Slider

Čekáme už jen na turisty

| Květen 2021

Jednou z výzev je turisticky příjemnou cestou propojit centrum města se Svatou Horou a Hornickým muzeem Příbram. Foto: Ladislav Renner

I přes složitou situaci v souvislosti s pandemií pracuje město na plnění úkolů, které vyplývají ze schválené koncepce cestovního ruchu, a vyhlíží začátek letošní turistické sezony. Příbram a okolí by měly být pro cestovatele zase o poznání zajímavější.

 

Loni v listopadu přijali příbramští zastupitelé koncepci cestovního ruchu, která je klíčovým dokumentem určujícím turistickou budoucnost města. Pracuje s výhledem několika let, kdy jednotlivé úkoly určuje takzvaný akční plán. Jak Příbram pokročila v plnění cílů a na co se mohou turisté i občané letos těšit?

 

Propojit naše „rodinné“ stříbro

Jednou z výzev v oblasti cestovního ruchu je propojit centrum se Svatou Horou a Hornickým muzeem Příbram, a to prostřednictvím příjemné cesty. Příbram si proto nechává zpracovat tzv. interpretační plán. Cílem je představit hodnoty Příbrami takovým způsobem, aby Příbramané i návštěvníci pochopili jedinečnost města a vytvořili si k němu pozitivní vztah. Plán bude zároveň podkladem pro vytvoření trasy v mobilní hře Skryté příběhy. Aplikace je určená rodinám s dětmi, ale i všem hravým dospělákům, kteří oceňují propojení výletní cesty s objevitelskou hrou. Při putování si návštěvník vyslechne příběh vyprávěný historickou postavou, která je spojena s daným místem a jež právě řeší nějaký historický malér nebo obtížný úkol. Na jednotlivých zastaveních hráč sbírá body, pomáhá své postavě a v závěru si s ní udělá selfie.

 

Zbrusu nové infocentrum v Pražské

V letošní turistické sezoně přivítá infocentrum své návštěvníky na nové adrese. Ze Zámečku-Ernestina se přestěhovalo do Pražské ulice čp. 129. Prostor vznikal s respektem k vizuálnímu stylu města a měl by Příbram lépe prezentovat. Velkoformátová fotografie Svaté Hory od Jiřího Jirouška návštěvníky doslova vtáhne dovnitř. Kromě vánočních svátků a Nového roku zde bude otevřeno každý den od 9.00 do 17.00. Hlavním úkolem „íčka“ je poskytovat informace Příbramanům a výletníkům a zajišťovat propagaci města a regionu. Mají to na starosti dvě pracovnice infocentra na plný úvazek, dále pak web poznejpribram.cz a propagační materiály.

V infocentru je možné zakoupit upomínkové předměty a také vstupenky na kulturní a sportovní akce pořádané v Příbrami. Návštěvníci si zde mohou nově objednat průvodcovskou službu, díky které se o Příbrami dozvědí více, než se dočtou v brožurách a na internetu. Prohlídkové okruhy se zaměří na historii, nejvýznamnější památky města a osobnosti spjaté s Příbramí. Nabídka obsahuje tři okruhy – Svatá Hora a historické centrum, Hornické muzeum a historie Březových Hor a kombinace obou zmiňovaných tras. Průvodci budou k dispozici v letních měsících.

  Nové Infocentrum v Pražské ulici

 

Do Orlova opět pětkou

V červnu bude po třech letech obnovena turistická linka MHD 5B na upravené trase od Svaté Hory, přes nádraží, sídliště, Březové Hory až do Orlova. Linka bude v provozu o víkendech od června do září. Vedle turistů pojme autobus osm bicyklů a bude přepravovat za běžné jízdné. Jízdní řád zveřejníme na zastávkách linky a na webu města pribram.eu.

