Slider

Zápůjčky na opravy

Krátce | Duben 2024

Výběrové řízení podaných žádostí se uskuteční ve středu 17. dubna. Foto: Pixabay

Odbor ekonomický Městského úřadu Příbram vyhlásil výběrové řízení na poskytování zápůjček na vnitřní i vnější úpravy staveb pro bydlení a na opravy a údržbu nemovitých věcí na území města Příbram.

Žadatelem u tzv. Fondu zápůjček města Příbram (FZ) může být pouze

  • fyzická osoba, která má na území města trvalý pobyt,
  • nebo právnická osoba se sídlem v Příbrami.


    Doba splatnosti všech druhů zápůjček je maximálně čtyři roky. Na opravy či technické zhodnocení rodinných domů či bytů ve vlastnictví fyzických osob, které se nacházejí na území města Příbram, žadatel v tomto rodinném domě/bytě skutečně bydlí a doloží jeho vlastnictví, se poskytuje zápůjčka s ročním úrokem 5 %. Na zápůjčku z FZ není právní nárok. Výběrové řízení podaných žádostí se uskuteční ve středu 17. dubna, lhůta pro podávání žádostí je stanovena do pátku 12. dubna 2024.

 

Líbil se vám tento článek?

ANO Ne