevence kriminality na rok 2021 je zvýšit úroveň bezpečí ve městě. Budeme spolupracovat s mnoha skupinami obyvatel, institucemi i neziskovým sektorem.

 

Na svém lednovém zasedání schválili příbramští radní nový Program prevence kriminality na rok 2021. Tento dokument je každoročně zpracován v souladu s platnou Strategií prevence kriminality v České republice a reaguje na aktuální situaci v našem městě. 

Program se dělí do dvou částí. První zahrnuje bezpečnostní analýzu, která byla připravena na základě statistik příbramské policie a která ukazuje vývoj kriminality za poslední roky. Z tohoto rozboru vyplývá, že až na malé odchylky dochází od roku 2007 k soustavnému snižování celkové kriminality. Z dlouhodobého hlediska roste objasněnost trestných činů, která se v současné době blíží k 50 procentům. Jedná se o druhý nejlepší výsledek od roku 2007. 

Druhá část programu se věnuje konkrétním projektům, které budou realizovány v roce 2021. Pro letošek zařadilo město do programu i projekty nové – například motivační přednášky pro adolescenty, preventivní programy pro mateřské školy nebo semináře pro laické kynology na téma bezpečného chování psa. Součástí je i diskuse o vzniku legální plochy pro graffiti, která ve městě chybí. 

V rámci dobré praxe chce město pokračovat v preventivních přednáškách pro seniory i v realizaci osvědčených projektů jako Cestou sdílení, Sociálně-rehabilitační program, Terapeutický pobyt pro děti s rizikovým chováním. Na nich město spolupracuje s odborníky z ambulantního oddělení Střediska výchovné péče v Příbrami a podalo na ně žádost o dotaci z Programu prevence kriminality na místní úrovni, kterou poskytuje Ministerstvo vnitra. V letošním roce občané nepřijdou ani o projekt forenzního značení jízdních kol pomocí syntetické DNA, který probíhá již čtvrtým rokem. 

Je třeba vyzdvihnout velmi dobrý kontakt mezi městem a stáními i nestátními institucemi či neziskovými organizacemi, které se aktivně podílejí na realizaci jednotlivých preventivních projektů a spolupracují při nich. 

Lucie Máchová, manažerka prevence kriminality

Líbil se vám tento článek?

ANO Ne