Slider

Cena města Příbrami: Koho, kdy a jak nominovat

Život v Příbrami | Prosinec 2020

Čekáme na vaše návrhy do konce roku

Zavedení Ceny města Příbrami vzbudilo pozornost. Občané se ptají, jak mají postupovat, pokud chtějí nominovat příbramskou osobnost. Na výběr kandidátů je čas do 31. prosince 2020.  

Příbramští zastupitelé schválili založení Ceny města Příbrami. Jak už název napovídá, jedná se o oceňování osobností, které se významnou měrou zasloužily o rozvoj našeho města a regionu, a přispěly tak k šíření jeho dobrého jména doma i ve světě. V těchto dnech je podávání návrhů v plném proudu. Na co se nejčastěji ptáte?

 

Mohu i já nominovat člověka, o kterém jsem přesvědčen, že si ocenění zaslouží?

Ano, návrhy mohou podávat fyzické i právnické osoby.

 

Jakým způsobem lze návrh podat?

Na webových stránkách města je k dispozici formulář, který můžete vyplnit online, případně ho můžete stáhnout do svého počítače a vyplněný poslat emailem na adresu cenamesta@pribram.eu, nebo ho odevzdat v Informačním centru Městského úřadu Příbram, Tyršova 106, Zámeček-Ernestinum. Formulář musí být podepsaný, na anonymní návrhy nebude brán zřetel.

 

Je toto ocenění určeno jen jednotlivcům?

Ne, nominovat můžete nejen jednotlivé osoby, ale i firmy, případně kolektivy. V případě, že se rozhodnete nominovat kolektiv, uveďte, prosím, kontakt na jeho zástupce.

 

Jaký je termín pro podávání návrhů?

Návrhy je možné podávat od 1. listopadu do 31. prosince 2020.

 

Kdo bude návrhy hodnotit?

Doručené návrhy budou posouzeny pracovní skupinou, jejíž členy jmenuje starosta města Příbram. Pracovní skupina návrhy vyhodnotí a doporučí radě města vhodného kandidáta či kandidáty. Zastupitelstvo města pak rozhodne, kdo z uvedených kandidátů ocenění získá.

 

Kdy bude ocenění vybraným osobnostem předáno?

Pokud to okolnosti dovolí, bude Cena města Příbrami předána během závěrečného koncertu Hudebního festivalu Antonína Dvořáka v roce 2021.

 

Jak často bude Cena města Příbrami udělována?

Cena města Příbrami bude udělována zpravidla jednou ročně a může být udělena také in memoriam.

 

Další otázky zodpoví pracovnice Odboru školství, kultury a sportu Městského úřadu Příbram. Podrobnosti najdete na webu pribram.eu/mesto-pribram/cena-mesta-pribrami-2021.html nebo pod zkratkou 1url.cz/xzI2Z. 

Lea Enenkelová, Městský úřad Příbram

Líbil se vám tento článek?

ANO Ne