Slider

Zanechte stopu v krajině, kde žijete

Život v Příbrami | Září 2022

Občané se do sázení stromů zapojili například vloni na podzim, vznikla tak Alej svobody v blízkosti Památníku Vojna. Foto: Jakub Caha

Přijďte v sobotu 17. září na Padrťské pláně a zanechejte v krajině stopu v podobě „svého“ ovocného stromu v nové aleji. Pomozte nám měnit brdskou přírodu. Pojďte ji společně s námi udělat ještě pestřejší a hezčí.

 To je ve zkratce poselství dobrovolnické akce Brdské stromsázení 2022, kterou pořádají Vojenské lesy a statky 17. září 2022 v blízkosti Padrťských rybníků. Alej třešní, která zde vyroste okolo Altánské cesty v místech, kde kdysi stála zaniklá obec Přední Zaběhlá, symbolizuje novou strategii státního podniku, který je správcem bývalého vojenského prostoru Brdy. Chceme se v ní zaměřit na hospodaření, které je přírodě bližší, a ještě více posunout druhovou rozmanitost porostů, jimiž nahrazujeme převážně smrkové lesy v této lokalitě. 

Ovocné stromy, které v září budeme na Padrtích sázet, jsou symbolem návratu k pestrosti, kterou měly české lesy ještě před nástupem intenzivního hospodaření spojeného s průmyslovou revolucí. Symbolem našeho úsilí, aby se obyvatelé, kteří v okolní krajině dnes žijí, mohli opět těšit z druhově a věkově rozmanitých lesů s celou paletou stromů, které v nich historicky rostly.

Přestože na Brdském stromsázení budou dobrovolníci vysazovat aleje, Vojenské lesy počítají, že se třešně „ptáčnice“, jabloně lesní, i tzv. polničky (plané hrušně) společně s dříny, dřišťály či různými druhy jeřábů vrátí také přímo do lesních porostů. Aby zadržovaly v krajině vodu, zvyšovaly její biodiverzitu a poskytovaly potravu lesní zvěři, ptákům i hmyzu. A hlavně, aby udělaly brdské lesy ještě krásnějšími. 

Pro vás, coby naše nejbližší sousedy, tato akce představuje příležitost, jak zanechat v krajině, v níž žijete, svou vlastní stopu až do 22. století. Vy, vaše děti či vnuci, si při toulkách Brdy budete moci připomínat: „Tento strom jsme s tátou a mámou (dědou a babičkou) zanechali budoucím generacím právě my. Díky tomuto konkrétnímu stromu si můžeme ve stínu odpočinout, kochat výhledem na padrťské pláně a osvěžit jeho plody.“ 

Vedle sázení jsme připravili na Přední Zaběhlé bohatý doprovodný program s divadlem, lesní pedagogikou pro děti, opékáním buřtů, ukázkami práce s koňmi či lesnické techniky, komentované cyklovýlety s našimi lesníky po okolních přírodních i historických zajímavostech. Součástí bude i velká soutěž o jubilejní strom v rámci obří obnovy lesů, která u VLS už několik let intenzivně probíhá v souvislosti s aktuální kůrovcovou kalamitou. Od začátku kalamity v roce 2014 jsme jich vysadili 99 999 999.

A právě ten stomiliontý strom možná čeká 17. září na Brdském stromsázení právě na vás. Bude označen malým tubusem ukrytým v kořenovém systému. Kdo si jej náhodně vybere, dostane od nás dárek v podobě víkendového pobytu v krásné lovecké chatě uprostřed unikátní přírody, o níž VLS pečují. Samozřejmě s atraktivním programem přizpůsobeným na míru rodině, která si slavnostně onen legendární stomiliontý strom VLS na závěr Brdského stromsázení vysadí. 

Sobotní akce bude probíhat po celý den od 10.00 do 16.00. Hlavní odstavné parkoviště najdete v lokalitě Červený lom na lesní cestě z Bukové či od Nepomuku k Padrťským pláním. Zaparkovat rovněž můžete i na dalších menších parkovištích po obvodu celé oblasti, jejichž mapku, stejně jako spoustu dalších informací o této akci, najdete na webových stránkách VLS či na podnikových sociálních sítích.

David Novotný
Vojenské lesy a statky Hořovice

Líbil se vám tento článek?

ANO Ne