Slider

Zjednodušení minimálních poplatků za parkování je logický krok

Názory | Duben 2020

Snažíme se uchopit problematiku dopravy a parkování komplexně.

Snažíme se uchopit problematiku dopravy a parkování komplexně, snažíme se nevytrhávat jednotlivá témata a podproblémy z kontextu celkového řešení. Právě nebylo možné přistoupit na dílčí nápad z dílny opozice.

Radnice zavedla jednotnou minimální sazbu 10 korun za parkování na placených parkovištích, aby snížila administrativní náročnost a nesmyslné provozní náklady při nakládání s mincemi v parkomatech. Nicméně nastavení minimální platby na parkovištích není ten hlavní problém, tím je bohužel prudce rostoucí počet automobilů a s tím spojená rostoucí potřeba parkovat u bytových domů a v centru města.

Jako místostarosta města zodpovědný za dopravu, kterou měl v minulém období v gesci právě Václav Švenda, jsem si dal za cíl uchopit celý problém a komplexně jej řešit. V době vydání tohoto čísla Kahanu již proběhla neveřejná pracovní porada zastupitelů včetně těch opozičních, na které byl představen kompletní postup zavedení zón pro placené parkování pro nerezidenty s výrazným zvýhodněním parkování pro osoby trvale žijící v Příbrami, případně pro osoby s provozovnou nebo sídlem společnosti v Příbrami.

Výsledkem bude výrazně lepší možnost parkování pro všechny, zatímco osoby zde nebydlící budou muset za parkování platit za hodinový, denní nebo měsíční poplatek, a osoby zde trvale žijící budou mít rezidentní kartu za symbolický evidenční poplatek. Efektivní kontrola a výběr poplatků za parkování jsou součástí tohoto řešení. Souběžně se stále pokračuje v tvorbě nových parkovacích míst.

Věřím, že dopravní komise se přestane zabývat jednotlivostmi a pojme návrh vedení města (to je ostatně hlavní úkol komisí – pomáhat radě města realizovat projekty, kterým rada města dává zelenou) a začne posouvat dané téma jedním směrem.

Martin Buršík, místostarosta města Příbram

Líbil se vám tento článek?

ANO Ne