Slider

Kalendárium

Historie | Září 2023

Z dávné příbramské historie...

  1. září 1963

Konalo se první vystoupení nově založené Posádkové hudby Příbram při slavnostní vojenské přísaze příslušníků PS Felbabka a PS Obecnice.

     

 2.. a 3. září 1973

Československá střelecká župa Podbrdská v Příbrami uspořádala polní cvičení jako upomínku působení československých legií na Sibiři a výročí 15 let od vzniku samostatného československého státu. Cvičení probíhalo na území od Lillova dolu ke Stříbrné Huti. Vstupné činilo dvě koruny a součástí programu byly koncerty, přehlídka střeleckých jednot a položení věnců u pomníku padlých. Do cvičebního prostoru byl divákům vstup přísně zakázán.

 

  1. září 1973

V kulturním domě byly zahájeny oslavy Dne horníků slavnostním oborovým zasedáním. Hlavní oslavy probíhaly v neděli 9. září. Zahájení obstaral budíček dechové hudby. V areálu Nový rybník se konal tradiční hornický trh, seskok parašutistů a závody leteckých modelářů a akrobatů. V amfiteátru se představil vojenský soubor Tuláci. V odpoledním programu vystoupili Václav Neckář, Jiřina Bohdalová či Helena Růžičková. Oslavy zakončila hornická veselice v kulturním domě.

 

  1. září 1893

Byla posvěcena školní budova v Dlouhé ulici, v níž byla umístěna chlapecká škola A, dívčí B a německá škola. Svěcení provedl děkan Antonín Vojáček.

 

  1. září 1883

Živnostenský spolek paterých řemesel v Příbrami (zámečníci, truhláři, kováři, koláři a bednáři) konal valnou hromadu, aby seznámil živnostníky s obsahem nového živnostenského řádu. Součástí zasedání bylo také schválení změn ve stanovách spolku.

 

  1. září 1983

V kulturním domě se konala slavnostní konference k oslavě 35. výročí založení koncernového podniku Základny rozvoje uranového průmyslu se sídlem v Příbrami.

 

  1. září 1913

Konal se zápis do pokračovací školy živnostenské a kupecké v Příbrami. Přijímaly se i dívky, ale musely se prokázat potvrzením od zaměstnavatele. Platilo se zápisné 1 K.

 

  1. září 1923

Příbramský Sokol uspořádal členský večer věnovaný vzpomínkám legionářů. Program byl doplněn hudbou, zpěvem a recitací.

 

Tereza Pruchová
Státní oblastní archiv v Praze – Státní okresní archiv Příbram

Líbil se vám tento článek?

ANO Ne