Slider

Atletický ovál si příbramští sportovci zaslouží

Sport | Duben 2021

Základní nákres nového oválu. Repro: red

Atletika v Příbrami má dlouholetou tradici, a přestože zde sportovcům a zejména atletům již mnoho let chybí pro trénování vhodný atletický stadion, jsou paradoxně naši atleti velice úspěšní.

Pod Českým atletickým svazem v Příbrami již osmnáctým rokem funguje atletický klub SK Sporting Příbram, který sdružuje dlouhodobě kolem 200 atletů. Jejich tréninky probíhají v tristních podmínkách. Na 200metrovém ovále se třemi drahami trénuje někdy až 100 atletů v jeden čas. Není také možné trénovat téměř všechny disciplíny pro starší skupiny od dorostu výše, proto odchovanci v dorosteneckém věku odcházejí za lepšími podmínkami do Prahy, Berouna nebo Kladna.

 

Zájemci jsou, možnosti nikoliv

Klub také registruje obrovský zájem o vstup a možnost trénování, ale děti musí odmítat, protože skupiny jsou plné a na hřiště se prostě víc sportovců nevejde. V případě vhodného zázemí by klub mohl trénovat až dvojnásobné množství atletů (velikostně srovnatelný Kolín jich má k tisícovce), protože disponuje dostatkem profesionálních trenérů. Většina Příbramanů se asi po těchto řádcích ptá, proč nemohou atleti a další sportovci trénovat v prostoru za ZŠ Školní na bývalém 400metrovém atletickém stadionu. Ti, kteří znají jeho stav, se zase podivují, proč je tento prostor nepoužitelný a proč se neopraví. 

Odpověď je složitější. V zásadě se ale odvíjí od konstatování, že stát v minulosti rezignoval na podporu sportovních jednot a klubů, které samy ze svých finančních prostředků nemohly na jakoukoliv revitalizaci dosáhnout. Také finanční podpora poskytovaná obcemi svázaná legislativou nemůže plně sanovat výpadek státu.   

Atletům a dalším sportovcům se však nyní blýská na lepší časy. Mezi současným vedením města Příbram a TJ Baník Příbram, která zmiňovaný bývalý atletický ovál vlastnila, probíhala od poloviny roku 2019 jednání s cílem převést pozemek do vlastnictví města. Podstatou celé této aktivity bylo ujednání, že město bude nakládat s pozemkem výhradně ve prospěch atletiky a dalších sportů. Vzhledem k tomu, že si město nechalo v roce 2019 zpracovat tzv. Plán rozvoje sportu města Příbram do roku 2030 (schválen zastupfitelstvem v únoru 2020), který upozorňuje na absenci plnohodnotného atletického stadionu ve městě a ukládá tuto stavbu realizovat, došlo při jednání se zástupci TJ Baník Příbram k dohodě o převodu pozemku. Po nutných administrativních úkonech pak zastupitelstvo města na svém jednání 15. února 2021 schválilo tento převod (v rámci směny s jiným pozemkem a doplatku) na město.

 

Výkup, projektová dokumentace, dotace…

Díky tomuto kroku může Příbram začít naplňovat tzv. Akční plán na roky 2020–2021, který je nedílnou součástí rozvoje sportu ve městě. Priorita 2.1, která se týká sportovní infrastruktury, je realizace atletického stadionu. Je rozdělena do tří částí. První představuje vyřešení majetkoprávních vztahů, tedy převod pozemku na město, což již nastalo. Druhá aktivita požaduje zpracování projektové dokumentace a podání žádosti o dotaci. Zpracování projektové dokumentace již bylo zahájeno, a to zadáním komplexní urbanistické studie na výstavbu atletického stadionu. K dokončení projektové dokumentace nás čeká ještě mnoho dílčích a časově náročných kroků. Pokud bude projekt, včetně stavebního povolení dokončen v červnu roku 2022, bude žádat město Příbram o dotaci v rámci výzvy Národní sportovní agentury. Poté by následovala třetí část priority, a to realizace stavby stadionu, kterou podporuje také Český atletický svaz. 

Před námi je ještě dlouhá cesta. Město, pracovní skupina Sport 2030, a věřím, že i všechny sportovní kluby a místní sportovci si přejí, aby plnohodnotný atletický stadion, na kterém by se jako nadstavba tréninku mohly pořádat také oficiální soutěže, byl v našem městě vystavěn.     

Zorka Brožíková, místostarostka města Příbram

Jak by mohl stadion vypadat

  • Ovál 400 metrů (8/6 drah) s vodním příkopem a elektroinstalací
  • Sektory: koulařský, diskařský, kladivářský, oštěpařský, výškařský, dálkařský…
  • Hřiště na americký fotbal
  • Krytá tribuna (včetně šaten, sociálního zařízení, kanceláří, posilovny, kabin pro rozhodčí a trenéry, press centra, skladů či kiosku); atletický tunel
  • Retenční nádrže na vodu (automatické zavlažování)
  • Osvětlení: tribuna a na ploše

Pozn.: Základní návrh, který se dále upřesňuje.

 

Líbil se vám tento článek?

ANO Ne