Slider

Aplikace pro MS Teams dává příležitost pro efektivní školní hospitace

Školství | Duben 2021

Během pandemie je nejen distanční výuka, ale i distanční hospitace.

 

Hospitace jsou nedílnou součástí práce ředitele. Během pandemie se do virtuálního prostředí přesouvá nejen distanční výuka, ale právě také hospitace.

Jsme středně velkou základní školou s 545 žáky a 60 pedagogickými pracovníky. Již v září 2019 jsme pro všechny žáky i zaměstnance školy zavedli školní (pracovní) účty v prostředí Office 365. Přechod na distanční výuku od 11. března 2020 tedy pro nás nebyl až tak velký oříšek. S výukou na dálku jsme mohli začít opravdu ze dne na den. Když v tomto školním roce opět přišla potřeba výuky online, obohatili jsme ještě tento typ vzdělávání o nové metody a formy práce tak, abychom dosáhli vysoké míry motivace žáků.  

Jako ředitelku mě samozřejmě zajímá, jak výuka v covidové době reálně probíhá. Po odzkoušení jiných postupů se nakonec jako nejlepší cesta ukázala zcela nová aplikace Hospitace firmy Balu Services, kterou tato firma vyvíjela pro potřeby škol a kterou jsme jako první škola v republice mohli uvést do praxe. Výhodou aplikace je její integrace do prostředí Teams. Nemusíme opouštět tuto námi využívanou platformu a navíc aplikace maximálně splňuje požadavky pro vedení školy, protože v ní lze velmi jednoduše plánovat suplování, hospitační i kontrolní činnost, zároveň umožňuje vzájemné hospitace pedagogů.  

K dispozici jsou čtyři varianty. Rozhodli jsme se pro plně automatizovanou verzi označenou Hospitace / Suplování (SDS), jež je určena pro školy, která mají funkční řešení datové synchronizace. Mám v aplikaci přístup k veškerým materiálům, které souvisejí s kontrolní činností, a s plnými právy mohu kdykoliv vstoupit do všech týmů školy. Tento funkční moderní nástroj lze použít jak na počítači, tak i v mobilním zařízení. 

Alena Mašiková, ZŠ Bratří Čapků

Líbil se vám tento článek?

ANO Ne