 

Nástupní místo bude střežit koza

Letošní novinkou je také vybudování turistického odpočívadla v Kozičíně, kde vedle parkovací plochy vyrostl turistický přístřešek. Na místě najdete stojan na kola a ve spolupráci s Klubem českých turistů a Turistickou oblastí Brdy a Podbrdsko (brdyapodbrdsko.cz) chystáme osazení detailní mapy CHKO Brdy. Nástupní místo do Brd bude po vzoru orlovského Fabiána střežit dřevěná socha kozy, která dala název osadě Kozičín. Sochu vytvoří učitelé Waldorfské školy Příbram. V okrajovém cípu lesa, který spravují Městské lesy Příbram, vznikne ještě letos za podpory turistické oblasti lesní hřiště pro malé turisty. Než se vydají brouzdat po lesních cestách, budou moci protáhnout tělo na prolézačkách v přírodním stylu.

 

Příbramská zážitkovka podruhé

Město zopakuje úspěšný projekt Příbramská zážitkovka, kdy knížka opět poskytne slevu na vstupné do turisticky atraktivních míst. Slevy bude možné využít v expozicích Hornického muzea, při prohlídce Svaté Hory, Galerie Františka Drtikola, Domu Natura, ale také při návštěvě středisek Sportovních zařízení města. Zapojili se i místní provozovatelé restauračních a ubytovacích služeb. A jak zážitkovka funguje? Při zakoupení plného vstupného získáte zdarma tuto knížku, v níž najdete slevu či jinou výhodu v dalších zařízeních, která se projektu účastní.

 

Nebe, peklo, ráj v reklamě

K návštěvě města v letních měsících by měla přilákat turistická kampaň, která bude vycházet ze sloganu Nebe, peklo, ráj, jenž odkazuje ke třem hlavním dominantám – Svaté Hoře, hornictví a Brdům. „Reklama na Příbram“ bude kombinovat online, sociální sítě, ale i tzv. out-of-home komunikaci. Všechny složky budou odkazovat na web poznejpribram.cz, který projde přestavbou. Měl by více reflektovat přijatou turistickou koncepci a inspirovat k výletům do Příbrami.

 

Miliony, které podpoří i turismus

Příbram chystá investice, které mají ambici zvýšit atraktivitu města ve vztahu k turismu. Jeden ze stěžejních projektů představuje revitalizace Čekalíkovského rybníka. Součástí budou nové cesty, parkové úpravy a mola, vše za 30 milionů korun. Pod Svatou Horou vedle sportovního areálu vznikne na nevyužívaném pozemku nový park. Investice z participativního rozpočtu činí 900 000 korun. Milion korun bude investován rovněž do rekonstrukce terasy a vstupů do historického Zámečku-Ernestina. Sumou 600 000 korun město přispívá i na novou expozici hasičské techniky na dole Marie na Březových Horách. 

Město směřuje svoji pozornost na budování dobré infrastruktury města, kvalitní propagaci a zapojení se do Turistické oblasti Brdy a Podbrdsko. Úkoly máme naplánované na několik let dopředu, ale na turisty se těšíme už nyní. 

Zuzana Kučerová, Městský úřad Příbram  

Poznej Příbram mezi desítkou instagramových účtů

Profil @poznejpribram na Instagramu patří mezi deset nejlepších v kategorii velkých měst. Vyplývá to z výsledků hodnocení spolku Kvalikom v soutěži Zlatý lajk. Nejlepší instagramový účet ve stejné kategorii má Kadaň, druhá je Praha, třetí Olomouc.

„Velmi originální projekt @poznejpribram se vymyká běžným instagramovým účtům měst a obcí. Vytvořil zcela nový koncept poznávání města prostřednictvím sociální sítě. Profil Poznej Příbram je opravdu velmi originální, kvalitně zpracovaný a mimořádně edukativní,“ uvádí odborná porota ve svém hodnocení. „Rozhodli jsme se hrdě přihlásit k historickým osobnostem a zároveň Příbramanům ukázat, že mají být na koho pyšní. Zároveň jsme se chtěli odlišit od komunikace jiných měst a nestavět obsahovou strategii na atraktivních fotkách městské architektury a krajiny,“ uvedl autor projektu Václav Bešťák.

 

Foto: Karolina Ketmanová

Líbil se vám tento článek?

ANO Ne