Slider

Zelená páteř: Jak se naplňuje generační vize

Názory | Září 2022

Hobití vesnice na Nováku. Foto: archiv

Zelená páteř města Příbram je zóna, která v Příbrami zahrnuje oblast podél Příbramského potoka a vede od Evropské ulice přes Dolejší Oboru až po Fialův rybník a postupně prochází a bude procházet spoustou změn. Protože jde o území, jehož proměna probíhá možná už posledních patnáct let, stojí za rekapitulaci, v jaké podobě se nyní nachází a kam bude dále směřovat.

Když před mnoha lety vznikl záměr přetavit neutěšenou a vlastně „mrtvou“ oblast podél Příbramského potoka tak, aby vznikla Zelená páteř, bylo jasné, že se jedná o generační vizi a že její části se budou moci realizovat pouze po jednotlivých projektech, a to podle finančních možností města. Vše začalo základní koncepcí a přípravou pozemků, každé další zastupitelstvo (a vedení města) pak k celkovému výsledku přispělo pouze částečně. A další kroky budou záležet na rozhodnutí následujících zastupitelů a radních.

 

Rozvoj na Nováku

Na trase Zelené páteře je z dřívějších dob už renovována oblast kolem Hořejší Obory. Poté vzniklo dětské hřišti se zázemím, které se nachází u Q-klubu a je hojně navštěvované. Projektem, který se podařilo z velké části realizovat také před několika lety, byla revitalizace Nového rybníka, jeho odbahnění, oprava hráze, břehů, přítoku, vybudování mol, pláže pro děti, dětského vodního hřiště, zabudování trampolín, minizoologické zahrady, výstavba nové plavčíkárny, terasy, sociálního zázemí a dalších prvků. Pro prostor tohoto přírodního koupaliště bylo občany „vysoutěženo“ i Rákosníčkovo hřiště. V lokalitě vznikl nový skatepark, na jehož podobě participovali budoucí uživatelé, a areál obkroužila i protnula in-line dráha. 

V roce 2019 bylo v areálu slavnostně uvedeno do provozu hřiště na minigolf. Dále bylo otevřeno Sezam bistro a snad už po pandemii začal plně fungovat rekonstruovaný Junior klub. V rámci vodní plochy vzniklo litorální pásmo, které do budoucna skýtá možnosti pro čistější vodu v samotném rybníku. Děti mohou využívat nedaleké hobití domky a ti odrostlejší a mrštnější parkourové hřiště. Připravuje se projekt sauny, základní oprava areálu letního kina (lavičky jsou již vyměněny) a revitalizace minikempu (oprava chatek a kemp pro obytná auta). Celá oblast tvoří významné sportovně, rekreační a společenské zázemí města. 

Od loňského léta je v prostoru mezi skateparkem a novou železniční zastávkou Příbram – Sídliště zprovozněno psí hřiště. Na trase Zelené páteře na Rynečku je nově vybudováno workoutové hřiště Predator park pro dospělé i děti.

 

Čekalíkovský rybník jako protiváha

Na změnu čeká prostor mezi dětským hřištěm u Q-klubu a Novým rybníkem. Byla vypracována studie celé oblasti a projekt na odbahnění Čekalíkovského rybníka, zrušena zahrádkářská kolonie, vykoupeny potřebné pozemky, vykáceny náletové dřeviny a dendrologem určené stromy, vyklizena celá oblast od suti. Nyní je zpevněna hráz i dno a rybník je odbahněn a napuštěn. Zároveň je připravena revitalizace okolí včetně prvků odkazujících na naše přátele ve Valle di Ledro. Může zde vzniknout vyhledávaná lokalita na procházky, posezení na molu a v útulných zákoutích. Realizace by měla být hotova do podzimu tohoto roku. 

Další připravovanou akcí v rámci sportovně rekreační linie Zelené páteře je výstavba atletického oválu situovaného do samotného závěru této zóny těsně za přejezd u Junior klubu. Studie budoucí stavby tribuny a přilehlé atletické dráhy, jejíž parametry dovolí konání soutěží překračujících rámec regionu, je hotova. V březnu tohoto roku bylo odsouhlaseno zahájení výběrového řízení na zhotovitele projektové dokumentace atletického oválu, tribuny, parkoviště, zeleně a ostatních ploch a nyní se pro jeho vypsání připravují zadávací podmínky.   

Nad rámec původního záměru bude nutné rekonstruovat nebo nově vystavět několik mostů a můstků, které se na trase Zelené páteře nacházejí. Jejich postupná rekonstrukce započala v letních měsících tohoto roku a občané ji budou muset strpět ještě několik let.

 

Má to smysl

Myšlenka Zelené páteře má smysl, do oblasti se vkradl „život“, každoročně se zde koná mnoho akcí, např. Novák Fest, Čarodějnice, Čertovský Novák, Korzo Obora, koncerty, farmářské trhy. Jako protiváha prostoru plného aktivit pak vznikne klidové prostředí Čekalíkovského rybníka (či tzv. Dolní Kaňky).  

Na budoucí revitalizaci čeká i další část Zelené páteře v úseku od Dolejší Obory přes Podskalí směrem k Trhovým Dušníkům. Zelená páteř je dlouhodobý projekt, ostatně je velmi dlouhá a jen přes Příbram měří několik kilometrů.

 

Zorka Brožíková
místostarostka města Příbram

Líbil se vám tento článek?

ANO Ne